lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Blog Huỳnh-Tâm 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Lịch Sử cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung cộng 4 -

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ht_csvn-ban-nuoc_van-kien-1-doi-tac-chien-luoc.htm
Văn kiện 1: Trung Quốc-Việt Nam triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (1/2)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

tập cận bình, trương tấn sang

"...Sau các cuộc đàm phán, hai nguyên thủ quốc gia cùng ký kết văn bản "Chính phủ Trung-Việt để thực hiện các kế hoạch giữa Trung Quốc và Việt Nam hợp tác chiến lược toàn diện quan hệ đối tác hành động" và một số văn bản khác trong buổi lễ ký kết..."

Ngày 19/6/2013, Bắc Kinh-Trung Quốc, sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (习近平), và Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang (张晋创), nguyên thủ hai nước đã chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác. Danh từ "hợp tác" dùng thay cho danh từ "bán nước".

Tại Đại lễ đường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã cùng nhau hội đàm. Hai nguyên thủ quốc gia trong một bầu không khí thân thiện và thẳng thắn, đã tuyên bố tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam toàn diện chiến lược trong tình hình mới, sau khi trao đổi ý kiến ​​và đạt được sự đồng thuận rộng rãi.

tập cận bình, trương tấn sang

Tập Cận Bình và Trương Tấn Sang chuẩn bị vào đàm phán.  Nguồn: THX.

Sau cuộc đàm phán, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng và đối tác quan trọng. Sáu mươi (60) năm quan hệ song phương thông qua lịch sử cho chúng ta những bài học quan trọng nhất là không phân biệt bất kỳ vấn đề và can thiệp, tình hữu nghị Trung-Việt và hợp tác giữa hai bên để đi trên con đường kiên định hướng về phía trước.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc hiện nay để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ xác định mười tám cuộc đấu tranh cần có một môi trường xung quanh hòa bình và ổn định. Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ Trung-Việt, chắc chắn sẽ tuân thủ các nguyên tắc cơ bản cho thân thiện hơn. Quan hệ Trung-Việt bao gồm những giai đoạn quan trọng. Trong bối cảnh thay đổi chính trị và kinh tế quốc tế sâu sắc và phức tạp, cả Trung Quốc và Việt Nam cùng nhau phát triển quan hệ song phương giữa hai bên để nắm bắt đúng hướng, từ lợi ích căn bản của cả hai bên và kiên định củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Trung-Việt, và không ngừng nâng cao tin tưởng lẫn nhau trong chiến lược, xử lý đúng đắn sự khác biệt, không làm cho con tàu của quan hệ Trung-Việt chệch khỏi hành trình chính xác.

tập cận bình, trương tấn sang

Chủ Tịch Trương Tấn Sang và gia đình tháp tùng đến Bắc Kinh. Nguồn: THX.

Ông Trương Tấn Sang cho rằng sự việc Việt Nam và Trung Quốc được hưởng tình bạn sâu sắc truyền thống là một tài sản quý giá của nhân dân hai nước, cùng sự phát triển tương lai của mối quan hệ nền tảng vững chắc giữa hai nước. Nhân dân Việt Nam, và Chính phủ sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, muốn nhân dân Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc và đạt được thành công lớn, thực hiện các mục tiêu xây dựng một xã hội giàu mạnh. Về tình hình quốc tế phức tạp và không ổn định, Việt Nam sẵn sàng hơn để làm việc với Trung Quốc hầu tăng cường tình hữu nghị láng giềng và hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy lẫn nhau, đứng trên mọi sự khác biệt, kế thừa và thực hiện chuyển tiếp hữu nghị truyền thống, do đó mối quan hệ giữa Việt Nam và sự phát triển tốt hơn, cho mọi phát triển của riêng mình.
Hai nguyên thủ quốc gia đồng ý rằng Trung Quốc và Việt Nam đang ở một giai đoạn quan trọng của phát triển kinh tế và xã hội, sự phát triển của hai bên cùng giữ trách nhiệm để thúc đẩy hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện.

Chương trình hành động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. (越南政府和中国政府实施全面战略合作伙伴关系越南 - 中国之间的行动计划 - Việt Nam chánh phủ hòa Trung Quốc chánh phủ thực thi toàn diện chiến lược hợp tác hòa bàn quan hệ Việt Nam – Trung Quốc chi gian đích hành động kế hoa):

Thứ nhất: Duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường chiến lược truyền thông, quan hệ giữa hai nước trao đổi về các vấn đề chính một cách kịp thời, tăng cường hướng dẫn. Thúc đẩy giao lưu giữa các bên và trao đổi kinh nghiệm trong điều hành công việc nhà nước.

