lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Hội sử-học Việt-Nam thành kính phân ưu cùng nhạc sĩ Vĩnh-Điện

http://www.truclamyentu.info/southeast-asia-sea/hoi-su-hoc-vn-thanh-kinh-phan-uu-cung-ns-vinh-dien.html

thành kính phân ưu

Thành kính phân ưu 

Nhận được hung tin ngày 17 tháng 3 năm 2016, bà Maria Nguyễn-Thị-Huệ phu nhân của nhạc sĩ Vĩnh Điện vừa qua đời ngày 16 tháng 3 năm 2016 tại MD-Hoa Kỳ.

Hội sử-học Việt-Nam chân thành gởi lời phân ưu đến nhạc sĩ Vĩnh-Điện cùng gia đình về sự mất mát lớn lao này.

Nguyện cầu hương linh bà Maria Nguyễn-Thị-Huệ an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng

Cầu chúc nhạc sĩ Vĩnh-Điện cùng tang gia hiếu quyến, cùng quý bằng hữu văn nghệ sĩ, bình an và sức khỏe.

Thụy Sĩ ngày 17 tháng 3 năm 2016

Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc, tổng thư ký

***

tin buồn ngày 17 tháng 3 năm 2016


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site