lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Trang Nguyễn-Nhơn 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Nguyễn-Nhơn | Tiết-Cương Phục Nghiệp 

Vào năm 1947, ba làm công chức Tòa bố Thủ Dầu Một, được ông sáu, xếp Partisan cho ở một căn phòng nhỏ trong doanh trại lính. Tối tối vợ con mấy chú partisan ( như dân vệ, nghĩa quân về sau nầy ) họp nhau đánh lô tô. Có chú lính già, giỏi chuyện Thiết Đường, đọc thiệu lô tô theo tuồng tích Tiết Nhơn Quý chinh Đông, Tiết Đinh Sang chinh Tây.

Khi nào chú đọc: Tiết Cương phục nghiệp thì biết đó là con số 77.

“ Tiết Cương phục nghiệp
Ông Giảo cười dai
Bảy mươi con bảy!”

Nhớ thời Tây thuộc địa, bắt qua thời Quốc trưởng Bảo Đại, Quốc Gia Việt Nam, rồi tới Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm, cuối cùng Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là đứt chến!

Lấy tích xưa, luận việc nay để xem thế cuộc xoay vần thế nao?

TIẾT NHƠN QUÝ CHINH ĐÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM DỰNG ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HÒA

Nếu như dòng họ Tiết là công thần sáng nghiệp nhà Đường, chí sĩ Ngô Đình Diệm có công khai sáng nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa.

Nếu công đức nhà Đường để lại có Đường Thi, thơ văn bất hủ thì nền Đệ nhất VNCH để lại chín năm thanh bình, thịnh vượng cho 17 triệu dân lành Miền Nam.

Tiết Nhơn Quý chinh đông vỗ yên bờ cỏi, hào kiệt Ngô Đình Diệm thiết dựng nền cộng hòa cho nửa nước Việt Nam sống an lành.

Ngày Song Thất 7 tháng 7 năm 1954 trình diện nội các, chánh thức nhận trách nhiệm Thủ tướng toàn quyền.

Ngày 20/7/1954, thực dân Pháp cấu kết cọng sản Nga, Tàu xúi già hồ ký kết hiệp ước chia đôi Đất nước Việt Nam. Từ Bến Hải đến mủi Cà Mau, cờ vàng rủ chịu tang ngày quốc hận Đất nước phân ly.

Ngót một triệu đồng bào Miền Bắc lìa bỏ mồ mã tổ tiên, gạt nước mắt xuôi về Miền Nam tìm tự do.

Nơi thủ đô Saigon bề bộn, giặc Bình Xuyên khởi loạn.

Tổng tham mưu trưởng Nguyễn văn Hinh bất tuân lịnh thủ tướng điều binh dẹp loạn.

Thực dân Pháp ngấm ngầm xúi dục các giáo phái gây loạn.

Hoa Kỳ thấy khó toan thỏa hiệp với Pháp.

Trước tình thế hiểm nghèo hầu như tuyệt vọng, Thủ tướng Ngô Đình Diệm và cộng sự viên thân cận, bằng lòng quả cảm và quyết tâm, lật ngược thế cờ, giải nguy và khống chế đại cuộc, tổ chức Trưng Cầu Dân Ý, dựng nên Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa.

Nước Cộng Hòa son trẻ để lại những gì?

Một nền giáo dục phổ thông vững chắc đặt trên triết lý: Dân tộc – Nhân Bản – Khai phóng, đào tạo nên người Quốc gia yêu nước, thương dân.

Hữu sản hóa đại chúng, tài xế có xe, người cày có ruộng, chống lại chủ nghĩa cọng sản bần cùng, vô sản hóa người dân.

Về Lao động chủ trương cộng đồng đồng tiến, lao – tư lưỡng lợi, kẻ có cơm, người có cháo, chủ thợ sống hài hòa.

Dựng lên chánh sách Ấp Chiến Lược cô lập bọn du kích vc ban đêm lén lút về phá làng phá xóm, giữ cho người dân được an cư, lạc nghiệp, ở yên, làm ăn, vui sống.

