lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu
Vietnamese historical Researcher Association in Europe
(Địa chỉ thông tin: website http://www.truclamyentu.info;
Email: truclamyentu@truclamyentu.info;

Thư ngỏ đồng kính gởi các ông Võ Văn Ái, nhạc sĩ Trúc Hồ, Ts Nguyễn Đình Thắng, ông Nguyễn Bá Tùng

Kính thưa quý vị, quý thân hữu và độc giả,

Chúng tôi xin hoan nghinh GS Võ Văn Ái và  Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người đã lên tiếng can thiệp cho những cho các tù nhân chính trị. Tuy nhiên có một điều chúng tôi thấy thiếu vắng tên của một tù nhân chính trị đã hơn 30 năm bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giam cầm nghiệt ngã. Đó là người người tù chính trị xuyên thế kỷ NGUYỄN HỮU CẦU. 

Chúng tôi cảm nhận dường như có sự lãng quên hay cố tình lãng quên đến người tù chính trị xuyên thế kỷ NGUYỄN HỮU CẦU ở một số tổ chức nhân quyền Việt Nam có tầm vóc quốc tế qua một số thời điểm khi ông Nguyễn Hữu Cầu được đề cập đến như sau:

1/ Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu đề cử người tù chính trị xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu là ứng viên giải nhân quyền Năm 2011 và gởi đến Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trước thời hạn quy định, nhưng đã bị thẳng tay gạt bỏ hồ sơ của người tù chính trị này khi chúng tôi không nhận được bất cứ hồi âm nào từ nơi MLNQVN.

Nguồn:
http://www.truclamyentu.info/

dialinhnhankietcuavn/nguyenhuucau.htm

Chúng tôi có viết một lá thư ngỏ đến Mạng Lưới Nhân Quyền vào ngày 23/10/2011

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-178_4-2395_5-10_6-6_17-254_14-2_15-2/

Và nhận được thư trả lời ngày 24/10/2011 của ông Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban phối hợp MLNQ, thư có đoạn viết : "Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam có nhiều cách để ghi công và tưởng nhớ các chiến sĩ nhân quyền đã khuất, nhưng Giải Nhân Quyền chỉ trao cho các người còn sống hoặc các tổ chức đang hoạt động".

Thế thì trường hợp của ông Nguyễn Hữu Cầu vẫn còn sống, và đang bị cầm tù, tại sao không thấy quý vị đề cập đến ?

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam không liên quan trong trường hợp này, tuy nhiên chúng tôi xin được nêu lên lần nữa liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Hữu Cầu. Xin quý vị thông cảm.

2/ Cựu tù chính trị, ông Nguyễn Bắc Truyển bằng một thư ngỏ rất cảm động gởi đến Nhạc sĩ Trúc Hồ liên quan đến Nhạc sĩ tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu và "cũng xin phép được giới thiệu một trường hợp khác để nhạc sỹ Trúc Hồ xem xét và giúp đỡ vận động cho việc trả tự do cho người nhạc sỹ tài hoa này" (hết trích). Rất tiếc không thấy nhạc sĩ Trúc Hồ cũng như Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đề cập là trường hợp tiêu biểu trong chiến dịch vận động TT Obama.

Nguồn:
http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-192_4-3075_5-10_6-5_17-182_14-2_15-2/

3/ Thư ngỏ của Hội Sử Học gởi đến LHQ và chính phủ Thụy Sỹ nêu lên trường hợp ông Nguyễn Hữu Cầu là cấp bách cần phải can thiệp.

http://www.truclamyentu.info/

tlls_tintuc/An_Open_Letter_To_Un_11112011.html

http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/

thungogoiuybangiamsatvatrungtamluatmoitruong.htm

http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/

thungogoi_lhq_chinhphu_thuysy.htm

http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/

An_Open_Letter_To_Un_and_Swiss_Government.htm

Thiết nghĩ ông Võ Văn Ái cũng đã biết đến sự tồn tại của văn bản này.

4/ Trong Thông cáo báo chí làm tại Paris ngày 28.02.2012 về việc Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam vận động cho một số tù nhân chính trị tại LHQ, chúng tôi cũng không thấy tên của người tù chính trị xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu.

