lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Biển Cả Và Con Người  

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Tuyên-Bố Của Mặt-Trận Cứu-Quốc

TUYÊN BỐ

1.     Nhận định rằng Quốc hội Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam vừa biểu quyết thông qua “Luật Biển 2012” ngày 21-6-2012, đồng thời việc xác nhận chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc Việt Nam Cộng Hòa là việc làm cần thiết để bảo vệ chủ quyền không thể phủ nhận được của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2.     Nhận định rằng việc Công ty Quốc doanh Dầu khí của Trung Quốc CNOOC, đã mời các công ty nước ngoài đấu thầu thăm dò năng lượng trong 3 lô nằm trong đặc khu kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam là một hành động xâm chiếm lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam.

3.     Lời Kêu Gọi toàn dân xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược của Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống nhất ngày 1 tháng 7 năm 2012 đáp ứng nguyện vọng bức thiết của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Trước hành động xâm lược của đế quốc mới Trung Cộng đang chuẩn bị gây chiến để chiếm cứ quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

TỔ  QUỐC LÂM NGUY, SƠN HÀ  NGUY BIẾN

 MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU QUỐC LONG TRỌNG TUYÊN BỐ:

1.     Lịch sử đã chứng minh rằng, Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Chính Trung Quốc đã xâm chiếm đất đai của cộng đồng Bách Việt là lãnh thổ Trung Quốc hiện nay. Ngày 19-1-1974, Trung Cộng đã đánh chiếm Hoàng Sa thuộc chủ quyền của chế độ Việt Nam Cộng Hòa nên “Luật Biển 2012” cũng như việc xác nhận quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là việc làm cần thiết để bảo vệ chủ quyền không thể phủ nhận được của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2.     Cực lực lên án thái độ gây chiến xâm lược của đế quôc mới Trung Cộng. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi công luận quốc tế của cả nhân loại tiến bộ hãy lên tiếng về việc đế quốc mới Trung Cộng xâm lược, thách thức lương tri của cả nhân loại tiến bộ. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Hiệp Hội các nước Đông Nam Á, các quốc gia văn minh yêu chuộng hòa bình hãy liên kết để ngăn chặn hành động xâm lược bành trướng của Trung Quốc.

3.     Trước tình trạng Tổ Quốc Lâm Nguy Sơn Hà Nguy Biến, toàn thể nhân dân Việt nam trong và ngoài nước, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa phương, đảng phái, chính kiến quyết tâm xuống đường thể hiện lòng yêu nước để bảo vệ  giang sơn gấm vóc của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi thanh niên sinh viên yêu nước, Đồng bào dân Oan, Công nhân bị bóc lột đồng loạt xuống đường chống Trung Cộng xâm lược.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả quân nhân yêu nước, các đảng viên Cộng Sản yêu nước hãy cùng với đồng bào toàn quốc đứng lên chuyển đổi lịch sử, sẵn sàng loạt trừ những kẻ phản quốc làm tay sai cho Trung Quốc đàn áp bắt bớ những người Việt Nam yêu nước biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn
Dân Tộc Việt Nam Bất diệt
Việt Nam Muôn Năm…
Nguyện Cầu Hồn Thiêng Sông Núi độ trì cho Dân Tộc Việt Nam

Việt Nam ngày 30-6-2012

MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU QUỐC
PHẠM TRẦN ANH

Sĩ phu ơi!

Sĩ phu ơi! Tổ Quốc đã mất biển dân ta đang mắc cạn
Mất Hoàng Trường sa , mất ải Nam Quan
Ải Nam Quan ơi! Ải Nam Quan!
Còn đâu những chiến tích huy hoàng
Phi Khanh suối lệ ngày đưa tiễn
Bây giờ ôi ! Hỡi Ải Nam Quan !
Nơi đây trùng điệp núi đồi,
Tôi con én nhỏ giữa trời tang thương.
Thét cơn quốc nạn nhiểu nhương
Thét cùng nhân loại đoạn trường dân tôi.
Sĩ phu ơi!  Hỡi Sĩ phu!
Non sông bóng tối mịt mù kéo giăng.
Mê Linh trống giục rền vang,
Bạch Đằng xác giặc ngổn ngang một ngày.
Ta phải trả lại quân xâm lược,
Phải nếm mùi khí phách của dân ta!
Giặc vào đây phải gặp cảnh can qua,
Muôn vạn tấm lòng quyết đền ơn nước.
Ta giữ mạng để cùng em xông lướt,
Chớ thác sinh xem nhẹ tựa lông hồng.
Ơn đồng bào  là Hy Mã lạp Sơn,
Nguyện báo đáp bằng tâm hồn xương máu.
Hồn thiêng sông núi hiển linh ,
Giúp con chém cá tràng kình .
Nối chí tiền nhân đạp sóng dữ ,
Vận nước cheo neo ta quyết vững tay chèo.

Lê Chân

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site