lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Nhân ngày quốc hận 30/04, nhắc Nguyễn-Trải: hận gia đình làm nên lịch-sử

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.04.2016. Cập nhật, 13.04.2017

Links:

1. Website : http://VietTUDAN.net/

2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu

3. Twitter: Phuc Lien Nguyen

lich su viet nam, quốc hận 3004

MỐI HẬN là nền tảng nuôi dưỡng quyết tâm dứt bỏ cái gốc đã gây ra tội ác cho đời mình và là sức mạnh nổi dậy diệt những cản đường để đời mình tiến lên thực hiệu điều tốt hơn cho tương lai.

NGUYỄN TRÃI là Quân sư của Bình Định Vương LÊ LỢI, đã mang trong lòng MỐI HẬN truyền lại từ cha của Ông là Nguyễn Phi Khanh. Đây là MỐI HẬN truyền từ Cha sang Con mà mục đích là diệt quân Tầu xâm lăng. NGUYỄN TRÃI đã thực hiện được mục đích MỐI THÙ TRUYỂN KIẾP này. Người ta thấy rõ tính cách DI TRUYỀN trong MỐI THÙ trong lòng NGUYỄN TRÃI.

Chúng tôi muốn viết những suy nghĩ về MỐI HẬN quân thù trong lòng Nguyễn Trãi được Nguyễn Phi Khanh truyền cho ở cửa ải Nam Quan dưới những khía cạnh sau đây :

=> Cha Nguyễn Phi Khanh dặn Con Nguyễn Trãi  MỐI HẬN truyền kiếp phục thù

=> Người Việt tỵ nạn truyền cho Hậu duệ MỐI HẬN chôn vùi csvn và đuổi Tầu xâm lăng

Cha Nguyễn Phi Khanh dặn Con Nguyễn Trãi 

MỐI HẬN truyền kiếp phục thù

Những cuộc chiến đấu của Dân tộc Việt rất anh dũng như thời Triều Lý với LÝ THƯỜNG KIỆT và Tôn Đản, thời Trần với TRẦN HƯNG ĐẠO và những Tướng khác thuộc Hoàng tộc. Dưới các thời này, những vị anh hùng chống Tầu xâm lăng đã có cả một triều đình hậu thuẫn. Cuộc nổi dậy đuổi Tầu xâm lăng của LÊ LỢI, ngược lại, khởi công do một nông dân chưa có quyền hành gì cả, không có một Triều đình hậu thuẫn.

Khi Trương Phụ va Mộc Thạnh đánh xong những đợt Kháng chiến của Hồ Quý Ly và của nhà Hậu Trần, hai Tướng này của Tầu đã đem bản đồ nước ta về dâng cho vua Minh, coi như một đất mới chiếm được thuộc hẳn về lãnh thổ Tầu. Nhà Minh đã đặt ách cai trị tận đến hang cùng ngõ hẻm của dân chúng bản xứ. Sử gia Trần Trọng Kim đã viết về thời cai trị khắc nghiệt này như sau:

Phàm những chỗ nào có mỏ vang mỏ bạc thì đặt quan  ra đề đốc dân phu đi khai mỏ. Những chỗ rừng núi, thì bắt dân đi tìm ngà voi, sừng tê; ở chỗ gần bể, thì bắt dân phải đi mò ngọc trai. Còn những thổ sản như : hồ tiêu, hương liệu cũng bắt cống nộp. Đến những hươu, voi, rùa, rắn, chim, vượn cái gì cũng vơ vet đem về Tầu”

(Theo Việt Nam Sử Lược, quyển 1, Trần Trọng Kim, trang 215)

Ở dưới một chế độ cai trị  tận đến hang cùng ngõ hẻm người dân như vậy mà người anh hùng áo vải chốn Lam Sơn, LÊ LỢI, chỉ với MỐI HẬN chống Tầu mà đã đứng lên được để kiên nhẫn đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Đó là sự anh hùng và tài giỏi của Bình Định Vương LÊ LỢI.

