lịch sử việt nam

quoc ky viet nam, quốc kỳ việt-namTrang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

- Quan Làm Báo: Hồ Sơ Bố Già Nguyễn Đức Kiên Trước Và Sau Khi Bị Bắt

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

- Cờ Vàng 2 Thế-Kỷ Chống Lại Vua Quang-Trung - 2 Thế-Kỷ Của Thất Bại - Nguyễn-Bình

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Dân Oan Khiếu-Kiện Về Dự Án "Trùm Sò Thế-Kỷ 21"

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

- Đơn Khiếu Nại Gởi Các Ông Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn minh Quang - các tác-giả Châu-Thị-Hoa, Thạch-Liên, Bùi-Thị Lan-Thi

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

- Thích Minh-Châu: Khi chính-trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành-tung bí ẩn của một nhà sư Bài 1 - Lữ-Giang

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

AI ĐÃ RA LỆNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGĂN CHẬN TẦU TRUNG QUỐC TẤN CÔNG TẦU BÌNH MINH 02 NGÀY 26.5.2011?

1, 2

Hình trên : NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí Thư Đảng CSVN kiêm Bí Thư Quân Ủy Trung Ương - Dưới : Tướng PHÙNG QUANG THANH, Phó Bí Thư Quân Ủy Trung Ương kiêm Bộ Trưởng Quốc Phòng.

Âu Dương Thệ

...

Theo cơ chế tổ chức của chế độ toàn trị hiện nay ở VN – tức chế độ độc tài đảng trị của ĐCSVN- thì không phải Hội đồng Quốc phòng mà chính Quân uỷ Trung ương (QUTU) mới là cơ quan tối cao “lãnh đạo Quân đội Nhân dân VN tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt”, có thẩm quyền cao nhất trong việc hoạch định kế hoạch, chính sách và biện pháp an ninh quốc phòng của VN. Hai người có trọng trách cao nhất trong Quân uỷ trung ương từ Đại hội 11 (1.2011) là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm Bí thư QUTU và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, kiêm Phó Bí thư QUTU.

Nhưng trong cuộc tấn công rất ngang ngược và công khai xẩy ra ngay trong lãnh hải của VN của ba tầu hải quân Trung quốc sáng ngày 26.5 đã cho thấy, cả Quân uỷ Trung ương lẫn bộ Quốc phòng đã không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng của VN. Cả Nguyễn Phú Trọng lẫn Phùng Quang Thanh đã thiếu trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh hải và danh dự Tổ quốc. Thật vậy, ngay cả tin tức của nhà cầm quyền CSVN xác nhận, ba tầu hải quân Trung quốc đã mở cuộc tấn công tầu thăm dò địa chấn Bình minh 02 suốt 4 giờ ngay trên lãnh hải VN, chỉ cách Phú yên 120 hải lí. Nhưng suốt trong thời gian này không một đơn vị hải quân và không quân nào của VN can thiệp ngăn chặn cuộc tấn công. Tin cho biết, có vài tầu hải quân VN đi kèm bảo vệ tầu Bình minh 02 hoạt động, nhưng khi 3 tầu hải quân Trung quốc tấn công thì các tầu hải quân VN đã chỉ đứng nhìn! Không những thế, trước đó cũng không thấy các đơn vị hải quân và không quân của VN phát giác kịp thời và ngăn chặn hữu hiệu để không cho phép các tầu hải quân Trung quốc xâm phạm lãnh hải của VN trước khi có thể mở cuộc tấn công tầu Bình minh 02!

Trước thái độ rất uất ức và bất bình của quân đội và nhân dân VN mãi ba ngày sau (29.5) hai người đứng đầu QUTU mới để cho Phát ngôn viên bộ Ngoại giao nói vuốt đuôi nhằm đánh lừa quân đội và nhân dân:“Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.”

Địa điểm ba tầu hải quân Trung quốc mở cuộc tấn công chỉ cách bờ biển Phú yên 120 hải lí, lại nằm trong thềm lục địa của VN. Với hệ thống Radar và vệ tinh viễn thông chắc chắn các đơn vị hải quân và không quân VN phải phát hiện kịp thời vị trí, hướng đi và sự xâm nhập trái phép của các tầu hải quân Trung quốc trước đó nhiều tiếng đồng hồ và như vậy hoàn toàn đủ thời gian để thông báo cho bộ Quốc phòng và Phùng Quang Thanh phải thông báo ngay cho Quân uỷ Trung ương. Như thế đúng lí ra Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh phải ra lệnh kịp thời cho các đơn vị hải quân và không quân VN trong khu vực trực tiếp theo dõi và nếu cần thiết thì phải kịp thời ngăn chặn hữu hiệu không cho phép ba tầu hải quân Trung quốc được phép xâm phạm lãnh hải của VN. Nhưng như tin tức của chế độ này cho thấy, việc này đã không xẩy ra. Họ đã để ba tầu hải quân Trung quốc tự do xâm nhập trái phép hải phận VN và còn tấn công tầu Bình minh 02, coi như thuộc hải phận của Trung quốc nữa! Như vậy độc lập và chủ quyền của VN đã bị vi phạm nghiêm trọng, danh dự Tổ quốc đã bị xúc phạm! 

