lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

Trang Dạ Lệ Huỳnh 

 

Hiệu-Triệu Anh Lính Chiến-Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa

Huỳnh-Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh 

Lời hiệu triệu;...hỡi hồn thiêng sông núi,
Anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa,
Hồn oan tử sĩ núi rừng chết trận;...
Khí thiêng sông núi dùi lấp ngục tù,
Chí khí kiêu hùng vốn dòng hào kiệt,
Thức dậy đi nào;...hỡi hồn nước tôi;...
Quốc hận thét gào;...đồng bào chiến trận;...
Súng gươm chính nghĩa tôi trao các người,
Xông lên ;...đập đổ nhà tù Cộng Sản;...
Anh linh chiến sĩ giải hồn Tự-Do,...

xox

Anh linh chiến sĩ linh hồn bất tử;...
Núi sông đất Việt hun đúc chí hùng,
Ta dù chết,nhưng chí hùng bất khuất,
Chiến sĩ Cộng Hòa sống chết Tự-Do;...
Tự-Do nếu chết... Cộng hoà cũng chết;
Anh linh chiến sĩ vĩnh hằng tự-do,...
Vận nước tôi...lòng người thui chột...
vì tham mất nước,vì giàu mất dân;
Anh linh chiến hửu vùng lên xông trận,
Bỏ mặc tình đời...cho kẻ áo cơm?;...

xox

Mặc dù súng gẫy;,,,còn tình chiến hữu,
Xoa diệu thương lòng ;...đau nhói sau lưng...
Ta ôm xác bạn đem chôn khe núi;...
Quay lại nhà tù...cải tạo mòn hơi,
Xác thân rả rời...mang hồn chiến hửu,
Còn chút tàn hơi chiến đấu cho đời…
Ai có nghe...chiều hoàng hôn gió lộng...
Thồi qua miềm niêm -viễn...mất Tự-Do;
Cũng Tự-Do;? tôi, anh đồng sống chết;?
Anh linh chiến sĩ nợ nước ơn nhà…;

xox

Tỉnh thức đi nào...dân ta còn say ngủ…?
Vùi trong cơm áo...giàu-sang mộng hầu;
Xã Nghĩa thiên đàng ước mơ cuộc sống?..
Phản chiến cho đời… thiếu vắng Tự-Do,
Biết bao nấm mồ hoang đầy cỏ dại...
Bo-bo..Khoai sắn đói rét đầy đường,
Dậy mà đi;... hỏi bạn tù chiến sĩ?...
Nước non nầy sống chết…cũng là ta…?
Nếu ta không chết...ai đây chết thế…?
Cho Tự-Do non nước sớm bình an;;;

xox 

Hỡi..Anh- hồn…linh thiêng người chiến sĩ...
Hỡi...đồng bào chiến nạn chết lưu-vong,
trên biển cả đại dương thuyền vượt biển,
Hỡi người chiến sĩ cải tạo lao tù;...
Về đây hỡi...những linh-hồn ngục tối...
Hãy vùng lên theo tiếng thét câm hờn;
Trả lại Tự-Do ;...những gì đã mất?
Mất cả thân tình lẽ sống toàn dân,
Do bọn áo cơm lợi quyền theo Cộng;..
Mồ hoang vô chủ Việt Nam Cộng Hòa;

Huỳnh-Mai @ Trúc-Lâm Yên-Tử
[ Hiệu triệu anh lính chiến sĩ VNCH]


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site