lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu Hà 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Lục Bát Tâm Tư Chùm 14

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91_100, 101_110, 111_120, 121_130, 131_140, 141_150, 151_160, 161_170, 171_180, 181_190, 191_200...

Khoe Khoang

Dũng khoe mình là sinh viên
Đầu gà chân vịt thói quen đua đòi
Ngữ này tăm tối tính trời
Làm sao hiểu được học gì Dũng ơi!
Lang thang bờ bụi ăn chơi
Hộp đêm thuốc lắc bụi đời ma cô
Vật vờ lưà mẹ dối cha
Con nhà cách mạng tham giàu hư thân
Ô dù cậy thế cưả quan
Khom lưng bợ đỡ chó săn tôi đòi
Học đường cánh cưả cao vời
Chui luồn bằng giả mọt đời xú danh
Tâm thần mù mịt bất minh
Rối loạn xã hội thất kinh gia đình
Giống này vô sản lưu manh
Ti toa anh ngữ hôi tanh lợm mùi...!

25.4.2010 Lu Hà

 

Khuyển Dương Lạc Loài

Thuỳ Dương nóng máy la to
Ba là đại tá đi tù Sơn tây
Mẹ thì bị Mỹ bỏ rơi
Nhận vơ xằng bậy đười ươi lăng loàn
Bố Dương cộng sản chó săn
Mẹ sang Trung Cộng bán thân tôi đòi
Phê bình Bác Tín rỗi hơi
Nâng bi Quốc Việt gà nòi Việt gian
Ăn mày quyên góp thế nhân
Phong trào bịp bợm thế gian lọc lưà
Con mồi dân chủ tự do
Đảng vơ đảng vét làm giàu sướng thân
Già mồm gái đĩ khoe chôn
Giả nhân giả nghiã để dân bần hàn
Bạc đầu nòng nọc vô thần
Tự xưng phận gái xảo ngôn ai bằng
Quốc Vìệt đồng tính Thuỳ Dương
Dở ngô dở ngọng khuyển dương lạc loài.

30.4.2010

 

Khuyên Nhủ

Lu Hà kính trọng hiền nhân
Làm thơ bày tỏ tình dân nghiã đời
Việt Nam thảm hoạ lâu rồi
Cớ sao chúng lại lai nhai nổi khùng ?
Giang sơn nòi giống thê lương
Bởi quân bá đạo chặn đường tự do
Đói nghèo thê thảm âm u
Cờ hồng máu chảy khổ đau dân lành
Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
Trẻ thơ thất học lưu manh bụi đời
Cháu con cán bộ đua đòi
Như chàng Việt Dũng suốt ngày bê tha
Hãy mau bỏ thói côn đồ
Học người tử tế hiền hoà như ai
U mê tăm tối hết thời
Con ngoan trò giỏi làm người thẳng ngay
Chớ nên lấc cấc ăn chơi
Hộp đêm thuốc lắc mệt nhoài thâu canh
Tiêu xài bạc mái đầu xanh
Ho hen phờ phạc gian manh phố phường
Cuộc đời trụy lạc bi thương
Sớm mong Việt Dũng tìm đường hồi tâm
Mẹ cha ruột héo gan bầm 
Con người nhân bản âm thầm hồi sinh.?

24.4.2010 Lu Hà

 

Kịch Bản Vụng Về
Cảm tác theo nhận định cuả Dân Làm Báo

Trò hề cộng sản khéo thay
Bắt người vô cớ tung ngay hoả mù
Tối tăm như đám sương mờ
Tranh ăn các nhóm côn đồ hại nhau
Hồng Anh vì vụ Cồn Dầu
Bá Thanh ép Dũng giấc mơ bạo tàn
Đồ Long bới móc Khánh Toàn
Cù Huy Hà Vũ cởi trần buổi hôm
Đặc tình đồng chí gian dâm
Ả Quỳnh gõ cưả mưu thâm ai bằng
Công an bố trí sẵn sàng
Nhất tề đồng loạt xung phong diệt thù
Điện đàm về tới Thành đô
Chó săn mật vụ gia tư săn lùng
Giấy tờ đảo lộn tứ tung
Vụng về màn kịch thê lương hãi hùng
Trước ngày đại hội chủ trương
Tung chiêu hạ nhục hậu trường đảo điên
Thông tin nghề nghiệp gia truyền
Cha con xứng đáng hai lần vẻ vang
Nhân tài như lá muà đông
Trí nhân khánh kiệt cờ hồng tả tơi
Xót xa dân tộc giống nòi
Còn ai chính khí dưới trời bao la?

