lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Germany Nazi 1935

germany nazi 1935, adolf hitler

Source: http://www.theatlantic.com/photo/2011/06/world-war-ii-before-the-war/100089/ (Hitler's Nazi party convention, underway in Nuremberg, Germany, on Sep, 10, 1935) AP photo

germany nazi 1935, adolf hitler

The German army demonstrated its might before more than a million residents during the nationwide harvest festival at Bückeburg, near Hanover, Germany, on October 4, 1935. Here are scores of tanks lined up just before the demonstration began. Defying provisions of the Treaty of Versailles, Germany began rearming itself at a rapid rate shortly after Hitler came to power in 1933. # Source: http://www.theatlantic.com/photo/2011/06/world-war-ii-before-the-war/100089/ AP photo.

China Nazi 2015

The Chinese president, Xi Jinping, chinese shows his froce military beijing september 3, 2015

Source: The Chinese president, Xi Jinping, http://www.theguardian.com/world/video/2015/sep/03/chinas-xi-jinping-leads-jaw-dropping-victory-day-parade-through-beijing-video

Soldiers of China’s People’s Liberation Army march during the military parade in Beijing, The Chinese president, Xi Jinping, chinese shows his froce military beijing september 3, 2015

Soldiers of China’s People’s Liberation Army march during the military parade in Beijing. Source: Photograph: Damir Sagolj/Reuters http://www.theguardian.com/world/live/2015/sep/03/china-military-parade-to-commemorate-second-world-war-victory-live

 

Armoured vehicles rolling through Tiananmen Square during the military parade, new weapon Pla, The Chinese president, Xi Jinping, chinese shows his froce military beijing september 3, 2015

Armoured vehicles rolling through Tiananmen Square during the military parade. Source: Photograph: Yao Dawei/EPA http://www.theguardian.com/world/live/2015/sep/03/china-military-parade-to-commemorate-second-world-war-victory-live

chinese stocks extend dramatic decline, khủng hoảng chứng khóa, börse, bourse, boursier, The Chinese president, Xi Jinping, chinese shows his froce military beijing september 3, 2015

2015 – End... ?


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site