Tựa đề của Thông cáo báo chí ngày 28/02/2012 của Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam là Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam vận động cho một số tù nhân chính trị tại LHQ (*).

Vui mừng khi nhận được bản thông cáo vừa nêu. Tuy nhiên khi đọc tới đoạn hai, chúng tôi mang một cảm giác thất vọng, đau buồn tràn trề khi những người được nêu tên cụ thể lại thiếu mất ông Nguyễn Hữu Cầu.

Ở đoạn hai ghi như sau: "Trong cuộc họp chung với các Báo cáo viên nói trên, Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã trình bày chi tiết các hồ sơ của Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Trần Huỳnh Duy Thức cùng nhóm bị xử chung (gồm có Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung), Ca sĩ Việt Khang, Nhà báo Hoàng Khương, Người biểu tình Bùi Thị Minh Hằng, Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, và trường hợp bị quản chế triền miên của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ." (hết trích)

Trường hợp của ca sĩ Việt Khang, nhà báo Hoàng Khương, người biểu tình Bùi thị Minh Hằng mới bị bắt, cũng như của nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị sách nhiễu gần đây đã được ông Võ Văn Ái và UBBVQLNVN quan tâm. Thế thì tại sao trường hợp của ông Nguyễn Hữu Cầu, lại bỏ qua không nhắc đến.

Trong phần trả lời thắc mắc của độc giả, ông Ái có nêu lên sự kiện Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam lên tiếng cho 800 ngàn người tù cải tạo vào năm 1976 và họp báo quốc tế vào ngày 29/05/1978. Xin được nhiệt liệt hoan nghinh nỗ lực cao quý này của ông. Nhưng đó là việc của hơn 30 năm về trước.

Ngày hôm nay, điều cần thiết khi nói về nhân quyền Việt Nam là nêu lên, cũng như đòi hỏi can thiệp một cách cụ thể cho những trường hợp cần phải quan tâm. Chứ nếu cứ nói can thiệp cho nhân quyền việt nam, thì đó là việc chung chung đã diễn ra từ hơn 30 năm qua.

Trường hợp cụ thể đó là NGƯỜI TÙ CHÍNH TRỊ XUYÊN THẾ KỶ NGUYỄN HỮU CẦU VỪA SUY YẾU SỨC KHỎE VÀ HAI MẮT BỊ MỜ GẦN NHƯ KHÔNG THẤY ĐƯỜNG.

Nêu lên trường hợp của ông Nguyễn Hữu Cầu là nêu lên hàng trăm, hàng ngàn người tù chính trị khác bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam giam giữ hàng mấy chục năm, họ đã và đang bị chúng ta quên lãng hay cố tình quên lãng.

Không đề cập đến họ là điều rất đáng buồn và rất đáng tiếc.

Xin được hỏi nhạc sĩ Trúc Hồ, Ts Nguyễn Đình Thắng và Gs Võ Văn Ái là :

Không lẽ một trường hợp bị tù đày hơn 30 năm được mệnh danh là Người Tù Chính Trị Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu, sức khỏe đã yếu, hai mắt hầu như không thấy đường, không xứng đáng hoặc không đủ tiêu chuẩn để quý vị lên tiếng với quốc tế để được trả tự do hay sao?

Cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển, đã thốt lên trong bài viết Nỗi buồn bị bỏ rơi: “nhiều tù nhân hầu như đã bị quên lãng”, “họ tồn tại như không tồn tại”, sống âm thầm trĩu nặng theo bản án “như cái núi”, không ai thăm nuôi, không ai biết tới.

Đối với người bị giam giữ lâu năm và sức khỏe suy yếu, mắt gần như không thấy đường như ông Nguyễn Hữu Cầu, đây là trường hợp cần can thiệp khẩn cấp !

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi lương tâm quý vị hãy nhỏ lòng thương xót đến thân phận nghiệt ngã của những người tù chính trị lâu năm, mà ông Nguyễn Hữu Cầu là trường hợp đặc biệt tiêu biểu cần thiết phải quan tam đặc biệt, can thiệp khẩn cấp!

