lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

History Of Viet Nam

Four Vietnamese Military Geniuses

four vietnamese military geniuses, quan su viet nam, quân sự việt nam

Nguyen Van Tin
29 March 2010

On the occasions of the 1000th anniversary of Thang Long City's creation and of the 35th anniversary of General Nguyen Van Hieu's mysterious death, a Group of Vietnamese Scholars in France studying the Vietnam History, Truc Lam Yen Tu, nominates four Vietnamese Military Geniuses:

1. Emperor Tran Nhan Tong (1258-1310). Emperor of Dai Viet. He twice lead the Dai Viet Army in vanquishing the invading Mongolian troops in 1285-1288.

2. Hung Dao Vuong Tran Quoc Tuan (1232?-1300). He was a famous general under the Tran dynasty and had repulsed the invading Chinese Nguyen dynasty's troops three times in 1257, 1287 and 1288.

In February 1984, the British Royal Sciences Academy elected 10 most outstanding Commanding Generals in the global history through generations, among whom was Hung Dao Vuong Tran Quoc Tuan.

3. Emperor Quang Trung Nguyen Hue (1753-1792). He was the second Emperor of the Tay Son's dynasty (1788-1792) after Emperor Thai Duc Nguyen Ngac. He defeated the invasion of the Cham's troops coming up from the South, and of the Chinese troops coming down from the North.

4. General Nguyen Van Hieu (1929-1975). As II Corps Chief of Staff, he played a key role in coordinating the combined Vietnamese American counter-attack and succeeded in vanquishing the first major North Vietnamese Army offensive launched against the Special Forces Pleime Camp in October-November 1965. The entire division sized force NVA Field Front with its three regiments infiltrated from North Vietnam was forced out of the Central Highlands into Cambodia.

In March 1971, General Hieu, as 5th Infantry Division Commander, forayed into Cambodia in a scheme to engage the evasive Viet Cong's troops and established a permanent regimental sized outpost in Snoul. He subsequently executed a well conducted troop withdrawal back into Vietnam in late May 1971.

General Hieu was assassinated on April 8, 1975 while he was III Corps Deputy Commander.

In his article Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam, Truc Lam Le An Binh, defines a military genius as a general with outstanding military skills which are not acquired or learned but are God given and innate. Also, such an individual also possesses a genuine love for the soldiers under his command; he values his soldiers'life and does not use them as a means for self promotion and advancement and yet is able to achieve spectacular results on the battlefields. Furthermore, he is above all extremely patriotic, standing above all political parties and factions.

Nguyen Van Tin

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site