lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

BPSOS | Những Bài Học Ở Ukraina và Venezuela

Ts. Nguyễn Đình Thắng
http://machsong.org
Ngày 27 tháng 2, 2014

Những ngày gần đây dư luận bắt đầu chú ý đến các diễn biến ở Ukraina và ở Venezuela, hai trận địa giằng co giữa độc tài và dân chủ.

Ở Ukraina, lực lượng dân chủ có chiều hướng thắng thế mặc dù tình hình còn bấp bênh vì nền kinh tế kiệt quệ và nguy cơ can thiệp quân sự của Nga.

Còn ở Venezuela thì phong trào dân chủ do sinh viên lãnh đạo đang lan rộng, tạo lúng túng cho chính quyền.

Đây quả là hai bài học quý giá cho chúng ta, những người mong ước đưa đất nước Việt Nam đến dân chủ.

Từ đầu năm ngoái chúng tôi đã kêu gọi sự chú ý đến hai quốc gia này và một số quốc gia nữa: Ai Cập, Zimbabwe và Mã Lai. Chúng ta phải theo dõi để học hỏi, học những thành công và thất bại.

mạch sống, tiếng nói gầm thành tiếng gầm

Năm 2012, BPSOS bắt đầu hợp tác với công ty sản xuất phim Appleseed Entertainment để phổ biến phim tài liệu “A Whisper to A Roar” (Tiếng Nói Thầm Thành Tiếng Gầm) vào nhiều quốc gia thiếu dân chủ.

BPSOS đã thực hiện phụ đề tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Mã Lai cho phim này với mục đích đưa những bài học tranh đấu dân chủ đến với nhân dân ở các nước Việt Nam, Trung Hoa và Mã Lai.

Phụ đề tiếng Khmer đã được hoàn tất nhưng vì ngân sách eo hẹp nên chưa sản xuất được để phổ biến vào Cambốt, nơi đang có nhiều biến động.

Tôi khuyến khích những người Việt quan tâm đến hiện tình đất nước xem phim tài liệu giá trị này. Xem để hiểu sâu hơn về bước tiến gian truân của dân chủ, với biết bao hy sinh và công sức đổ ra. Xem để hiểu những yếu tố cần thiết để đẩy cỗ xe dân chủ lẫm lũi tiến, dù gặp trở lực, dù có khi bị đẩy lùi một đôi bước. Xem để biết những phương cách phong phú của những nhà tranh đấu trẻ để vượt qua sự kiểm soát của chính quyền, để huy động quần chúng, để kết nối thật linh động với nhau. Xem để cảm nhận sự hào hùng của những con người rất bình thường khi đã dứt bỏ sợ hãi.

Để có khái niệm, quý  vị  có  thể xem đoạn giới thiệu phim: http://awhispertoaroar.com/trailer/.

Và có thể đặt mua tại các nơi dưới đây để xem và rồi truyền tay nhau.

Phụ đề tiếng Việt:
https://www.createspace.com/371072  
http://www.amazon.com/Whisper-Roar-Vietnamese-Subtitles/dp/B00EA96X2G/ref=sr_1_7?s=movies-tv&ie=UTF8&qid=1379633606&sr=1-7&keywords=a+whisper+to+a+roar  
Hoặc gọi cô Kim Cúc ở văn phòng BPSOS: 703-538-2190

Phụ đề tiếng Hoa:
https://www.createspace.com/392885
http://amzn.to/1hwpDj8

Phụ đề tiếng Mã Lai:
https://www.createspace.com/380158.  
http://www.amazon.com/Whisper-Roar-Malaysian-Subtitles/dp/B00FDW71TS/ref=sr_1_3?s=movies-tv&ie=UTF8&qid=1381204828&sr=1-3&keywords=A+Whisper+to+a+Roar

Bài liên quan:

Phim Tài Liệu: Các Bài Học Từ 5 Cuộc Cách Mạng Dân Chủ
http://www.machsong.org/...sid=2628

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site