6.11.2010 Lu Hà

 

Kiếp Bần Hàn

Chém cha cái kiếp thằng bần
Người ăn chẳng hết kẻ lần không ra
Sáng ngày vưà mở mắt ra
Cơm trôi khỏi miệng vác bưà lên vai
Chiều chiều nắng ngả non tây
Hoàng hôn rủ bóng vui vầy muối dưa
Gạo ăn chạy bưã sớm trưa
Bưã no bữa đói u sầu nguồn cơn
Họ hàng lối xóm cháu con
Thiếu thưà vo véo lệ tuôn mưa ngàn
Vợ chồng than kiếp bần hàn
Lo con ăn học muôn phần khó khăn
Vườn không nhà trống thương tàn
Lại thêm lũ lụt sông tràn thôn hương
Kể bao thảm khốc tai ương
Thần ôn ma dịch mênh mông đất trời
Còn bao nhiêu cái nợ đời
Quan liêu tham nhũng tứ thời nhiễu nhương
Cửa quan mê dấu hơi đồng
Phong bì trai rượu nhẹ nhàng khéo thay
Nưả già thế kỷ qua rồi
Con trâu đi trước cái cày theo sau
Nhìn ra thế giới toàn cầu
Việt nam lẹt đẹt bốn muà khổ đau!

2008 Lu Hà

 

Gặp Bà Trong Mộng

Hồi đêm đốt nén hương trầm
Khói bay nghi ngút lên tầm mây cao
Vân du theo gió trăng mơ
Gặp Bà Trưng Trắc thướt tha la đà
Bồi hồi chỉ có mình ta
Kim Đồng tiểu nữ ngọc ngà hai tiên
Oai phong hổ tướng đứng bên
Hẳn ông Thi Sách Châu Diên thuở nào
Khoan thai mừng rỡ hỏi chào
Khách từ hạ giới lạc vào tự nhiên
Phong tư dáng vẻ ưu phiền
Ở nơi hạ giới triền miên âu sầu
Dập đầu lã chã xin thưa
Hồn thiêng non nước tình xưa ông bà
Thánh linh pháp lực hiển phù
Cháu con thoát nạn ba Tàu đảo điên
Hiện nay Cộng Sản bá quyền
Gây bao thảm cảnh oan khiên cơ cầu
Liên minh với cả kẻ thù
Ngàn năm nợ cũ bên bờ Hát Giang
Thói quen đại Hán bắc phương
Biên giới bành trướng biển Đông lấn tràn
Tớ thày nuôi mộng ngu dân
Đấu tranh giai cấp sát nhân chẳng dừng
Qua bao lớp sóng bão bùng
Thù chưa rưả hết cột đồng còn chôn
Chúng còn liếm gót chui luồn
Hận từ thiên cổ nguồn cơn giống nòi
Ăn chia đong đếm vô loài
Tây nguyên bô xít khắp nơi não nùng
Lắng nghe lệ đổ dòng dòng
Đầm đià ướt đẫm má hồng Tiên Nga
Song Thành Tiểu Ngọc lắc đầu
Chư T iên Thi Sách dầu dầu sầu thương
Bước lên tôi nắm tay ông
Giật mình tỉnh giấc trầm hương nguội tàn...?

 30.04.2009 Lu Hà

 

