lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
 

Trần-Minh | Lại thêm trò lừa phỉnh: Tuyệt thực cho Điếu Cày hay tuyệt thực cho Quảng Độ và Phật Giáo Tranh Đấu?

Trần Minh 

Theo bản tin được loan truyền trên hệ thống Internet của Võ Văn Ái, thì ông Thích Huyền Việt, một tu sĩ của Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã tuyệt thực tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, từ ngày đến ngày 25 đến 27/7/2013 tại Houston Texas để:

Thứ nhất là chống Trương Tấn Sang, thứ hai cầu an cho Điếu Cày, và cuối cùng, nguyên văn:

Mục tiêu lớn và xa, là hậu thuẫn đề nghị Dân chủ hóa Việt Nam của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ qua bức thư gửi Tổng Thống Obama hôm 14.7, như giải pháp duy nhất giải quyết thảm trạng Việt Nam. Đồng thời cầu nguyện cho các tôn giáo tại Việt Nam sớm được t do sinh hoạt tín ngưỡng, và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Như vậy, rõ ràng rằng mục đích chính của việc tuyệt thực nơi công cộng tại thành phố Houston này là để cầu cho ông Thích Quảng Độ và GHPGVNTN, một cá nhân và một “giáo hội” đã phá tan hoang nền chính trị của Miền Nam từ suốt 1954 cho đến 1975, qua các hành động như biểu tình tự thiêu, đốt phá công sở quân xa, ngăn chận giao thông quốc lộ I, chận quân xa chính phủ tạo đường tiến quân cho cộng sản, đem bàn thờ Phật xuống đường cho Việt Cộng núp trong đó, chiếm đài phát thanh chính phủ làm đài phát thanh cứu nguy Phật Giáo, cầm súng giết người một cách tự do ở Huế, Thanh Bồ Đức Lợi, và bắn cả tướng lãnh QLVNCH.

Ông Thích Huyền Việt đã tuyệt thực cho ông Thích Quảng Độ, người mà hai câu nói điển hình của ông ta Người Việt Quốc Gia không thể nào quên đó là: Thích Quảng Độ là Nếu Thiệu ngoan cố không từ chức, thì Ấn Quang sẽ hành động kéo Thiệu xuống”. “Chính quyền Nam Việt Nam hiện nay không phải là chính quyền của chúng tôi và không đại diện cho nhân dân chúng tôi. Nó được Mỹ áp đặt lên chúng tôi và được điều khiển bởi những tên lính đánh thuê cho Pháp chống lại nhân dân Việt Nam trước 1954. Nếu chúng tôi được bầu cử tự do, chính quyền này không tồn tại một ngày. Chúng tôi muốn tự chúng tôi giải quyết vấn đề Việt Nam của chúng tôi bằng cách điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ”.

Vài người nói rằng mắc mớ gì phản đối người ta tuyệt thực để hỗ trợ tinh thần cho Điếu Cày đang tuyệt thực nguy ngập trong nhà tù?

Ông Liên Thành không chống lại việc vinh danh và h trợ Điếu Cày mà ngược lại ông còn công nhận Điếu Cày là người xứng đáng, nhưng chính đám thầy tu đã xác định mục tiêu chính của họ không phải là Điếu Cày mà là: “Mục tiêu lớn và xa, là hậu thuẫn đề nghị Dân chủ hóa Việt Nam của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ qua bức thư gửi Tổng Thống Obama hôm 14.7, như giải pháp duy nhất giải quyết thảm trạng Việt Nam. Đồng thời cầu nguyện cho các tôn giáo tại Việt Nam sớm được tư do sinh hoạt tín ngưỡng, và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Vậy thì vấn đề mà ông Liên Thành đặt ra là chính xác.

Người Việt Quốc Gia nào có thể đến để vinh danh những kẻ đã sỉ nhục mình như Thích Quảng Độ?

Người Việt Quốc Gia nào chấp nhận rằng việc làm của  Phật Giáo Tranh Đấu là đúng, nhất là trong hoàn cảnh quốc gia có chiến tranh?

Người Việt Quốc Gia nào có thể bị lừa đưa trường hợp cầu an cho Điếu Cày một chiến sĩ Quốc Gia đấu tranh cho tự do cho nhân quyền như một hình thức treo đầu dê, để bán thịt chó Thích Quảng Độ một cách dễ dàng như thế?

Chỉ có những kẻ mất trí mới có thể đi vinh danh và đứng chung hàng ngũ với kẻ đã chà đạp lên chế độ VNCH và danh dự của Người Việt Quốc Gia. Đi với đám này chỉ có thể là bọn trở cờ đón gió hoặc cộng sản nằm vùng mà không thể là người Việt Quốc Gia chân chính.