Nguyễn Phú Trọng và Phùng quang Thanh đã để cho các tầu hải quân Trung quốc xâm phạm lãnh hải VN và tấn công tầu Bình minh 02 như cái ao của Trung quốc! Như vậy hai ông Trọng và Thanh đã chứng tỏ sự bất lực không bảo vệ được chủ quyền đất nước và phải chịu trách nhiệm trước quân đội và nhân dân. Không những thế, họ còn ra lệnh bóc các bản tin ngày 27.5 trên tờ Cộng sản, cũng như không cho tờ Nhân dân và Quân đội Nhân dân đưa tin vào ngày 27.5. Đây là thái độ cúi đầu lo sợ một cách rất hèn nhát với Bắc triều và vô trách nhiệm với quân đội và nhân dân VN!

Thái độ này của hai người cầm đầu Quân uỷ Trung ương phản ảnh sâu sắc yêu sách của Thượng tướng Quách Bá Hùng, uỷ viên Bộ chính trị và Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc trước đây vài tuần khi thăm VN. Vào giữa tháng 4 vừa qua Quách Bá Hùng đã đưa ra yêu sách ba điểm với Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh:

“Một là, tăng cường tiếp xúc chiến lược, nắm vững định hướng đúng đắn phát triển quan hệ Trung-Việt; hai là, coi trọng tuyên truyền hướng dẫn, tích cực tạo bầu không khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Trung-Việt; ba là, làm phong phú nội dung giao lưu, nỗ lực nâng cao trình độ hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước.”

Trong biến cố ngày 26.5 đã cho thấy, cả ba yêu sách trên của Bắc kinh đã được Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh thực hiện tốt: „Nắm vũng định hướng đúng đắn“ có nghĩa là nhìn nhận yêu sách về biển Đông thuộc lãnh thổ Trung quốc; „làm phong phú nội dung giao lưu, nỗ lực nâng cao trình độ hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước“ cho nên họ đã ra lệnh không cho các đơn vị hải quân và không quân VN ngăn chặn ba tầu tuần thám của Trung quốc xâm phạm hải phận VN và tấn công tầu Bình minh 02. Còn „coi trọng tuyên truyền hướng dẫn, tích cực tạo bầu không khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Trung-Việt“ nên họ đã ra lệnh cho bóc ngay hai bài trên tờ Cộng sản ngày 27.5 và không cho phép tờ Nhân dân và Quân đội Nhân dân được tường thuật với những hình ảnh tấn công ngang ngược của ba tầu hải quân Trung quốc ngày 26.5!

Các hành động mới nhất này của Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quanh Thanh phản ảnh đúng tâm địa đầu hàng của hai người này với Bắc kinh từ trước tới nay. Vì mới năm trước chính Nguyễn Phú Trọng đã từng cấm không cho Quốc hội được bàn tới sự bành trướng của Trung quốc trên biển Đông với câu nói nổi tiếng “tình hình biển Đông không có gì mới”! Trong khi ấy Phùng Quang Thanh lại lên tiếng đe doạ nhân dân VN và ra sức bảo vệ Bắc kinh:"Không để các lực lượng xấu sử dụng vấn đề biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, chia rẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân chúng ta."

Ai cũng biết, Nguyễn Phú Trọng là người rất thần phục Bắc kinh, từng khai trương các cuộc hội thảo của đảng Cộng sản VN với đảng Cộng sản Trung quốc để học tập tư tưởng, đường lối và các biện pháp đàn áp nhân dân và giữ độc quyền cho đảng. Như vậy tư tưởng đã bị hoàn toàn lệ thuộc Bắc triều. Hiện nay chế độ toàn trị của CSVN còn đưa đất nước lệ thuộc Trung quốc cả trong kinh tế. Mức nhập siêu của VN trong năm 2010 đã tới mức kỉ lục là 12,7 tỉ USD và mức nhập siêu trong năm nay cũng đang gia tăng mạnh. Trong khi đó mức dự trữ ngoại tệ của VN không còn đủ để trả nợ cho trọc phú Bắc kinh. Như vậy từ lệ thuộc cái đầu, nay còn bị lệ thuộc cả cái bụng. Tình hình này đang đẩy VN vào nguy cơ mất độc lập, mất chủ quyền và bị bòn rút tài nguyên!

Nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cương quyết vạch trần trước dư luận quốc tế về chính sách bành trướng thực dân của bá quyền Trung quốc, đồng thời kết án nghiêm khắc thái độ ươn hèn và vô trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh! 

Những người yêu nước và các đảng viên CS chân chính còn biết quí lòng tự trọng cương quyết yêu cầu Hội nghị Trung ương lần thứ hai của ĐCSVN sắp được triệu tập trong tháng 6 và kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá 13 vào tháng 7 phải đưa cuộc tấn công ngang ngược ngày 26.5 của hải quân Trung quốc ra thảo luận. Trong đó Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh phải trả lời rõ ràng 4 câu hỏi quan trọng trên đây về thái độ vô trách nhiệm không bảo vệ lãnh hải, tài sản và danh dự Tổ quốc!

Cám ơn blog của Chim Biển Đảo.

1, 2

Chim Biển Đảo @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site