Kính Chiếu Yêu

Muôn ngàn kiếp quả lai sinh
Khói hương Phật độ thương tình báo cho
Lênh đênh chìm nổi sông hồ
Chúng sinh ngạ quỷ yêu ma kinh tường
Kính soi khắp chốn thiên đàng
Âm u điạ phủ muôn trùng bể sâu
Hãi hùng ta thấy ma Hồ
Thân tàn hoang dại bên bờ sông tanh
Trơ xương ghẻ lở đầy mình
Máu me hôi thối ruồi xanh từng đàn
Cùng Đồng Chinh Duẩn Bằng Tôn
Tớ thày sau trước phạm nhân một bầy
Ma vương quỷ sứ lưới trời
Tội danh thiên cổ ngàn đời oán than
Dương trần độc ác bất nhân
Nhà tan cưả nát vạn dân oán hờn
Sống thì tôi tớ chui luồn
Buá loềm cờ đỏ tạo nguồn chiến tranh
Gây bao thảm cảnh điêu linh
Đầu rơi máu chảy chúng sinh mịt mù
Bịp nhau vài chữ lờ mờ
Đấu tranh giai cấp dật dờ bóng ma
Giả danh đạo đức ai ngờ
Thay tên đổi họ bao trò đảo điên
Dâm ô trụy lạc bon chen
Rước Tàu đào mả tổ tiên giống nòi
Tôn vinh bạo chuá độc tài
Nga Xô thờ phượng tay sai trọn đời
Bắn nhầm không bỏ xót ai
Vạn lần sắc lệnh một thời sát nhân
Thương đau u ám dương trần
Chất chồng tội ác giết dân ba miền
Mậu thân sáu tám chớ quên
Hồ ly khắc dấu kỷ nguyên diệt nòi
Hoang dâm quạ mổ vô loài
Năm thê bảy thiếp người đời miả mai
Giả vờ lương thiện trí tri
Một đời thanh bạch trần ai sạch mùi
Chiếu yêu soi tỏ rạch ròi
Cô hồn ngạ quỷ luân hồi chẳng ngoa?

29.7.2009 Lu Hà

 

Kính Viếng Thày Abhinyana

Tình cờ nghe được tiếng Thày
Trên trang Quảng Đức tin Ngài ra đi
Bàng hoàng ngắn ngủi thế thôi
Đọc dòng tiểu sử chia ly đường dài
Xuất gia đạo hạnh luân hồi
Thái lan phật giáo tu trì Mã lai
Phát tâm cứu khổ chúng loài
Úc châu biển cả lòng người vấn vương
Thương đàn con trẻ xa hương
Nương thân thị thực tha phương xứ người
Việt – Miên xứ sở hẹp hòi
Mác Lê chủ nghiã lạc loài vô luân
Bắc Nam đôi ngả tương tàn
Hận thù quốc nhục tro tan khói mờ
Quang đồng xã hội mai sau
Mưu mô quỷ đỏ khổ đau lường gàn
Cha con cốt nhục vẹn toàn
Vợ chồng mẫu tử nghé đàn xương tan
Thương nhân tư sản đánh tràn
Dồn dân lập ấp điêu tàn xác xơ
Bưã no bữa đói bơ vơ
Vùng kinh tế mới sắn ngô lần mò
Ào ào sóng vỗ xô bờ
Con giun xéo mãi mịt mờ gian truân
Trẻ già trai gái liều thân
Ôm dầm tỵ nạn vạn ngàn biển đông
Oan hồn rên rỉ tang thương
Động tai cửa Phật Thày sang đỡ đần
Palawan cùng với Bataan
Nghìn thu in bóng dấu chân cuả Thày
Xây chuà vực đỡ tăng ni
Úc châu Vạn hạnh ơn dày nuí sông
Hương sen rợp bóng đạo vàng
Hôm nay con cháu ráng hồng chờ tin
Tháng tư u ám mưa tràn
Lúc năm giờ sáng niết bàn quang đăng
Lời từ để lại tình thương
Trong vòng tay Chị muôn vàn kính thân
Chư tăng đệ tử thế nhân
Dặn dò hết lượt ân cần ra đi
Ghi âm đề lại chủ trì
Tự làm tang lễ mảnh đời phù du
Thày thương con cháu bơ vơ
Giọng Thày sang sảng chân tu nghĩa tình
Nhắc lời Đức Phật giảng kinh
Kalama đó lòng thành tĩnh tâm

30.5. 2008 Lu Hà

 

Lạc Vào Cõi Tiên
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Trăng non trăng lớn trăng già
Hoài Thu vẫn đẹp mặn mà đường tơ
Thiên thai mộng ảo hoang vơ
Thẩn thơ Từ Thức nào ngơ với tình
Dạt dào gió thoảng hồn kinh
Cõi tiên chẳng đặng mộng tình sầu tư
Chàng từ lạc bước an cư
Trần gian xa cách vẫn chừ nhớ quê
Ái tình hương sắc đam mê
Mẫu đơn bẻ gãy hẹn thề cung trăng
Tiên Nga như cõi sao băng
Phàm trần lưu luyến hoang tàn khắt khao
Ôi thôi duyên nợ ba đào
Một năm tiên cảnh biết bao xa vời
Chàng về quen lối mây trời
Bâng khuâng thức giấc sáng ngời sao đêm…

 5.7.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91_100, 101_110, 111_120, 121_130, 131_140, 141_150, 151_160, 161_170, 171_180, 181_190, 191_200...

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site