Lại lập Khu Trù Mật, Khu Dinh Diền, mở mang đời sống cho dân nghèo có cơ thăng tiến.

Chín năm Đệ nhất VNCH, một thời Miền Nam thanh bình, thịnh vượng và phát triển.
Gặp lúc vận nước đão điên, xãy ra binh biến ngày 1 tháng 11 năm 1963. Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu vị quốc sát thân!

TIẾT ĐINH SAN CHINH TÂY DÂN-QUÂN-CHÍNH MIỀN NAM DỰNG ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HÒA

Sau bốn năm binh biến liên miên, dân quân chánh Miền Nam gượng lại được, dựng lên nền Đệ Nhị VNCH.

Đệ nhất VNCH theo thể chế Tổng thống – Độc viện có nguy cơ dẫn tới độc tài, độc đoán nên sĩ phu Miền Nam mô phỏng theo thể chế Đệ ngủ cộng Hòa Pháp thảo ra Hiến pháp Tổng thống chế với Thủ tướng – Lưỡng viện, giảm bớt tập quyền hành pháp. Lại thêm vào định chế đặc biệt theo hiến pháp Trung Hoa Dân quốc ( Đài Loan ): Giám sát viện nhằm ngăn ngừa tham nhũng.

Cải biến Quốc sách Ấp chiến lược ngày càng khởi sắc: Từ nặng về an ninh chuyển sang phát triển. Ban đầu là Ấp Tân sinh hay Đời mới ( New Life Hamlet ).Chương trình tiến hành chậm chạp vì từ năm 1964- 65 vc đưa quân từ Bắc vào đánh phá liên miên.

Sau Trận Tết Mậu Thân 1968, hầu như toàn bộ lực lượng nội thành của vc bị xóa sổ. Bọn lãnh đạo như Dương Huỳnh Hoa, Trịnh Đình Thảo lộ bem, chém vè vào khu vc làm chánh phủ ma kêu là chánh phủ cộng hòa lâm thời Miền Nam.

Từ đó mà đi Chương trình Bình định – Xây dựng – Phát triển nông thôn tiến hành vững chắc và hiệu quả theo tiêu chuẩn: Tự Phòng – Tự Quản - Tự túc Phát triển.

Câu ca dao Miệt Thứ, Miền Tây:

“ Dưới sông sấu lội, trên bờ cọp phi “

Ngày nay thành “ Dưới sông vỏ lãi máy chạy, trên bờ honda đua “

Ở Miền Đông, trại heo, trại gà mọc lên như nấm.

Có câu chuyện cười ra nước mắt: Gạo bulgur Mỹ, sửa bột viện trợ cho dân nghèo nông thôn bị đem bán cho các trại chăn nuôi vỗ béo heo bời vì gạo thì cứng, sửa ăn vào đau bụng, tào tháo rượt!

Những ngày tù khổ sai Hoàng Liên Sơn, “ sắn dui “ ăn không đủ no, nhớ lại thật là buồn thê thiết!

Chương trình Dinh Điền được tiếp nối thành Khẩn Hoang – Lập Ấp, đưa dân nghèo Miền Trung và Saigon về Miền Đông mở các khu sinh sống mới.

Khu Kỹ nghệ Biên Hòa phát triển vượt bực, qua mặt cả KKN Cao Hùng, Đài Loan: Hai công ty Giấy Cogido và Tân Mai sản xuất đủ giấy cho tiêu dùng nội địa. Hãng Vinappro lắp ráp máy cày đẩy tay Kubota dư dùng, xuất cảng qua cả Nam Dương.

Nếu như đừng có họa 30-04, Miền Nam đã có xưởng lắp ráp máy thu hình màu Sanyo và cả một đài truyền hình màu ở Saigon trong khi các nước Đông Nam Á kể cả Nam Hàn chưa nơi đâu có.

