lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Nguyễn-huỳnh-Mai | Thư ngỏ: Các cấp chính quyền nhà nước CHXHCNVN

Thư ngỏ,

Đồng kính gởi:
Tổng Bí Thư Đảng CSVN: Ông Nguyễn Phú Trọng
Chủ Tịch Nước CHCNXHVN: Ông Trương Tấn Sang
Thủ Tướng Chính Phủ CHXHCNVN: Ông Nguyễn Tấn Dũng
Và Chủ Tịch Quốc Hội nước CHXHCNVN: Ông Nguyễn Sinh Hùng
Đồng các cấp chính quyền nhà nước CSVN.

V/v Yêu cầu Chính quyền- Nhà nước CHXHCNVN phóng thích tự do cho Luật Sư Nhân quyền Lê Quốc Quân và các Tù Nhân Lương Tâm - Chính trị khác, hiện đang bị bắt gi giam cầm.

Xét vì quá trình đổi mới, chuyển biến tư duy Kinh tế Thị trường theo chiều hướng " Kinh Tế Định Hướng XHCN " để tham gia, hòa nhập vào cộng đồng kinh tế phát triển các nước Asean- Đ N Á/TBD. Và nhất là hội nhập vào thị trường mậu dịch tự do Xuyên Thái Binh Dương- TPP, do Hoa Kỳ chủ xướng và đứng đầu tổ chức.

Hoa Kỳ và cộng đồng kinh tế Asean, với mong muốn Việt Nam gia nhập vào mậu dịch kinh tế TPP và ưu tiên cho Việt Nam là nước Cộng Sản có nền kinh tế thị trường cởi mở của một nước CHXHCNVN. Nhưng điều kiện tham gia, thì Việt Nam phải có môi trường Tự Do, Dân chủ, nhân quyền, để cho người dân đươc quyền hưởng lợi ích từ kinh tế TPP mang đến cho người dân Việt Nam, đươc tự do và cộng bằng hơn, để phát triển dân chủ , nhân quyền Việt Nam.

Để đạt được điều kiện này, giúp cho chính phủ Việt Nam gia nhập nền kinh tế thị trường tự do mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương- TPP thoát khỏi đói nghèo...Vì vậy  chính quyền, nhà nước Việt Nam, nên phóng thích và trả tự do vô điều kiện đối với Luật Sư Nhân Quyền Lê Quốc Quân, và các tù nhân chính trị lương tâm khác của 2 chế độ, như Đại Úy/VNCH Nguyễn Hữu Cầu, người tù xuyên thế kỷ còn đang bị bắt giữ, giam cầm một cách trái công ước quốc tế về nhân quyền và trái pháp luật hành tại Việt Nam.

Vào ngày 9/7/2013, có phiên tòa xét xử Luật Sư Nhân Quyền Lê Quốc Quân trong bối cảnh ngoại giao chính trị Viện Nam tham dự kỳ họp Bộ Trưởng Ngoại Giao Asean lần thứ 46 tại Brunei, ngày 1-7-2013. Vừa qua, Ngoại Tưởng Hoa Kỳ John Kery mang theo thông điệp lời cảnh cáo của giới lập pháp Quốc hội Hoa Kỳ, yêu cầu Việt Nam phóng thích luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân và các tù nhân bất đồng chính kiến VN, để tỏ thiện chí tự do dân chủ, nhân quyến VN, có đầy đủ tư cách, điều kiện tham gia theo diều luật của thị trường mậu dịch tự do kinh tế Xuyên Thái Bình Dương-TPP. mà Hoa Kỳ đang gấp rút hoàn thành.

Vì lợi ích dân tộc và thoát khỏi sự bao vây kinh tế của các thế lực ngoại bang Trung Quốc, ông bà ta có câu: " Buôn có bạn, bán có phường ", biết liên kết và bả vệ quyền lợi cho nhau trước quyền lực đế quốc kinh tế Trung Hoa. Và cũng chính vì vậy, nhà cần quyền nhà nước CHXHCNVN, cần phải và nhất thiết trả tự do luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân  trong phiên tòa xét xử, ngày 9/7/2013 tới đây, để làm diều kiện trao đổi Tự Do- Nhân Quyền là vốn quý hiếm của Việt Nam. trong gia nhập TPP

Với tự do cho Luật Sư Lê Quốc Quân và nhân quyền cho các tù nhân chính trị- lương tâm khác, nó có cái giá trị hết sức to lớn trong việc đánh đổi và thỏa mãn điều lệ gia nhập KINH TẾ- TPP, đưa Việt nam thoát cảnh đói nghèo, khi được chấp nhận trong môi trường Kt- TPP phát triển toàn cầu. Đó là điều mong muốn, khát khao, nguyện cầu được tự do và ấm no hạnh phúc của mỗi người dân chúng ta.

Nhưng riêng tôi, tác giả bức Tâm Thư Ngỏ, tôi có một yêu cầu;  nếu còn nghi ngờ sự bày tỏ thiện chí hòa bình cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam của tôi, thì xin chính quyền nhà nước XHCNVN bắt nhốt tôi làm con tin- Ở tù thay thế cho Luật Sư Nhân Quyền Lê Quốc Quân và các tù nhân chính trị -lương tâm khác- khi họ được trả quyền tự do theo yêu cầu các nhà lập pháp quốc hội Hoa Kỳ, mà Việt Nam vẫn không được chấp nhận gia nhập vào Kinh Tế thị trường tự do Xuyên Thái Bình Dương- TPP, thì hãy đem tôi ra  pháp trường bắn bỏ...! vì tôi không chính là giá trị của tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Tự Do đã mất hết giá trị và niền tin dân tộc Việt Nam, tôi sống cũng bằng thừa!.Hãy giết tôi đi...! Sống không có tự do,  và quyền sống con người, thà chết sướng hơn hởi người anh em Cộng Sản VN.!!!

Chúng tôi, là những cộng đồng cư dân mạng xã hội VN trong nước và ngoài nước, cùng các Bloggers, hết sức lo ngại tình hình xuống cấp trầm trọng tư do dân chủ, nhân quyền VN, dẫn đến suy đồi dạo đức và mất an ninh trật tự xả hội, là miếng mồi ngon cho Cường quốc kinh tế lân bang, láng giềng Trung Quốc lệ thuộc hóa nhân dân Việt Nam, nên  chúng tôi phải lên tiếng vì sự thật!, nếu phải bị nhốt tù... cũng phải nói, vì trách nhiệm và lương tâm dân tộc Việt Nam..!!!

Kính chào sức khỏe và lương tâm phục vụ quốc dân đồng bào, của các nhà lãnh đạo CHXHCNVN./CS

Trân trọng kinh chào.
Nguyễn Huỳnh  Mai
Cựu tù binh cải tạo Ql.VNCH
Blogger MAI ĐÂY HÒA BÌNH

http://maidayhoabnh.blogspot.ch/2013/07/thu-ngo-cac-cap-chinh-quyen-nha-nuoc.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site