Thứ hai: Tiếp tục hợp tác cơ chế, Ban chỉ đạo song phương Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp để thúc đẩy hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực khác nhau. Thực hiện tốt "Chính phủ Trung-Việt để thực hiện các kế hoạch hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam hợp tác hành động" để tăng cường công tác đối ngoại, quốc phòng, thực thi pháp luật và các khu vực khác, mức độ hợp tác.

Thứ ba: Tăng cường sự phối hợp chiến lược song phương phát triển kinh tế, nắm bắt thực hiện "thương mại giữa Trung Quốc-Việt Nam và hợp tác kinh tế từ năm 2012 đến năm 2016 kế hoạch phát triển năm năm (5)", để thúc đẩy giao thông, năng lượng, nông nghiệp, sản xuất, dịch vụ và các khu vực khác, để khám phá việc thực hiện các dự án hợp tác trong cơ sở hạ tầng, khả năng tương tác. Các biện pháp hiệu quả để thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của cán cân thương mại song phương, và phấn đấu để đạt được vào năm 2015 trước 60 tỷ USD mục tiêu thương mại song phương. Phía Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư.

Thứ tư: Mở rộng giao lưu hữu nghị và lợi ích chung trong nửa cuối năm nay, Trung Quốc đã tổ chức kỳ họp thứ hai của lễ hội Thanh niên Việt-Trung và các hoạt động khác. Mở rộng hợp tác văn hóa và giáo dục, cùng nhau thành lập các trung tâm văn hóa, bắt đầu càng sớm càng tốt. Tăng cường công khai tình bạn giữa Trung Quốc và Việt Nam để phát triển quan hệ song phương và tạo ra một bầu không khí tốt.

Thứ năm: Tăng cường hợp tác đa phương để bảo vệ lợi ích chung. Hai bên sẵn sàng cho các nước ASEAN khác làm việc cùng với Trung Quốc - đối tác chiến lược ASEAN lên tầm cao mới.

Về Nam Hải, vấn đề Biển Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng cả Trung Quốc và Việt Nam phải căn cứ vào lịch sử và những người chịu trách nhiệm về tinh thần hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam và kế hoạch phát triển song phương quan trọng nhất, quyết định hướng dẫn và thúc đẩy một giải pháp chính trị về Biển Đông, để ngăn chặn sự can thiệp trong quan hệ song phương. Điều quan trọng là duy trì sự ổn định và thúc đẩy hợp tác. Hai bên cần tuân thủ để thúc đẩy đàm phán song phương và hiệp thương hữu nghị, không để bất cứ điều gì mà có thể làm cho các tranh cãi phức tạp hoặc leo thang hành động đơn phương để ngăn chặn vấn đề quốc tế hóa Biển Đông. Trung Quốc sẵn sàng cùng nỗ lực với Việt Nam để tăng hoạt động các vùng biển của Vịnh Bắc Bộ mở rộng cửa sông, nhóm công tác đàm phán sức mạnh và mật độ, đồng thời thúc đẩy phát triển chung và phân định Vịnh Bắc Bộ mở rộng càng sớm càng tốt, để thực hiện các vùng nước cửa sông kiểm tra chung.

Ông Trương Tấn Sang cho rằng Việt Nam muốn nghiêm túc thực hiện sự nhất trí giữa hai nước thông qua tham vấn thân thiện và xử lý đúng đắn các vấn đề có liên quan, và tích cực thảo luận về phân định ranh giới biển của Vịnh Bắc Bộ cửa sông và phát triển chung, và cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển, không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương.

Sau các cuộc đàm phán, hai nguyên thủ quốc gia cùng ký kết văn bản "Chính phủ Trung-Việt để thực hiện các kế hoạch giữa Trung Quốc và Việt Nam hợp tác chiến lược toàn diện quan hệ đối tác hành động" và một số văn bản khác trong buổi lễ ký kết.

Trước khi đi vào các cuộc đàm phán, ông Tập Cận Bình đã tổ chức lễ chào đón ông Trương Tấn Sang tại Đại lễ đường cổng Đông Quảng trường, những thành viên Chính phủ và Quân Ủy đồng tham dự có Phó Chủ tịch, Quân Ủy Trung Ương, Trương Bảo Vân (张宝文). Ủy viên Nhà nước Dương Khiết Trì (杨洁篪). Phó Chủ tịch Quốc hội, Mã Biểu (马飚).

(Còn tiếp)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 Huỳnh Tâm
Tham Khảo:
 fmprc.gov.cn
http://huynh-tam.blogspot.ru/2013/08/huynh-tam.html#more

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site