lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Mời Dự Buổi Cầu-Nguyện & Đạt Đạo Thỉnh-Nguyện-Thư Tại Quốc-Hội Châu-Âu Ngày 20/11/2012

PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (PT)

The Interfaith Movement Promoting Religious Freedom and Human Rights in Vietnam
803 S. Sullivan, Santa Ana, CA 92704 - Tel.:  (714) 548-4148; (+33) 03 69 81 49 05
Email: cdnvqgac@yahoo.com - yemtrophongtrao@yahoo.comlmtdvn@yahoo.com
---------------------------
Âu Châu: 2, rue de Bâle – 67100 Strasbourg, France – Tél: 0369814905 – Email: cdnvqgac@yahoo.com

Strasbourg, ngày 11 tháng 11 năm 2012.

THƯ MỜI
Tham gia buổi cu nguyện và đạo đạt thỉnh nguyện thư
tại Quốc Hội Âu Châu Strasbourg (Pháp) ngày 20 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:
- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý cơ quan truyền thông báo chí người Việt quốc gia,
- Quý vị đại diện các đoàn thể đấu tranh, tổ chức cộng đồng và phong trào,
- Quý đồng huơng tỵ nạn Cộng Sản,
tại Pháp và Âu Châu

Kính thưa quý vị,
Thưa quý đồng hương tỵ nạn,

- Trước nỗi đau trầm thống của tổ quốc và dân tộc hiện nay.

- Trước những đàn áp dã man và khủng bố khốc liệt ngày một gia tăng của bạo quyền Cộng Sàn Hà Nội đối với các phong trào đòi quyền sống, quyền làm người, quyền tự do tôn giáo, công lý, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mọi giới đồng bào khắp ba miền quê hương Việt Nam đang vùng lên tranh đấu. 

- Trước cảnh đau thương, tủi nhục, lầm than, thống khổ mà quảng đại đồng bào quốc nội đang phải gánh chịu bởi Cộng Sàn Hà Nội.

- Trước những trấn lột, chiếm nhà, cướp đất của người dân thấp cổ bé miệng do bọn Công An ác ôn, bọn cường hào Đỏ Cộng Sàn Hà Nội, đang trắng trợn lộng hành nơi quê nhà Việt Nam.

- Trước hành động mãi quốc cầu vinh, cúi đầu vâng phục Tầu Cộng của tập đoàn thống trị Cộng Sàn Hà Nội.

Vì vậy, nhân dịp Quốc Hội Âu Châu (27 nước Âu Châu) nhóm họp tại trụ sở Quốc Hội ở Strasbourg (Pháp), Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam tại Âu Châu (PT/ÂC), sẽ tổ chức buổi cầu nguyện và đạo đạt thỉnh nguyện thư đến Quốc Hội Âu Châu và Nghị Viện Âu Châu (47 nước Âu Châu) Strasbourg vào ngày giờ cùng địa điểm tập họp, như sau:

@ -NGÀY GIỜ: Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012 (Từ 13 giờ đến 17 giờ)

@ -ĐỊA ĐIỂM VÀ GIỜ TẬP HỌP:

- 13 giờ 00 đến 14 giờ 00:  Cầu nguyện trước trụ sở Nghị Viện Âu Châu - Bld de l’Europe – 67070 Strasbourg.

- 14 giờ 00 đến 15 giờ 30:  Cầu nguyện trước trụ sở Quốc Hội Âu Châu (tòa nhà kiếng, hình tròn) - Allée du Printemps – 67070 Strasbourg.

- 16 giờ 00 đến 17 giờ 00: Gặp gỡ và đạo đạt thỉnh nguyện thư đến đại diện Quốc Hội Âu Châu.

Kính thưa quý vị,

Thưa quý đồng hương tỵ nạn,

Ban Tổ Chức chúng tôi, thiết tha kính mời quý vị, quý đồng hương, xin vui lòng nhín thì giờ tham gia công tác đấu tranh như đã thỉnh mời trên đây, để chúng ta cùng nhau, hơn một lần nữa:

- 1/ Tố cáo trước dư luận thế giới và lương tri nhân loại về những tội ác tầy trời mà Cộng Sàn Hà Nội đã không ngừng gây ra cho dân tộc từ hơn hai phần ba thế kỷ qua.

- 2/ Vận động Quốc Hội Âu Châu, Nghị Viện Âu Châu, Liên Hiệp Quốc, chính phủ và nhân dân các nước yêu chuộng tự do, làm áp lực bạo quyền Cộng Sàn Hà Nội trả tự do cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, MS Nguyễn Công Chính, LM Phan Văn Lợi, MS Nguyễn Văn Đài, các nhà tranh đấu dân chủ và các tù nhân lương tâm, đang bị bạo quyền khống chế, giam cầm.

