lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

Quyền lực đang nằm trong tay Cù Huy Hà Vũ

1, 2

...

Hai trường phái hoàn toàn trái ngược nhau xuất đi một bên từ phía nhân dân, một bên từ phía nhà cầm quyền trong vụ án này. Nhà cầm quyền thì một mực truy tố ông Vũ “chống phá nhà nước”. Ngược lại, nhân dân thì khẳng định ông Cù Huy Hà Vũ là một người yêu nước, thương nòi. Những phát biểu, việc làm của ông thực tế là một tấm gương điển hình cho mỗi công dân Việt Nam. Đó là một việc làm vô cùng hữu ích trong tiến trình xây dựng một chế độ pháp trị trong xã hội của Việt Nam ngày nay mà không phải ai cũng làm được.

Sự ủng hộ đồng thuận đó đến nỗi mà trong một bài viết của tác giả Trầm Hương, viết từ Hà Nội cho rằng nhân dân Việt Nam có thể đi tù cùng ông Vũ trong trường hợp ông bị kết án. Bài viết phân tích và khẳng định những tư tưởng, lời nói, hành động của ông Vũ phù hợp và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, nói cách khác đó chính là của cả dân tộc Việt Nam, và nếu mà bắt, bỏ tù ông Vũ vì những ‘tội’ đó thì cả dân tộc, nhân dân Việt Nam đều là can phạm. Cuối cùng tác giả mời gọi quí nhân sĩ khắp nơi khởi động một loại danh sách mới – danh sách những người tình nguyện ĐI TÙ VỚI TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ.

Tiếp nối chia sẻ đó, mới đây trên trang mạng NuVuongCongLy, đã loan tải một bản danh sách ký tên thỉnh nguyện thư đợt 1, đợt 2 kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ. Những người ký tên vào Thỉnh nguyện thư khẳng định việc bắt giam ông Cù Huy Hà Vũ là “một việc làm oan trái, vô đạo lý, gây chấn động dư luận, bất lợi cho hình ảnh của Việt Nam”. Cho nên, Thỉnh nguyện thư yêu cầu là thứ nhất, giải oan và trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ, thứ hai, khuyến khích giới truyền thông thông tin cho toàn dân biết sự thật về vụ án này.

Sẽ có thể ngày xử ông tại Hà Nội là ngày tinh Thần Cù Huy Hà Vũ được bắt đầu hoạt động trong nhân dân. Tinh thần chống lại bất công, đòi dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Tinh thần chống lại ngoại bang “nước lạ”, tinh thần yêu chuộng công lý và hòa bình, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, không chia rẽ, không phân biệt kỳ thị đối xử, không còn ý thức hệ chính trị mà cái đầu nhà cầm quyền độc tài vẫn mang nặng.

Ông Cù Huy Hà Vũ đang nắm trong tay một thứ quyền lực rất mạnh mẽ, rất đông đảo, thứ quyền lực tương đối gây nguy hại cho những cái đầu độc đoán nếu không muốn nói là tuyệt đối. Thực sự đó là thứ quyền lực đám đông, thứ quyền lực quần chúng nhân dân, chứ chúng ta khoan khoan nói về quyền lực chính trị. Quyền lực đám đông đang trao về tay ông Vũ và sẽ vô cùng hữu dụng nếu nó châm lửa đúng ngòi.

Hà Nội 29/03/2011

Paulus Lê Sơn

1, 2

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site