lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

I love my Vietnam

***

Tiễn biệt Thủy quân Lục chiến Lê Công Truyền

Mà Anh Truyền ơi!
Lần trước Anh giả chết
Lòng cảm thấy bôn chôn
Lần nầy Anh đi thiệt
Đọc tin thật ngở ngàng
Mấy mươi năm không gặp
Mấy năm trước bắt liên lạc trên net
Anh bảo đừng kêu là Giáo sư
Hãy kêu Anh là TQLC/LCT
Mới cách nay 12 hôm
Anh còn gởi cho tài liệu
" NGUYỄN TẤT THÀNH (HCM)
TÁN GÁI TẠI PARIS NĂM 1923 "
Bây giờ đã ra đi!
Ra đi về cỏi ấy " Cỏi Vĩnh Hằng "
Cỏi ấy là nơi đâu?
Kinh Phật dạy:
" Cỏi Chân Không Diệu Hữu "
" Cỏi Như Lai Tạng "
Như như Bất Khứ Lai
Rồi Anh em mình sẽ gặp nhau nơi cõi ấy
Chúc Anh Truyền ra đi bình an

Nguyễn Thành Nhơn
Đốc sự 6
Thủ Đức 2/69

Phụ đính

Lê Công Truyền
7/10/16

NGUYỄN TẤT THÀNH (HCM) TÁN GÁI TẠI PARIS NĂM 1923

« A force de choisir vos photos, à force de les regarder, je finis par les trouver toutes bien. Comment voulez-vous qu’elles soient autrement parce que le sujet lui-même est une grâce, une charmeuse. Je vous en retourne deux et j'en garde trois, je tâcherai de faire toutes les trois si le temps me le permet. A propos, voulez-vous me permettre de les faire en double? une pour vous et une pour moi en souvenir de notre camaraderie...>»
D’autres lettres et des rencontres s’ensuivirent, auxquelles la demoiselle mit brusquement fin le 11 juin 1923 en ces termes :

« Je viens de recevoir votre lettre et vous prie de conserver les photos que vous m'avez faites. Ce n’est pas moi qui vous ai demandé de me faire des agrandissements. Je trouve extraordinaire la lettre que vous m’avez faite (sic) parvenir et n’ai pas très bien compris la signification de ce language.

Trích từ "L'Itinéraire politique de hcm" (GS NguyễnThế Anh)


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site