- 3/ Biểu dương ý chí đoàn kết đấu tranh, muôn người như một của tập thể người Việt tỵ nạn CS nơi hải ngọai, luôn sát cánh cùng đồng bào ruột thịt tại quốc nội trong quyết tâm phá bỏ cơ chế chuyên chính CS phi nhân, phản dân hại nước, đang làm suy liệt toàn bộ dân tộc.

- 4/ Tố cáo tội bán đất, dâng lãnh hải và nhượng Hoàng Sa, Trường Sa cho Tầu Cộng của tập đoàn thống trị Cộng Sàn Hà Nội.

Kính thưa quý vị, thưa quý đồng hương,

Vì tiền đồ của dân tộc, vì vinh quang của tổ quốc và vì sự tồn vong của nòi giống, cũng như để đạt được mục đích trên, một lần nữa, chúng tôi, ước mong được quý vị, quý đồng hương hưởng ứng và tích cực tham gia.

Trân trọng kính chào quý vị, quý đồng hương trong niềm tin tất thắng, sắt son giữ vững lập trường quốc gia dân tộc, đoàn kết, kiên trì và quyết tâm đấu tranh để dựng lại một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản, phú cường và lãnh thổ được vẹn toàn.

TM. BAN TỔ CHỨC:
- LM Đinh Xuân Minh (Chủ Tịch PT tại Âu Châu – Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu - Chánh Xứ Frunkfurt, Đức).
- Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Phó Chủ Tịch PT tại Âu Châu - Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu - Chùa Trí Thủ, Bern - Thụy Sỹ).
- Cựu Thẩm Phán Trần Đức Lai (Phó Chủ Tịch PT tại Âu Châu – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu – Mulhouse, Pháp).
- Ông Trần Tỉnh Lê (Tổng Thư Ký Ban Điều Hành PT tại Âu Châu - Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Tự Do - Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu - Munchen, Đức).
- KS Trần Quốc Việt (Phó Thư Ký Ban Điều Hành PT tại Âu Châu –. Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu -  Munchen, Đức).
-KS Tạ Văn Khánh (Ban Điều Hành PT tại Âu Châu - Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tiểu Bang Saarland Cộng Hòa Liên Bang Đức – Saarbrucken).
- KS Vũ Duy Toại (Chủ Tịch PT tại Đức - Ban Điều Hành PT tại Âu Châu – Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu tại Đức - Witten).
- Ông Nguyễn Duy Phương (Ban Điều Hành PT tại Âu Châu – Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu - Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Vùng Đông Pháp - Strasbourg, Pháp).
-Ông Trần Minh Chiêu (Ban Điều Hành PT tại Âu Châu – Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu - Metz, Pháp).
-Ông Lý Minh Thuận (Ban Điều Hành PT tại Âu Châu – Ban Thường Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu - Moselle, Pháp).
-Ông Cao Tấn Hưng (Ban Điều Hành PT tại Âu Châu – Ban Thường Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu - Strasbourg, Pháp).
-GS Lai Thế Hùng (Tổng Thư Ký Ban Điều Hợp Trung Ương PT - Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu - Strasbourg, Pháp).

***

CƯỚC CHÚ:

-      Quý vị nào muốn tham gia phái đoàn đạo đạt thỉnh nguyện thư cho đại diện Quốc Hội Âu Châu, xin vui lòng khẩn gửi cho Ban Tổ Chức qua Email: cdnvqgac@yahoo.com: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nghề nghiệp, nơi cư ngụ hiện tại và số thẻ căn cước hay số thẻ an sinh xã hội.

-      Xin quý vị nhớ mang theo quốc kỳ VNCH và biểu ngữ, nếu có.

Kính gửi:

- Quý vị đại diện các cơ quan Truyền Thông Báo Chí người Việt quốc gia tại hải ngoại,

- Quý vị Đại Diện các đoàn thể đấu tranh, các tổ chức cộng đồng, 

- Quý vị nhân sĩ chống Cộng và quý thân hữu,

Kính thưa quý vị,

Trong tinh thần liên kết và hỗ tương tranh đấu cho một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản, phú cường và toàn vẹn lãnh thổ, Ban Thường Vụ Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam tại Âu Châu, hân hạnh được kính chuyển trình Quý Vị "Thư mời tham gia buổi cầu nguyện và đạo đạt thỉnh nguyện thư đến Quốc Hội Âu Châu tại Strasbourg (Pháp) ngày 20 tháng 11 năm 2012. Ước mong Quý Vị hưởng ứng, tham gia và xin tùy nghi phổ biến.

Trân trọng,

Lý Minh Thuận (BTV/PT tại Âu Châu).

@ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site