Lê Lợi không viết những Binh Thư như Trần Hưng Đạo để lại cho hậu thế. Ông là một người nông dân nhà quê và chỉ áp dụng một nguyên tắc: CÓ ÍT QUÂN THÌ ĐÁNH NHỎ, CÓ NHIỀU QUÂN THÌ ĐÁNH LỚN. Áp dụng nguyên tắc đơn giản ấy, Lê Lợi đã chia 10 Kháng chiến của ông ra làm ba giai đoạn:

=>       Giai đoạn 1: đánh những đồn lẻ làng xóm để cướp lương thực và binh khí

=>       Giai đoạn 2: khi quân số tăng, đánh những quận huyện

=>        Giai đoạn 3: quân số tăng lên cỡ ngàn binh, thì đi đánh tỉnh lỵ , rồi những mặt trận lớn và vây chiếm Thủ đô.

Hoàn cảnh của Ông dưới sự cai trị khắt khe ngặt nghèo của nhà Minh cũng giống như việc cai trị khắt khe của CSVN ngày nay. Nếu có ai trong chúng ta hỏi ý kiến Lê Lợi lúc này, ông cũng trả lời đơn sơ như sau: “Điều quan trọng là phải bắt đầu hành động. Có hai người thì vây đánh một thằng công an trong xóm. Kiếm thêm được mươi người thì đi vây đánh trụ sở công an phường. Phải bắt đầu đánh công an thì người ta mới tin tưởng và theo mình cho đông hơn… Cho đến khi được mấy trăm người thì đi đánh quận…và được mấy vạn người thì đi vây đánh Thủ đô bắt tên Trọng Lú…!”

Chính trong cái thời toàn trị này của nhà Minh mà Nguyễn Phi Khanh truyền lại MỐI HẬN chống Tầu cho người con trai là NGUYỄN TRÃI.

Nguyễn Trãi nguyên quán làng Chi Ngại, huyện Phương Sơn (Hải Dương), sau dời đến làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (Hà Đông), con của ông Bảng nhãn Nguyễn Ứng Long, hiệu Phi Khanh. Nguyễn Trãi còn là cháu ngoại của ông Trần Nguyên Đán, vì vậy có anh em bà con với Tướng Trần Nguyên Hãn cùng thời.

Nguyễn Trãi sinh năm 1380, đỗ Thái học sinh năm 21 tuổi. Khi cha là Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh xâm lăng bắt về Tầu, ông theo cha đến tận ải quan, khóc lóc muốn đi hầu cha già. Ông Nguyễn Phi Khanh quay lại dậy con và truyền cho MỐI HẬN đã phát sinh và sống truyền kiếp trong lòng dân Lạc Việt từ thời Hai Bà Trưng đến nay:

Con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ theo đi khóc lóc mà lam gì !?”

Khi nghe biết có cuộc Khởi nghĩa của Lê Lợi ở vùng Lam Sơn, Nguyễn Trãi phấn khởi và nuôi ngày đểm ý chí đuổi xâm lăng Tầu để phục thù như lời Cha dặn. Lê Lợi khởi nghĩa năm 1418, bắt đầu đợt nhất của cuộc đuổi xâm lăng bằng tấn công các đồn lẻ. Năm 1420, Lê Lợi đóng quân ở Ba Lậm và Lỗi Giang (tên một khúc sông Mã vùng Cẩm Thủy). Chính ở đây, Nguyễn Trãi từ Hà Đông vào gặp Bình Định Vương LÊ LỢI  để xin phục vụ nhằm thực hiện MỐI HẬN mà cha là Nguyễn Phi Khanh đã truyền lại cho. Nguyễn Trãi trình bầy với Lê Lợi kế hoạch bình Ngô và được Lê Lợi trọng dụng, chỉ định ông làm chức Quân sư. Suốt những năm Kháng chiến, Nguyễn Trãi luôn luôn đi sát cạnh Lê Lợi, tổ chức mọi việc về quân sự và chính trị. Mọi giấy tờ giao dịch với nhà Minh và các hịch văn ra ngoài dân chúng đều do Nguyễn Trãi thảo ra cả. Ông đã viết Bài “Bình Ngô Đại Cáo”.

