lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

I love my Vietnam

***

Tiếc thương vị ân nhân lớn Dr. Rupert Neudeck

grand merci dr. rupert neudeck

Tiếc thương một vị ân nhân

Nghe tin Ông đã mãn phần ra đi

Trọn đời Ông đã thực thi

Sống theo Lời Chúa từ bi cứu người


Bước chân đi khắp vùng trời

Cứu người tị nạn xây đời tự do

"Bàn tay Ông đã chăm lo

Vết thương rỉ máu thơm tho nghĩa tình" 


Vạn người cửu tử nhất sinh

Trong cơn nguy khốn, hãi kinh! xác hồn

Ngỡ rằng đời đã hoàng hôn

Bỗng bình minh đến giữa cơn chết thừa


Con tàu Cap Anamur !!! 

"Rupert Neudeck" đang đua đến gần

Giang tay níu tựa người thân

Trong cơn nguy khốn! ân cần vớt lên


Tim Ông Lời Chúa làm nền

Suốt đời tận tụy xây trên phước lành

Ra đi vào cõi Cao XanhTiếc thương một vị ân nhân

Nghe tin Ông đã mãn phần ra đi

Trọn đời Ông đã thực thi

Sống theo Lời Chúa từ bi cứu người


Bước chân đi khắp vùng trời

Cứu người tị nạn xây đời tự do

"Bàn tay Ông đã chăm lo

Vết thương rỉ máu thơm tho nghĩa tình" 


Vạn người cửu tử nhất sinh

Trong cơn nguy khốn, hãi kinh! xác hồn

Ngỡ rằng đời đã hoàng hôn

Bỗng bình minh đến giữa cơn chết thừa


Con tàu Cap Anamur !!! 

"Rupert Neudeck" đang đua đến gần

Giang tay níu tựa người thân

Trong cơn nguy khốn! ân cần vớt lên


Tim Ông Lời Chúa làm nền

Suốt đời tận tụy xây trên phước lành

Ra đi vào cõi Cao Xanh

Linh hồn trong sáng thản thanh rạng ngời!


"Rupert Neudeck" Ông ơi!!!

Ra đi để lại triệu người tiếc thương

Trái tim Ông nở hoa hường

Hồn Ông tỏa khắp mùi hương tuyệt vời!


Cúi đầu cảm ta dâng lời

Nhớ ơn cứu tử trọn đời khắc ghi

Cuộc đời tôi sẽ làm chi?

Để đền ân nghĩa đến khi trở về?.

Trầm Hương Thơ

31.05.2016

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site