lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Nên Hay Không Nên Biểu Tình Ngày 27/11/2011

1, 2

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Trang http://xuandienhannom.blogspot.com của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện (ngày 24/11) có đăng lời kêu gọi người dân Việt Nam tham dự biểu tình ngày chủ nhật 27/11/2011 để : "ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và Quốc hội ban hành Luật Biểu tình" :

Thời gian: 09h00 ngày Chủ Nhật  27.11.2011

Địa điểm tập trung: Dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Khu vực HỒ GƯƠM.

Cũng trên trang xuandienhannom đăng bài "Thủ tướng thuyết phục Quốc hội xây dựng Luật Biểu tình" có nguồn từ Bee.net.vn. Toàn bộ bài phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, chúng tôi nhận thấy có điểm nổi bật ở phần cuối, đó là "Chính phủ không hoan nghênh, buộc phải xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những hoạt động những hành vi với động cơ lợi dụng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền, để thực hiện mục đích gây phương hại cho đất nước, cho xã hội".

Đây là mấu chốt của toàn bộ vấn đề, khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dàn dựng việc họp, bàn thảo, đề nghị hoặc phản đề nghị về dự luật biểu tình. Rồi đến ông Nguyễn tấn Dũng ra trước Quốc hội để gọi là thuyết phục các đại biểu "Đưa Luật Biểu tình vào chương trình Xây dựng Luật để thực hiện Hiến pháp".

Ông Dũng còn nhắc : "Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Chính phủ...". Có nghĩa là nhất cử nhất động đều dưới sự lãnh đạo của đảng, mà đảng tức là 14 thành viên của Bộ chính trị Trung ương.

Khi nhắc đến lãnh đạo đảng, tức là nhắc tới Nguyễn phú Trọng là Tổng bí Thư. Chúng ta cũng không quên rằng, Ngày 11/10/2011, ông Nguyễn phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng với Hồ cẩm Đào, chủ tịch nước Trung cộng chứng kiến lễ ký thỏa hiệp Việt Nam - Trung Cộng liên quan đến các vấn đề tranh chấp biển Đông.

Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu đã nhận định: Những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm 6 điểm, được ghi trong bản tin phổ biến, thực chất là xác định sự chấp nhận của đảng Cộng sản Việt Nam, trao quyền quản trị, khai thác, bảo vệ biển Đông của Việt Nam cho nước Trung cộng, đại diện là ông Hồ cẩm Đào. Nguồn: http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-61_4-2299_15-2/

Từ những sự kiện nêu bên trên, chúng ta có thể thấy ra được, cho dù luật biểu tình có được đưa vào "chương trình Xây dựng Luật để thực hiện Hiến pháp", rồi biểu quyết thành luật đi nữa, cũng không thể nào vượt qua phương châm 16 chữ vàng mà Cộng sản Việt Nam đã cam kết Cộng sản Tầu.

Phương châm 16 chữ vàng do Giang trạch Dân, tổng bí thư đảng Cộng sản Tầu đề xướng, và Lê khả Phiêu, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam chấp thuận,  thông cáo chung được phổ biến vào tháng 2 năm 1999.

Phương châm này đã được chính Nguyễn phú Trọng cam kết với Đới bỉnh Quốc trong cuộc gặp vào tháng 09/2011 rằng: "Hai đảng và Chính phủ có chung lý tưởng, có lợi ích chung, vận mệnh gắn liền với nhau, không có lý do gì không cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp".

Như trên đã đề cập, phần kết thúc của bài viết "Thủ tướng thuyết phục Quốc hội xây dựng Luật Biểu tình" có nguồn từ Bee.net.vn đăng trên blog xuandienhannom có đoạn "Chính phủ không hoan nghênh, buộc phải xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những hoạt động những hành vi với động cơ lợi dụng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền, để thực hiện mục đích gây phương hại cho đất nước, cho xã hội".

Do đó, làm sao có được luật biểu tình để người dân Việt Nam tự do xuống đường chống Trung cộng xâm lược, xâm lấn Việt Nam như mọi người vẫn mong đợi? Vì biểu tình chống Trung cộng xâm lược, xâm lấn Việt Nam tức là chống đảng Cộng sản Việt Nam vì đảng CSVN đã thần phục đảng Cộng sản Tàu. Và ông Nguyễn phú Trọng còn khẳng định "vận mệnh hai đảng CS gắn liền với nhau". Do đó, người đi biểu tình chống Trung cộng sẽ bị quy vào tội "lợi dụng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền, để thực hiện mục đích gây phương hại cho đất nước, cho xã hội... buộc phải xử lý nghiêm theo pháp luật".

Sau sự kiện tầu hải giám Trung Quốc ngày 26/5/2011 và 9/6/2011 cắt dây thép tầu Bình Minh 2, tầu Viking II, đã xảy ra 11 cuộc biểu tình ở trong nước chống Trung cộng xâm lấn lãnh hải Việt Nam; đồng thời người Việt hải ngoại đã tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình song song để tố cáo Cộng sản Việt Nam bán nước, và Trung cộng xâm lược.

Riêng về những cuộc biểu tình ở trong nước, một số những người tham gia biểu tình đã bị bắt, bị xách nhiễu, bị bạo hành, bị đạp vào mặt v.v...Ngoài ra những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo như Hòa thượng Thích Quảng Độ thì bị ngăn cấm không cho tham gia.

Trong bối cảnh, người dân Việt Nam sôi sục căm hờn đảng Cộng sản bán nước cho Tàu và hành vi xâm lấn quá lộ liễu của Trung cộng (qua việc công bố bản đồ lưỡi bò, bắn giết, cướp bóc ngư phủ Việt Nam...); cũng như kinh tế Việt Nam suy thoái thê thảm do những tay tư bản đỏ Tầu cộng thao túng cùng với áp lực về nhân quyền của quốc tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có nhu cầu đưa ra màn kịch xây dựng Luật Biểu Tình hầu xoa dịu, trấn an dư luận tạm quên đi những sai trái mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cố tình vi phạm.

Ngoài ra, đây là một đòn hỏa mù khác để dư luận bớt chú tâm tới những hành vi thô bạo, đàn áp nhân quyền, xách nhiểu, bạo hành với tôn giáo đã và đang diễn ra gần đây như :

1, 2

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site