lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Lịch Sử Việt Nam : Tường Thuật từ 10 Quốc Gia: 29 Lễ Giỗ 50 Năm TT Ngô Đình Diệm và Các Dân Quân Cán Chánh VNCH đã Vị Quốc Vong Thân [Update 6/11]

lịch sử việt nam, lich su viet nam, lichsuvietnam, lich su viet nam 2013, ngô đình diệmn ngô đình nhu

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu, cùng các Dân Quân Cán Chánh VNCH đã Vị Quốc Vong Thân

- Pháp
1. Ngày 1/11/2013 lúc 14 giờ 30 và 15 giờ 00. Địa Điểm: Nhà thờ Saint-Leon - 1, Place du Cardinal Amette, Paris 15.Xem Tường Thuật

2. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 11 giờ 00. Địa điểm: Giáo Xứ Việt Nam Paris 38 rue des Epinettes 75017 Paris. Xem Tường Thuật

- Mỹ
1. Ngày thứ Bảy 26/10/2013 lúc 10 giờ 00 Sáng. Địa điểm: Giáo Xứ Philippe Phan Văn Minh, 15 W Par St, Orlando, Florida.Xem Tường Thuật

2. Ngày thứ Bảy 26/10/2013 lúc 10 giờ 30 Sáng. Địa điểm: Hội trường Nhà Thờ St. Gregory, 2214 Dorchester Ave., Massachusetts 02124.Xem Tường Thuật


3. Ngày thứ Bảy 26/10/2013 lúc 11:00 AM. Địa điểm: Nhà Thờ Saint Columba. 1327 Lafond Ave. W, St. Paul, Minnesota 55104. Ngày thứ Bảy 26/10/2013 lúc 12:00 PM - 2:00 PM. Địa điểm: Hội trường Nhà Trường Saint Columba, 1330 Blair Ave W, St. Paul, Minnesota 55104 (phía sau nhà thờ). Xem Tường Thuật

4. Ngày Chủ Nhật 27/10/2013 lúc 12 giờ 00. Địa điểm: Seafood Palace, 15473 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683.Xem Tường Thuật

5. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 13 giờ 30. Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, Westminster, CA 92684. Xem Tường Thuật


6. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 1 giờ chiều. Địa điểm: Walnut Street Mall Banquet Hall, 9750 Walnut Street #205 Cạnh Chợ Hồng Kông Phú Lâm, Dallas, Texas 75043.Xem Tường Thuật

7. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 11 giờ 00. Địa điểm: Thánh Đường Giáo Xứ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, 1230 East Fir Street, Seattle, WA98122.Xem Thông Báo

8. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 10 giờ 00. Địa Điểm: Nghĩa Trang Los Gatos Memorial Park, 2255 Los Gatos-Almaden Road, San Jose, CA 95124 Xem Thông Báo

9. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 2 giờ 00 đến 5 giờ 00. Địa Điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali. 1141 East William Street, San Jose, CA 95116 Xem Tường Thuật

10. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 6 giờ chiều. Địa Điểm: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Portland, Oregon Xem Tường Thuật

11. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 Địa Điểm: Atlanta, Georgia. BTC: Khối Người Việt Quốc Gia Tinh Thần Ngô Đình Diệm. Xem Tường Thuật

12. Ngày Chủ Nhật 3/11/2013 lúc 11 giờ 00. Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 6270 Elder Creek Rd, Sacramento, CA 95824. Ngày Chủ Nhật 3/11/2013 lúc 15 giờ 00. Địa điểm: Nhà thờ Bà Thánh Anna ở số 7724 đường 24th, Sacramento, CA 95832 Xem Tường Thuật

13. Ngày Chủ Nhật 3/11/2013 lúc 10 giờ 30. Địa Điểm: Hội Đền Hùng San Diego, 4120 - 30 Street, San Diego, CA 92104.Xem Thông Báo

14. Ngày thứ Bảy 9/11/2013 lúc 11 giờ 00. Địa Điểm: Trung Tâm Sinh-Hoạt Khu-Hội Bắc Cali, 111 E. Gish road - San Jose, CA 95112 Xem Thông Báo