Điểm thành tích của những tên tuổi tham gia vụ đánh bóng cho Thích Quảng Độ và PGVNTN chúng ta thấy có ông Nguyễn Anh Dũng, nghe nói ông ta là con rể của Lê Phước Sang, kẻ đã theo chân Việt Cộng. Vũ Thành, cha xứ nhà thờ Các Thánh Tử Đạo, kẻ đã thường xuyên về Việt Nam và công khai ca tụng cờ đỏ sao vàng trong một bài viết có tựa đề “Tiến lên, tiến lên, cùng nắm tay trong rừng cờ đỏ tiến lên” đã được chụp lại và vạch mặt bởi tờ báo Đất Mẹ của ông Nguyễn Phi Thọ cách đây 2 năm. Thiết nghĩ, đã đến lúc Người Việt Quốc Gia chúng ta không thể để bọn đón gió trở cờ này xem thường bịp bợm nữa.

Hú hồn, lần này đã không thấy bóng những bộ quân phục tại Houston đeo dây biểu chương đến dàn chào màn tuyệt thực vinh danh kẻ đã sỉ vả mình là lính đánh thuê cho Mỹ, như đã từng xảy ra trong việc dàn chào thây ma Thích Hộ Giác, một tên thầy tu dâm đãng, kẻ thề chiến đấu để loại trừ chính phủ VNCH đến hơi thở cuối cùng. Bộ quân phục là danh dự chung của QLVNCH, chỉ dành cho những người xứng đáng, đem bộ quân phục này đến gần những kẻ bẩn thỉu và phá hoại như vậy là một việc làm vô trách nhiệm, cần phải bị lên án. 

Tóm lại,  hãy trả lại cho tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ  ý nghĩa cao đẹp của nó. Sử dụng tượng đài này để vinh danh cho một phong trào dùng tôn giáo hoạt động cộng sản của PGVNTN có tên Phật Giáo Tranh Đấu, vinh danh Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, những kẻ đã liên kết với quân thù và suốt đời nguyền rủa chính phủ VNCH và ngay cả đến giờ này vẫn còn sỉ nhục chính phủ và quân đội VNCH, là một hành vi tự bôi nhọ chính mình khó có người Việt Quốc Gia nào có thể tha thứ. 

Muốn tuyệt thực cho ông Quảng Độ và cái giáo hội Phật Giáo Tranh Đấu của các ông thì nên về chùa của các ông mà tuyệt thực. Hà cớ gì phải bê tượng Phật ra đặt giữa chốn công cộng nhằm phục vụ cho một công việc chẳng có chi là ăn nhập đến Phật Pháp với thiền môn. Đừng mượn danh của những người yêu nước như Điếu Cày mà treo đầu dê bán thịt chó, và dùng tượng đài kỷ niệm những người đã nằm xuống để cho các ông có cơ hội quậy phá tự thiêu và lên đường xuống đường. Các ông Phật giáo tranh đấu yêu nước? Xin thưa các ông chỉ yêu cái thần quyền của các ông, và căm thù mọi triều đại của Việt Nam, như chính Thích Huyền Quang:

Sau khi chế độ nhà Ngô sụp đổ, nhưng một chế độ Diệm mà không Diệm vẫn tiếp tục cai trị từ năm 1963 đến 1975 ".

“Giáo hội chỉ đòi hỏi sự độc lập chủ quyền của tôn giáo, mà luôn bị những thế lực chính trị thời đại đánh phá suốt 300 năm cận đại...”Pht Gián Quang hai ln có công vi Cách Mng". (Huyền Quang)

Và cuối cùng là “Như thế, sau ngày 30.4.1975, GHPGVNTN muốn thử thời vận nhưng đã thất bại!” (Huyền Quang)

Các ông dọn ra đường, lựa chỗ tưởng niệm những người mà các ông đã sỉ nhục để bày bàn thờ Phật và tuyệt thực, các ông muốn gì? Chớ có dại dột khơi lại nổi hận của VNCH chúng tôi đã bị các ông đâm sau lưng bởi trò Phật giáo tranh đấu 1966.

Lại thêm trò lừa phỉnh tín đồ chống cộng, treo đầu dê Điều Cày bán thịt chó Quảng Độ!

Trần Minh

Hoa Kỳ ngày 2/8/2013

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/08/lai-them-tro-lua-phinh-tuyet-thuc-cho.html

Thư-Viện Bồ Đề @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site