lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh

Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!!
{RIVER BRIDGE KWAII OF SOUTH VIETNAM}

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

lịch sử việt nam

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

...

MỘT CUỘC TỰ SÁT TẬP THỂ TRONG TÙ CẢI TẠO!!!

Sự nổ kho đạn trong tù này gây chấn động và bàng hoàng cả thế giới!!!…Đây là một cuộc tự sát tập thể trong nhà tù Công Sản của một đạo quân Quân Lực/Việt Nam Cộng Hòa để cho thế giới thấy rằng Quân Đội VNCH nêu cao tinh tần bất khuất không đầu hàng Cộng sản vì lý tưởng TỰ-DO và HÒA BÌNH THẾ GIỚI…và để chứng minh lòng dũng cãm của nhân dân Miền nam anh hùng chống Cộng Sản không hèn kém và yếu đuối như nhận xét của giới chức lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ bêu xấu QL/VNCH  hầu che dấu toan tính dã tâm bán đứng Miền Nam VNCH cho Trung Quốc qua tay sai Cộng Sản Hà Nội theo thỏa thuận chia quyền lực ảnh hưởng tại Đông Nam Á này của Hoa kỳ và Trung Cộng!?

Tiếng nổ lớn trong tù Cải Tạo làm cho đồng bào Miền nam giựt mình tỉnh thức lương tri dân tộc còn chạy theo cái chiến thắng Cộng sản Hà Nội mà nghoảnh mặt làm ngơ, cố tình lãng quên mà phản bội lại những công ơn  chiến sĩ Tự-Do VNCH đã từng hy sinh chiến đấu bảo vệ bảo vệ cho họ được an vui hạnh phúc cuộc đời tự-do của miền Nam. Nhất là những phong trào quần chúng của trí thức sinh viên, học sinh, văn nghệ sĩ Cùng các đoàn thể tôn giáo Phật Giáo và Thiên Chúa giáo đấu tranh chống đối biểu tình tiếp tay nằm vùng VC. Họ đã phản bội và đâm sau lưng chiến sĩ Tự-do VNCH

Chúng tôi cho kho đạn nổ và “Tự Sát Tập Thể”trong nhà tù của chiến Sĩ VNCH là để cho dân chúng Vn yêu chuộng Tự-Do hòa bình dân tộc biết được giá trị cuộc sống tự-do của dân việt mình phải trả bằng máu bằng xương trong nỗi nhục nhả uất hờn, thương đau đầy nước mắt cho người nằm xuống và “Để cho cuộc sống quê hương trổi dậy đứng lên…!”

Cái chết tập thể Cải Tạo trong tù không nhằm vào sự đánh đổi sinh mạng với kẻ thù Cộng sản để tìm sự thắng-bại được –mất, hơn-thua…vì hận thù mà tìm sự thức tỉnh cho người dân tự làm chủ được vân mệnh đất nước, dân tộc mình không theo kẻ ngoại bang Quốc tế Cộng sản mà Nô lệ hóa dân tộc của cộng sả Hà Nội.

Cái chết của chúng tôi để phản đối những nhà lãnh đạoVnCh đã phản lại hy sinh xương máu công lao của chiến hữu để đầu hàng Cộng Sản cho mưu đồ phản quốc riêng mình và bỏ nước chạy đi. Làm ô nhục và mất nhuệ khí và danh dự của QL/VNCH có truyền thống danh dự của Ngươi Việt Quốc Gia Việt Nam.

Và cuối cùng chúng tôi chết đi! Cho vừa lòng những con người “Ăn cơm Quốc Gia mà  thờ ma cộng sản”không còn lợi dụng xương máu chiến sĩ VNCH để tiêu lòn quỵ lụy Cộng Sản thành lập MT/GPMN của Vc nằm vùng thờ chủ nghĩa Cộng sản trong miền nam.

Chúng tôi là một đạo quân bị lãng quên của quê hương của đất nước và của dân tộc này!!! Khi lịch sử dân tộc sang trang ngày 30-4-1975 nhưng chúng tôi vẫn mãi mãi là linh hồn của Tự-Do Dân Tộc Việt nam. Và luôn luôn hòa quyện linh hồn vào các cuộc đấu tranh yêu nước của toàn dân vì Tự-Do Hòa Bình, Độc lập cho đất nước tôi…

Khóc Bạn Trong Tù…!

Huỳnh Mai St.8872
Dạ Lệ Huỳnh

Anh nằm xuống quên đi đời quên lãng,
Mắt môi anh khép kín vạn miềm đau,
Quê hương ta đó trong tù cải tạo!
Đất nước anh xây chưa vẹn ước mong,
Cuộc cờ dang dỡ thôi đành thua cuộc!
Trách chi hồn nước cho đời lãng quên,
Anh nghe tiếng nổ hồn anh rộng mở,
Vùng trời Cải tạo đạn nổ trong tù,
Bao nhiêu hận quốc bồi trong thuốc đạn!?
Nổ cho thế giới,”Thực Sống”là đây…
Cho dân nước tôi thôi đừng quên lãng,
Xương, Máu thịt này cái giá TỰ-DO

***

Xác anh gục ngã trời vang tiếc hận,
Đạn nỗ trong tù hồn nước quặng đau,
Hận nước thù nhà gào trong tiếng nổ,
Tan tác quân thù gục ngã cùng ta!
Bạn và thù chi...phân đôi đất nước!?
Quê hương trả lại ước nguyền Tự-Do,

***

Đêm hiu hắt trăng tàn soi tàn bóng lẽ,
Cổ quan tài lịệm kín xác hồn anh,
Không ai than khóc tiếc thương Cải tạo!
Men thù cay đắng nhấp say lửa thù,
Đạn nổ trong tù hồn dâng tiếng gọi,
Quê hương này lắm nỗi vạn miền đau…!

***

Anh chết đi cho hồn thiêng dậy sóng!
Cho lao tù sụp đỗ dưới chân anh,
Cho đời thương hận không còn quên lãng
Dựng lại quê hương sạch bóng nhà tù..!
Tiếng ru lửa đạn hòa hồn sông núi,
Hồn anh vào cõi mộng lành quê hương!!!

Huỳnh Mai
[Đạn nổ trong tù]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site