- Hà Lan
1. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 15 giờ. Địa điểm: Nassaulaan 2, 5251 JC Vlijmen, Holland.(Afslag 43 Nieuwkuijk/Haarsteeg, sau đó quẹo vào khu Vliedberg). Xem Tường Thuật


- Vương Quốc Bỉ

1. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 11 giờ 30.Địa điểm: Tu Viện Saint-André, Zevenkerken, 4, 8200 Sint-Andries-Brugge-Belgique (GPS: N51.1600868-E3.1590726). Xem Tường Thuật

- Anh Quốc
1. Ngày thứ Bảy 2/11/2013lúc 13 giờ 00.Địa điểm: St. Francis Center (bên cạnh nhà thờ St. Francis, 101 Hunters Road, Handsworth, Birmingham B19 1EB). Xem Tường Thuật

- Đức Quốc
1. Ngày thứ Bảy 26/10/2013lúc 14 giờ 00. Địa điểm:
St. Lioba, Ben-Gurion Ring 16a - 60437 Bonames/Frankfurt am Main. Xem Tường Thuật

2. Ngày thứ Bảy 2/11/2013lúc 15 giờ 00. Địa điểm: St. Bonifatius, Glocken Str. 7, 44623 Herne. Xem Tường Thuật

3. Ngày thứ Bảy 2/11/2013. Địa điểm:Schorndorf-Weiler. Xem Tường Thuật

- Úc Châu
1. Ngày thứ Bảy 2/11/2013lúc 14 giờ 00. Địa điểm: Thánh Đường Our Lady of  the Rosary Parish, Fairfield. Số 18, Vine Street, Fairfield NSW 2166. Xem Tường Thuật

2. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 14 giờ 00. Địa điểm: Thánh Ðường St. Mark’s - 96 Lilac St - Inala – Q.4077. Xem Thông Báo

3. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 13 giờ 30. Địa điểm: Đền Thờ Quốc Tổ, số 90 Knight Ave, Sunshine (Melway 26 J 3). Xem Tường Thuật

4. Ngày 2/11/2013 lúc 12 giờ 00. Địa điểm: Giáo-xứ Our Lady of Perpetual Help, 46 Ballarat Rd. Maidstone (Mel. 41J1). Xem Tường Thuật

- Thụy Sĩ 
1. Ngày 1/11/2013 Đồng bào Việt Nam tại Thụy Sĩ. Xem Tường Thuật

- Việt Nam
1.***Ngày 1/11/2013 Đồng bào quốc nội. Địa điểm: Nghĩa Trang Lái Thiêu, Bình Dương. Xem Tường Thuật

- Canada
1. Ngày Chủ Nhật 10/11/2013. Địa điểm: 1330, Rosemont. Điện thoại: 514. 908. 5444. Xem Thông Báo

Bài hát: Ghi Ơn Ngô Tổng Thống

Ai bao năm vì sông núi quên thân mình (1)
Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do
Người cương quyết chống cộng
Bài phong kiến bóc lột
Diệt thực dân đang giắt gieo tàn phá
Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời
Gương hy sinh ngàn muôn kiếp không hề phai
Toàn dân quyết kết đoàn, cùng chung sức với người
Thề đồng tâm xây đắp cho ngày mai
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Xin Thượng Đế ban phước lành cho người
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam quyết theo Ngô Tổng Thống
Chung đắp xây nền thống nhất sơn hà.-
- - - - - - -
(1) Nguyên lời câu đầu tiên của bài hát là:
- Ai bao năm từng lê gót nơi quê người, về sau đổi lại là:
- Ai bao năm vì sông núi quên thân mình . . .

http://hoilatraloi.blogspot.com/2013/10/phap-my-bi-anh-uc-8-buoi-le-gio-va.html#.UnsWpOJGb9l

Lời Cám Ơn của Đại diện gia đình cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Brugge, Bỉ

Lời cám ơn của bà Nguyễn thị Thu Hồng, người đại diện gia đình, nhân ngày kỷ niệm 50 năm cố TT Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu bị thảm sát tại Brugge (Vương Quốc Bỉ) (2/11/2013). 

nguey-'n thị thu hồng

Bà Elizabeth Nguyễn thị Thu Hồng --
Tổng Thống Ngô Đình Diệm là cậu ruột của bà Thu Hồng.
 

