lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

- Quan Làm Báo: Hồ Sơ Bố Già Nguyễn Đức Kiên Trước Và Sau Khi Bị Bắt

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

- Cờ Vàng 2 Thế-Kỷ Chống Lại Vua Quang-Trung - 2 Thế-Kỷ Của Thất Bại - Nguyễn-Bình

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Dân Oan Khiếu-Kiện Về Dự Án "Trùm Sò Thế-Kỷ 21"

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

- Đơn Khiếu Nại Gởi Các Ông Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn minh Quang - các tác-giả Châu-Thị-Hoa, Thạch-Liên, Bùi-Thị Lan-Thi

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

- Thích Minh-Châu: Khi chính-trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành-tung bí ẩn của một nhà sư Bài 1 - Lữ-Giang

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Blog Quan Làm Báo

Quan Làm Báo: 5 Tháng Với Bao Sóng Gió, Quan Làm Báo Đã Làm Được...

counter quan làm báo

Tính đến 0:00 ngày 8/11/2012, sau 05 tháng Quan làm báo đạt 50.000.000 views với 4.075.000 bạn đọc. Như vậy bình quân mỗi người đọc 12.5 trang.

Kiểm lại những việc Quan làm báo đã làm được:

Thứ nhất, Thông qua sự truyền tải các thông tin từ Quan làm báo mà nhân dân cả nước đã thấy rõ bộ mặt bè lũ tham nhũng, lũng đoạn đất nước của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mặc dù, Hội nghị Trung Ương 6 đã khiến nhân dân cả nước và đông đảo Việt Kiều ngoài nước thất vọng cùng cực, nhưng đến nay không ai không biết bộ mặt thật của gia đình độc tài, tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng đang đẩy nền kinh tế đến suy thoái và nhân dân lầm than... Quan làm báo đã khiến chúng run sợ, khiến chúng phải sử dụng cả lực lượng điệp viên hoạt động tại Hoa Kỳ tham gia chống phá và làm cho Thủ Tướng đã phải nêu đích danh qua cái 'Luật 7169' của mình!

Nhưng hơn thế nữa, nhân dân đã nhìn thấy rõ kẻ bán nước cầu vinh là ai, kẻ sẵn sàng hy sinh Lợi ích Quốc gia tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Nam Hải và kẻ làm tay sai đắc lực bóp nghẹt dân chủ, đàn áp những người dân yêu nước, chống sự bành trướng Trung Quốc  ... để đổi lấy chỗ dựa và sức ép 'buộc' Đảng CSVN phải để cho y và bè lũ tiếp tục ở lại để thực hiện tiếp 'nhiệm vụ được Trung Nam Hải giao phó là Hiến Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung Quốc, đồng thời kéo lùi đất nước lại hàng chục năm để mãi mãi làm nô lệ cho giặc Tàu!

Lịch sử Việt Nam đời đời sẽ nguyền rủa kẻ bán nước Nguyễn Tấn Dũng! Rồi sẽ đến ngày các thế hệ con cháu chúng ta học về lịch sử Việt Nam để thấy thêm một tên 'Nguyễn Ánh' thứ 2 không phải cõng rắng về cắn gà nhà mà chính y đã tự mình 'cắn gà nhà một cách bạo tàn nhất' như thời Trung cổ để làm đẹp lòng quan thầy Trung Nam Hải!

Thứ hai, Có lẽ lần đầu tiên mới có một Blog 'dám' vạch mặt tên đồ tể bạo tàn Nguyễn Văn Hưởng. Trước ngày Quan làm báo ra đời 'đố' ai tìm thấy một thông tin nào 'dám' nói động đến Nguyễn Văn Hưởng? Chính vì vậy mà tên Tướng đổ tể khát máu này đã hãm hại không biết bao nhiêu người, từ cán bộ cao cấp cho đến dân lành, nhưng tất cả đều chìm trong câm lặng!

Đến nay ở cái tuổi 72, chỉ còn chức vụ 'cố vấn' Thủ Tướng, nhưng tên đồ tể này vẫn đang làm mưa làm gió, đang đàn áp, nhục hình, khủng bố tinh thần người dân vô tội... Tên đồ tể Nguyễn Văn Hưởng sẽ cùng với Nguyễn Tấn Dũng trở thành bia miệng ngàn đời để cho con cháu y sau này phải nhục nhã vì những điều vô nhân tính mà y đã gây ra cho nhân dân Việt Nam trong nhiều chục năm qua.

Thứ ba, Quan làm báo đã đóng góp công sức của mình, là sự khởi đầu tố cáo bố già Nguyễn Đức Kiên và đồng bọn. Ít nhất cũng đã vạch mặt y đã gây ra như bán không 1 triệu lượng vàng, thâu tóm Sacombank và có lẽ sẽ còn nhiều hậu quả mà đến một ngày Ban chuyên án sẽ công bố cho nhân dân cả nước được biết.

Thứ 4, Quan làm báo đã đóng góp công sức vào việc vạch mặt mưu đồ 'lột trần' và bắt bớ gia đình ông Đặng Văn Thành để xoá sạch dấu vết tội lội của các bố già Đen và Đỏ ăn cướp Sacombank;

Thứ 5, Vạch trần đường dây tội phạm trong việc lũng đoạn Ngân hàng - Tiền tệ - Thị trường vàng của Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã khiến cho hơn 200.000 doanh nghiệp phá sản, hàng triệu người mất việc. Mặc dù y chưa bị đưa ra xét xử theo đúng tội trạng y đã gây ra cho đất nước, nhưng chắc chắn một ngày không xa y sẽ phải đền tội trước nhân dân bằng không Đảng Cộng sản sẽ sụp đổ!

Thứ 6, Đến nay cả nước đều biết mặt, chỉ tên những bố già Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang, Trầm Bê, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Quang Hiển và Thái Hương đang tung hoành lũng đoạn đất nước, làm giàu qua đêm và là thủ phạm khiến không biết bao doanh nghiệp và ngân hàng mất trắng vào tay chúng.

Thứ 7, Đã vạch trần bộ mặt lũng đoạn tham nhũng của Nguyễn Thanh Phượng, của Trần Minh Chí và gia đình của Nguyễn Tấn Dũng.

Dù chỉ một thời gian ngắn, chúng tôi tự hào đã đóng góp công sức vào sự nghiệp đấu tranh chống tham nhũng, lũng đoạn đất nước. Dù cuộc đấu tranh còn lâu dài và gian khó, đòi hỏi sự hy sinh của toàn thể Ban Biên tập và các cộng tác viên.

Mong các bạn độc giả và các cộng tác viên tiếp tục cùng chúng tôi trên con đường sự nghiệp chông gai này để đi đến đỉnh Vinh quanh:  vì một Tương lai Tốt đẹp cho đất nước Việt Nam giàu mạnh - dân chủ - công bằng - bác ái!

Ban biên tập Quan Làm Báo

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site