Đời vua Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi xin cáo quan năm 1439, tri sĩ ở núi Thái Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thi hành được MỐI HẬN do cha truyền lại, nhưng trong thời gian trí sĩ, Nguyễn Trãi đã gặp một nỗi oan, đó là nỗi oan Thị Lộ mà mãi 22 năm sau, vua Lê Thánh Tông mới giải oan cho ông được.

Nguyễn Trãi cũng là một nhà văn danh tiếng thời ấy với những tác phẩm Hán văn và Quốc âm. Ông Phạm Quý Thích đã ca ngợi Nguyễn Trãi với hai câu thơ:

                        Sự nghiệp văn chương khai quốc thủ,

                        Kỳ thường đối lệ cố gia thanh

nghĩa là sự nghiệp văn chương của Nguyễn Trãi đứng đầu thời khai quốc của nhà Lê, và công trạng ghi chép còn lưu lại tiếng tăm của một cô gia.

Người Việt tỵ nạn truyền cho Hậu duệ MỐI HẬN chôn vùi CSVN và đuổi Tầu xâm lăng

Chỉ còn ít ngày nữa là người Việt Nam, nhất là tại Hải ngoại, kỷ niệm NGÀY QUỐC HẬN 30/4, năm thứ 42. Quốc Hận 30/4 là ngày giỗ những người đã chết dưới đáy biển hay trong rừng sâu khi từ bỏ và ra đi để thoát ách CSVN, một đảng cướp phản bội Dân Tộc, đã làm đầy tớ phục vụ cho Đế quốc Cộng sản, dùng vũ khí ngoại lai, giết lát người Việt để đặt Ý thức hệ nước ngoài trên toàn dân tộc. Ngày 30/4/1975 là ngày xâm lăng của ngoại lai mà CSVN là tay đẫm máu giết chính đồng bào cùng nòi giống.

Kỷ niệm ngày QUỐC HẬN 30/4 mỗi năm cũng là ôn lại, làm sống lên mạnh mẽ MỐI HẬN mà nòi giống Lạc Việt đã được thừa hưởng từ Tổ Tiên, được truyền lại cho qua các giai đoạn Lịch sử chống xâm lăng Tầu.

Năm nay, kỷ niệm QUỐC HẬN 30/4, chúng ta lại gặp đúng lúc CSVN, phản bội Tổ quốc, đã bán vùng Vũng Áng Hà Tĩnh cho ngoại lại để đám người nước ngoài tổ chức tại đây một Thùng Rác quốc tế để Tập đoàn FORMOSA mang những chất thải kỹ nghệ, nhất là chất thủy ngân, từ mọi nơi đến Vũng Áng để dùng ống dẫn đổ ra Biển. Chất độc hại Thủy ngân này đang làm chết gần 70 tấn cá biển, đồng thời giết luôn những đàn chim ăn những cá chết này.

Theo gương Tổ Tiên trong Lịch sử, nhất là gương gần nhất của Nguyễn Phi Khanh, chúng ta ngày nay phải tích cực TRUYỀN LẠI MỐI HẬN diệt kẻ bán nước, đuổi quân xâm lăng Tầu ra khỏi bờ cõi, cho Hậu Duệ, cho các Thế hệ tiếp nối. Cái MỐI HẬN này ngày nay được tóm t ắt trong Ý CHÍ QUYẾT TÂM ĐẤU TRANH gồm những điểm sau đây:

1)         CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN

2)         LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN

3)         ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT, BIỂN

4)         PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CHÍNH TRỊ--LUẬT PHÁP DÂN CHỦ

LÒNG HẬN đối với tội ác CSVN gậy ra cho Dân Tộc suốt bao chục năm trường cho chúng ta sức mạnh thực hiện những điểm trên đây của Ý CHI ĐẤU TRANH mà Tổ Tiên đang đòi hỏi mỗi người con dân Việt phải làm!

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.04.2016. Cập nhật,  13.04.2017

Web : http://VietTUDAN.net

Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu

Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link

 Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html

https://www.facebook.com/Viettudan-Luutru-1488164714770552

                       https://www.facebook.com/viettudan /


 

 

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site