Kính trọng cha Bề trên René, quý Cha, quý Nam nữ tu sĩ trong cộng đoàn Saint-André, và toàn thể quý vị cùng anh chị em thân mến,

Trước tiên, thay mặt cho đại gia đình và anh chị em VN hiện diện nơi đây, con xin phép bày tỏ niềm tri ân sâu xa của chúng con đối với cha Bề trên René và cộng đoàn Saint-André đã mở rộng cửa tu viện đón tiếp chúng con nhân ngày lịch sử VN hôm nay. Chúng con cũng xin cha Nguyễn Xuyên, cha Nguyễn Ngọc Long, cha Trần Đức Hùng, cha Nguyễn Gia Thịnh đã phối trí tổ chức các cộng đoàn VN từ Bỉ, Hòa Lan, Pháp và Đức có thể đến tham dự buổi lễ này. Chúng con cũng không quên gửi lời cảm tạ tất cả quý vị hiện diện nơi đây. Đặc biệt các anh chị trong ban tổ chức Bàn thờ Tổ quốc, ban ẩm thực, ban phụng vụ và các ca đoàn.

Cuộc hội ngộ của bà con giữa lòng cung thánh thanh tịnh trang nghiêm này, để cùng nhau hồi tâm suy gẫm về sức kiên cường, niềm tự hào dân tộc, lòng can đảm, tinh thần trách nhiệm của tiền nhân tổ tiên chúng ta, của các anh hùng nam nữ dân tộc đã anh dũng hy sinh tánh mạng cho đất nước chúng ta.

Nhớ lại ngày thắm máu của cố TT Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu cách đây 50 năm, chúng ta hôm nay cũng nên tự đặt câu hỏi: «Đâu là sứ điệp mà nhị vị muốn nhắn gửi chúng ta?»

Hơn 59 năm trước, đan viện này không những đã đón tiếp Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, mà còn là nơi trú ngụ an bình, một cung thánh đích thực cho Người, được kiên vững trong sự hiện diện của Thiên Chúa, được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện và tình bạn hữu, Người đã khấn hứa để trở thành một đan sĩ: Thầy Gioan Baotixita Odilot Ngô đình Diệm. Và cũng chính từ nơi đây, trong lòng cung thánh này, bất chấp nhiều do dự, nhiều xao xuyến đối diện với tương lai, Người đã can đảm đứng lên theo đuổi tiếng gọi của bổn phận và trách nhiệm đối với quê hương dân tộc. Người đã được cộng đoàn Saint André đồng hành và nâng đỡ. Thưa Cha René, chúng con hết lòng cảm tạ. Vì vậy, tối hôm qua, chúng con, những thân nhân trong gia đình cụ Ngô Đình Diệm, đã đến đan viện để cám ơn các tu sĩ và Cha Bề Trên tại tu viện này.

Năm 1954, sau khi hiệp định Genève kết thúc, Việt nam ví như một bà mẹ không còn đủ thì giờ than khóc và chôn cất các con. Gia sản của bà đã bị chia đôi thành hai mảnh. Từ đấy gây nên hận thù. Miền Bắc quằn quại dưới chế độ cọng sản còn miền Nam thì trạng huống thế nào?

Từ văn phòng ở dinh Độc lập, một người đã nỗ lực hàn gắn tái thiết mảnh đất miền Nam nơi mình sinh trưởng. Đó là cụ Ngô Đình Diệm. Vâng, chính cụ Ngô Đình Diệm là kẻ thừa kế mảnh đất miền Nam, lúc bấy giờ đã rách nát bởi một chính sách bảo hộ thực dân, lại còn liên tiếp giặc dã triền miên. Các cầu cống đường sá đã bị phá vỡ vì bom đạn. Các tuyến liên lạc bị hư hỏng. Nạn thất nghiệp và làn sóng di cư của trên 1 triệu người tuôn vào từ miền Bắc đã làm khánh kiệt nền kinh tế. Quân đội quốc gia thiếu định hướng, thiếu huấn luyện, tinh thần suy sụp. An ninh bị phiến loạn Bình xuyên kiểm soát. Khắp nơi mọi người đã dự đoán rằng chính quyền của thủ tướng Ngô Đình Diệm không sống quá 6 tháng.