Khẩn thiết đề nghị nhạc sĩ Trúc Hồ cũng như Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hãy đặt hồ sơ tù giam của người tù chính trị xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu là một trong những ưu tiên trong lúc làm việc với Tổng thống Obama và quốc hội Hoa Kỳ.

Khẩn thiết đề nghị ông Võ Văn Ái hãy đưa hồ sơ của ông Nguyễn Hữu Cầu vào danh sách ưu tiên cần được can thiệp khẩn cấp đến các giới chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Xin nhận nơi chúng tôi lòng biết ơn chân thành và cám ơn quý vị đã đọc thư ngỏ này.

Trân trọng kính chào

Âu châu ngày 29/02/2012

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc, Tổng thư Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt nam tại Âu Châu.

(*) Nguyên văn:

Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam & Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : queme.democracy@gmail.com
Web : http://www.queme.net

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 28.2.2012
Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam vận động cho một số tù nhân chính trị tại LHQ

PARIS, ngày 28.2.2012 (QUÊ MẸ) - Tuần lễ trước, trong thời gian tham dự khóa họp lần thứ 80 của Ủy ban Công ước Chống phân biệt chủng tộc tại LHQ ở Genève để phản biện những dối gạt trong bản Phúc trình của Phái đoàn Hà Nội, Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã nhân dịp gặp gỡ các cơ cấu LHQ liên quan, cùng các Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm các vấn đề tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lập hội và biểu tình, Bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền, cùng đặc nhiệm về các nạn bắt bớ trái phép, tra tấn, mất tích, v.v… để cập nhật hóa hồ sơ và bênh vực cho một số trường hợp tù nhân bị kết án phi pháp.

Trong cuộc họp chung với các Báo cáo viên nói trên, Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã trình bày chi tiết các hồ sơ của Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Trần Huỳnh Duy Thức cùng nhóm bị xử chung (gồm có Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung), Ca sĩ Việt Khang, Nhà báo Hoàng Khương, Người biểu tình Bùi Thị Minh Hằng, Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, và trường hợp bị quản chế triền miên của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI THĂC MẮC CỦA ĐỘC GIẢ

Sau khi Thông cáo báo chí về Ủy ban Công ước Chống Phân biệt chủng tộc của LHQ khuyến nghị Việt Nam chấm dứt đàn áp các dân tộc thiểu số và tôn giáo phát hành hôm 26.2 vừa qua, một độc giả trên Mạng, bà Lê Thi Lễ, chuyển bản tin ấy và viết câu chất vấn, nguyên văn như sau :

“Nếu bạo quyền CSVN ngoan cố vẫn tiếp tục trấn áp các tôn giáo và không chịu trả tự do cho các tù nhân tôn giáo thì Gs Ái có biện pháp gì với CSVN hay không ? Gs Ái có quan tâm đến các nhà dân chủ, các dân oan, cac quân, dân, can, chinh VNCH, bị CSVN giam cầm tùy tiện hay không ? Gs Ái có nghỉ đến giải pháp truy tố tội ác CSVN trước Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, nếu Liên Hiệp Quốc bất lực trước tà quyền CSVN hay không ?”

Chúng tôi xin trả lời như sau :

Về câu hỏi “Nếu bạo quyền CSVN ngoan cố vẫn tiếp tục trấn áp các tôn giáo và không chịu trả tự do cho các tù nhân tôn giáo thì Gs Ái có biện pháp gì với CSVN hay không ?”, là câu hỏi trọng đại, có số tuổi 36 năm, dành cho tất cả mọi người Việt nói chung, các đảng phái, đoàn thể, phong trào nói riêng, trả lời. 36 năm qua cho thấy chưa ai làm được việc này, ngoại trừ những công tác vận động khi hữu hiệu khi vô hiệu của đoàn thể này hay đoàn thể kia. Riêng biện pháp của Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam hoạt động trên trường quốc tế từ năm 1976 đến nay, xin mời bà tìm đọc các số tạp chí Quê Mẹ xuất bản tại Paris từ tháng 2 năm 1976, cũng như vào Trang nhà Quê Mẹ www.queme.net để theo dõi quá trình hoạt động của chúng tôi.

