lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in Europe
Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

Thư Phản Đối Trung Lập Việt-Nam Trong Điều 8 Của Tuyên Bố Chung về việc sửa đổi HP 1992 do chức sắc 5 tôn giáo tại Việt-Nam khởi xướng.

Ngày 01-05-2013 đại diện cho 5 tôn giáo tại Việt Nam gồm có: 

1- Hòa Thượng Thích Không Tánh - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

2- Linh Mục Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.

3- Linh Mục Lê Ngọc Thanh - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.

4- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.

5- Mục Sư Hồ Hữu Hoàng - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.

6- Cụ Lê Quang Liêm - Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy.

7- Chánh Trị Sự Hứa Phi - Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

Đã phổ biến một Tuyên Bố chung về việc sửa đổi Hiến pháp 1992, có 8 điều như sau:

1- Do ý kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ý, có Liên Hiệp Quốc giám sát.

2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.

3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội...

4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.

5- Bầu  cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.

6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.

7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng.

8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình - Trung Lập - Tự Do - Dân Chủ; Do Dân - Phục Vụ Dân - Lập Quyền Dân.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu rất hoan nghinh tinh thần này của 5 vị chức sắc tôn giáo.

Tuy nhiên, đây lại là điều rất nguy hiểm cho tương lai của một nước Việt-Nam.

Chúng tôi nhận định bản Tuyên Bố chung về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 như sau:

Điều 1, 2 và 3 là lý thuyết (đi đến thực tế là một điều còn rất xa vời) và đó cũng là sự mong mỏi chung của cả dân tộc Việt-Nam.

Điều 4:

Hiện đảng cộng-sản Việt-Nam đang nắm tất cả công an, quân đội trong tay. Họ có đủ khả năng trấn áp tất cả những hành động, lời nói xét ra bất lợi cho đảng cầm quyền. Ở điều 4 ghi, bầu cử quốc hội tự do...- ngưng trích -

Nếu muốn bầu cử quốc hội tự do, trước hết nhà cầm quyền cộng sản Việt-Nam phải tạo bối cảnh sinh hoạt đa nguyên. Cụ thể là phải trả tự do tức khắc cho tất cả tù nhân chính trị, lương tâm, tôn giáo khác nhau.

Sinh uyên Nguyễn-Phương-Uyên vừa bị đánh trong tù và sẽ bị đem ra xét xử nay mai là một dẫn chứng cụ thể điều 4 không thể thực hiện được

Những điều 5, 6, 7

Là điều tất yếu phải có khi đất nước thực sự tự do dân chủ qua việc hình thành bối cảnh sinh hoạt đa nguyên và tuyển cử tự do dưới sự giám sát của quốc tế.

ĐIỀU 8: Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình - Trung Lập - ngưng trích –

Điều 4 chưa thực hiện được, làm thế nào thực hiện được điều 8. Ngoại trừ sự thỏa hiệp chia quyền.

Đấy chính là âm mưu của cộng sản lập lại phong trào "Hòa bình - Trung lập" của cái gọi là Chánh phủ cách mạng Lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt-Nam.

Lập lại phong trào "Hòa bình - Trung lập", đó là bình phong để đảng Cộng-sản Việt-Nam ẩn vào bên trong tiếp tục cai trị, tàn phá, bán đứng đất nước cho giặc Tầu phương Bắc. 

Qua bình phong vừa nêu, thể hiện sự chấp nhận chính danh, chính thống của đảng Cộng-sản Việt-Nam. Và đó cũng là sự chia quyền lãnh đạo đất nước với đảng Cộng-Sản Việt-Nam.

Sự chấp nhận này sẽ đưa đến việc đảng Cộng-sản Việt-Nam hợp thức hóa đất nước trở thành một tỉnh hay khu tự-trị thống thuộc Trung cộng trong một thời gian rất gần. Âm mưu đổi tiền là một trong những tiến trình để Việt-Nam trở thành tỉnh tự-trị của trung cộng.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu cương quyết phản đối sự Trung Lập Việt-nam trong điều 8 của Tuyên Bố Chung về việc sửa đổi hiến pháp 1992 do chức sắc 5 tôn giáo tại Việt-Nam chủ động. Đồng thời kêu gọi dư luận trong cũng như ngoài nước hãy hết sức cảnh giác và không ủng hộ bản Tuyên bố chung này.

Đảng Cộng-sản Việt-Nam đang trên đà sụp đỗ toàn diện, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu khẩn thiết kêu gọi các thành phần dân tộc khác nhau hãy:

1/ Đẩy mạnh các nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền, dân quyền ở trong lẫn ngoài nước;

2/ Đẩy mạnh các nỗ lực tố cáo tội ác của đảng Cộng-sản Việt-Nam đến các định chế quốc tế;

3/ Tiến hành mạnh mẻ việc siết chặt kiều hối, siết chặt kinh tế Việt Nam hơn nữa. Bởi vì tự do phải có một cái giá, không thể nào có sự ban bố từ bất cứ ai;

4/ Thúc đẩy việc đưa Việt-Nam trở lại danh sách CPC;

5/ Cùng nhau đứng lên làm cuộc cách mạng chấm dứt chế độ cộng-sản tại Việt-Nam. Từ đó đất nước mới có dân chủ, mới có thái bình, và quy tụ được nội lực dân tộc một cách hữu hiệu để chống giặc Tầu phương bắc;

6/ Quý vị chức sắc của 5 tôn giáo hãy xóa bỏ nhóm từ Trung Lập trong điều 8 của Tuyên bố chung;

Tất cả những giải pháp trung gian, hòa giải, hòa hợp, trung lập sẽ không có đất đứng. Vì đây chỉ là phương pháp cứu nguy chế độ đương thời. Đồng thời sẽ đưa Việt-Nam chúng ta trở lại những năm 1954, 1973, 1975, 1979 v.v... đầy đau thương thống khổ;

Âu-Châu ngày 02-05-2013

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng-thư-ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Nguyên văn:

tuyên bố chung

 

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site