Nhưng sự thực thế nào thì chắc quý vị đã rõ. Cụ Ngô Đình Diệm được hỗ trợ bởi niềm tin vào Thiên Chúa, bởi những nguyên lý sống của Khổng Mạnh, được nâng đỡ bởi anh em trong gia đình cũng như bởi các cộng sự viên quốc gia, cụ đã cố gắng tìm mọi cách để bù đắp sự cân bằng các nhu cầu quan trọng và tối thiết của cá nhân, của xã hội và quốc gia, hầu tránh khỏi những lạm dụng do chủ thuyết Mac-xít và chủ nghĩa tự do phóng túng sai lệch. Đây quả là một công tác cân bằng cực kỳ khó khăn, nó đòi hỏi những hy sinh đích thực, những sách lược đặc biệt nhiều khi đến nghiêm khắc.

Thuyết Nhân Vị và sứ điệp Phúc âm đã hướng dẫn Người trong nỗ lực tìm kiếm một sự phát triển toàn diện cho mỗi cá nhân, và cho toàn dân người Việt, một dân tộc tuy đau khổ vì bị bóc lột, nhưng luôn luôn tự hào, được Thiên Chúa chúc phúc và yêu thương.

Trong suốt đời mình, cụ Ngô Đình Diệm đã noi gương sáng của thân phụ, làm môn đệ đích thực của Đức Kitô trong thế giới chính trị. Người yêu kính Thiên Chúa hết sức, hết lòng, hết trí của mình và Người yêu thương dân tộc, quê hương đến nỗi phải hy sinh cả chính mạng sống của mình.

Chúa Giêsu đã phán « Sự thật sẽ giải thoát chúng con » (Jn8 :32), cụ Ngô Đình Diệm luôn luôn vui hưởng sự giải thoát này, vì Người đã luôn luôn sống dưới ánh sáng của Sự Thật.

Cũng như nhiều sử gia và đồng bào thương mến, đại gia đình người Việt đã khóc và sẽ còn khóc than về sự thiếu hiểu biết, về những lầm lỗi và tội phạm của quá khứ. Nhưng Đức Tin và di sản tổ quốc của chúng ta, giúp chúng ta hướng nhìn về tương lai với một viễn ảnh trong sáng và đầy hy vọng. Chúng ta xác tín rằng lịch sử sẽ vén màn mọi bí ẩn, sẽ tiết lộ tất cả những gian manh, những phản bội, và cho thấy bộ mặt thật của sự dữ chung quanh buổi sáng tang thương ngày 2 tháng 11 năm 1963.

Hôm nay, một lần nữa chúng ta phó thác vào tay Chúa vận mệnh của dân tộc chúng ta, một dân tộc, hơn bao giờ hết, rất khao khát Tình thương, Công lý và Hoà bình.

Chúng ta đồng thanh nói với tất cả các chiến sĩ anh hùng ấy rằng: «Quý Vị không hề bị lãng quên», bởi vì giấc mơ của quý vị cũng chính là mơ ước của chúng tôi.

Xin quý Cha và quý Vị anh chị em nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa của chúng con. 

Encore une fois, à Vous cher Père René et toute la Communauté Saint-André, notre profonde gratitude.


Elizabeth Nguyễn Thị Thu Hồng

(BBT: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng là em út Đức cố HY Nguyễn Văn Thuận. Bài ghi mau có thế sai sót, xin tác giả cho biết theo e-mail lebruxelleshung@gmail.com. Đa tạ)

Bài liên quan:

Brugge, Vương quốc Bỉ: Hơn 600 Người Tham Dự Thánh Lễ Cầu Nguyện và Tưởng Nhớ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các Bào Đệ, ngày thứ Bảy 2/11/2013

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site