Câu hỏi thứ hai Gs Ái có quan tâm đến các nhà dân chủ, các dân oan, cac quân, dân, can, chinh VNCH, bị CSVN giam cầm tùy tiện hay không ?”, phải chăng hàm ý rằng chúng tôi không quan tâm đến các giới nói trên ? Không đâu. Nếu bà đã theo dõi cuộc đấu tranh của người Việt nước ngoài từ cuối năm 1975 trở đi, đọc tạp chí Quê Mẹ, hoặc vào xem Trang Nhà Quê Mẹ thì bà sẽ không đặt ra câu hỏi đó. Từ năm 1976 chúng tôi là tổ chức duy nhất lên tiếng vận động cho 800.000 tù nhân Trại Cải tạo. Cuộc họp báo đầu tiên và duy nhất về Trại Cải tạo và tù nhân chính trị, là do cơ sở Quê Mẹ tổ chức tại Paris ngày 29.5.1978, với sự tham dự của 60 cơ quan thông tấn, truyền hình báo chí quốc tế để chúng tôi trình bày tài liệu Trại Cải tạo và danh sách tù nhân chính trị, chưa hề được người Việt thực hiện cho đến lúc bấy giờ. Năm 1978 Quê Mẹ xướng xuất chiến dịch “Một Chiếc Tàu cho Việt Nam” đưa tàu Đảo Ánh Sáng ra Biển Đông vớt người Vượt Biển. Năm 1985, Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đền LHQ ở New York kiện Hà Nội vi phạm nhân quyền trên các lĩnh vực tôn giáo, chính trị, kinh tế, xã hội, với một danh sách đầy đủ đầu tiên các tù nhân chính trị, tôn giáo, văn nghệ sĩ. Riêng về vấn đề Dân Oan, tạp chí Quê Mẹ xuất bản tại Paris đã phát hiện và đề cập đầy đủ từ năm 1988, ngoài ra cũng phát hành một tập sách bằng tiếng Pháp “Investigation sociologique sur les évennements de Thai Binh” về cuộc nổi dậy của nông dân Thái Bình năm 1997, vân vân và vân vân…

Hà Nội đã tham gia ký kết 6 Công ước quốc tế về nhân quyền từ năm 1982. Quốc gia ký kết phải mỗi hai năm đến phúc trình về việc thực thi công ước ấy tại quốc gia mình. Tuần lễ trước Phái đoàn Hà Nội đến phúc trình về Công ước quốc tế Chống phân biệt chủng tộc.

Vì vậy những phản biện của chúng tôi tại mỗi khóa họp như thế, tùy thuộc vào các công ước nhưng quy định vào hai yếu tố. Một là nội hàm các điều luật trong công ước ấy. Hai là bản phúc trình của Hà Nội về công ước này. Chứ không phải muốn nói gì thì nói, hay chỉ nói những điều mình tha thiết, mong muốn.

Lý do khiến lần này, chúng tôi chỉ có thể nương vào các điều luật của Công ước Chống phân biệt chủng tộc, rồi so chiếu bản Phúc trình của Hà Nội xem Hà Nội nói đúng chỗ nào, gian dối chỗ nào. Nói ra ngoài đề, sẽ bị vị chủ tọa LHQ can thiệp, cắt máy ngay.

Vận động ở LHQ là như thế, chứ không phải hễ vào được LHQ thì muốn nói gì thì nói. Vào đấy mà chỉ tố cáo, công kích, chửi bới cho thỏa lòng, mà chẳng có cứ liệu chính xác trưng dẫn, không có lý luận và pháp lý phản biện, tất không chinh phục được ai mà còn có hại cho mục tiêu của mình.

Câu hỏi cuối của bà là “Gs Ái có nghỉ đến giải pháp truy tố tội ác CSVN trước Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, nếu Liên Hiệp Quốc bất lực trước tà quyền CSVN hay không ?”, thì xin bà hãy xem lại Thông cáo báo chí của chúng tôi phát hành ngày 23.9.2011 dưới đề danh “Người Việt hải ngoại có thể Truy tố tội ác Cộng sản trước các Tòa án quốc tế không ?” (1)
 -------------------------
Xin mời bấm vào hàng chữ dưới đây để xem :

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site