Hồi đó Đại Hàn chỉ đóng được thùng xe đò gồ ghề, Miền Nam đã chế tạo thùng xe du lịch và fourgonette La Dalat thực dụng, tiện lợi chạy khắp xứ.

Chưa hết, hãng Ford đang thương thảo mướn đất để lập xưởng ráp loại xe Falcon cở nhỏ mà dân Á châu ưa thích để xuất cảng khắp Đông Nam Á.

Về giáo dục, các Đại học tư lần lượt mọc lên: Vạn Hạnh, Saigon, Hòa Hão, Cần Thơ... Nếu chưa mất nước thì đã có Đại học Đồng Nai.

Vì thời cuộc quốc tế, công cuộc xây dựng, phát triển Miền Nam bỗng nhiên sụp đổ vào ngày oan nghiệt 30 tháng tư năm 1975!

TIẾT CƯƠNG PHỤC NGHIỆP TOÀN DÂN VIỆT PHỤC HƯNG ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

Sau bao oan khuất, tam tộc tru di, Tiết Cương vùng lên diệt bạo Võ Tắc Thiên, phục hồi danh dự giòng họ Tiết. Ông giảo cười dai về chốn tuyền đài trùng phùng cố chủ Tiết Nhơn Quý.

Trước bao nhiêu oan trái, thù trong giặc ngoài, dân tình khốn khổ, lầm than, nội xâm việt gian cọng sản bán nước cho chệt hán rõ ràng trước mắt:

Hiệp ước Thành Đô 1990 vgcs cam kết dâng Đất nước cho tàu cọng làm khu tự trị vào năm 2020.

Hiệp ước biên giới 1999, dâng hàng ngàn Km2 đất đai và ải Nam quan, nửa thác Bản giốc cho tàu khựa.

Hiệp ước Vịnh Bắc bộ 2000, dâng 1/3 vịnh Bắc bộ cho chệt.

10 văn kiện hợp tác 2013, giao trọn quyền điều hành nhà nước xã nghĩa an nam cho chủ tàu: Về mặt đảng chi bộ an nam lãnh lịnh từ trung ương Trung Nam Hải. Về mặt chánh phủ, các bộ phủ an nam lãnh lịnh trực tiếp từ Quốc vụ viện Bắc Kinh.

Kế hoạch “ Hai hành lang – Một vành đai “ mới đây thủ tàu Lý Cường giao cho tên chệt gian Hoàng Trung Hải thi hành: chệt tự do khai thác trọn vùng Việt Bắc từ biên giới tới tận Hà Nội, Hải Phòng.

Trước vận nước ngã nghiêng, con dân Đất Việt phải lam gì?

Cương quyết vùng lên, xã thân thực hiện lời nguyền Mê Linh của hai Bà Trưng:

“ Một xin trả sạch nước thù
Hai xin thu lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẽn vẹn sở công lịnh nầy “

Một xin trả sạch nước thù: Việt gian cọng sản là giặc nội thù. Nó là giặc nước. Diệt giặc việt gian bán nước trả sạch nước thù.

Hai xin thu lại nghiệp xưa họ Hùng: Triệt hạ giặc nội xâm việt gian cọng sản. Đoàn kết toàn dân chống ngoại xâm tàu, giành lại chủ quyền Quốc gia, là thu lại nghiệp xưa họ Hùng.

Ba kẻo oan ức lòng chồng: Dân Việt bị oan ức đã lâu, bị bọn cọng sản dao mác, lưởi lê áp bức, cướp đoạt đã nhiều phải vùng lên tự cứu, rửa sạch ức oan.

Bốn xin vẽn vẹn sở công lịnh nầy: Toàn dân đồng lòng thề quyết đoàn kết đứng lên tiêu diệt nội, ngoại xâm cọng sản, thực hiện lời nguyền Mê Linh.

Tiết Cương phục nghiệp
Ông Giảo cười dai
Bảy mươi con bảy
7 + 7 = 14

Cọng sản sụp đổ năm 2014

Hẹn nhau Saigon 2015

Nguyễn Nhơn

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site