lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Bầu-Cử Tổng-Thống Hoa-Kỳ Năm 2012

Tin-Tức Thời-Sự Quốc-Tế

Obama Phải Bị Đánh Bại Trong Năm 2012

2012 có phải là năm cuối cùng bầu cử tổng thống?

Tác giả Micheal Savage

Tôi đặt câu hỏi này với một số người và hầu hết đều trả lời như thể tôi là người khùng. Người ta nói với tôi rằng đây là nước Mỹ, vùng đất tự do, và sẽ luôn luôn có bầu cử. Tôi nói với họ rằng chúng ta không còn ở trong vùng đất tự do nữa và nếu Obama được tái cử trong năm 2012 thì đây có thể là lần cuối cùng nước Mỹ có bầu cử.

Trong những năm vừa qua, chính quyền Obama đã rất cẩn thận lừa đảo quốc gia này để quản lý chính quyền theo chế độ Marxist của ông ta và điều này không chỉ là ý kiến của cá nhân tôi.

Micheal Savage là người nói chuyện trong chương trình phát thanh nỗi tiếng của Savage Nation trên Network là con của một người tỵ nạn Nga, rất quen thuộc với Liên Bang Xô Viết và lịch sử Âu Châu. Savage đã cảnh cáo thính giả khi nói, “Tôi đã nói với các bạn rằng nếu Chúa cho phép ông này làm tổng thống kế tiếp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng ta sẽ sống theo đường lối mà người ta nói là kiểu Âu Châu. Tôi không tin rằng nó giống như Âu Châu – tôi nghĩ rằng nó sẽ gần như là chế độ độc tài của Chavez ở Nam Mỹ.

“Đây là một sự thối nát, không đủ thẩm quyền, một chính quyền chuyên chế  nguy hiểm trong lịch sử Hoa Kỳ. Không phải là chính trị theo kiểu thông thường. Nó không phải là sự đối kháng giữa Dân Chủ và Cộng Hòa. Obama có một lịch sử dài và kỳ quặc đối với những giá trị của người dân Mỹ và với Nước Mỹ nói riêng và cốt lõi của những nguyên tắc đạo đức của xứ sở này. Chúng không muốn ý kiến riêng của chính phủ bảo trợ. Chúng chỉ muốn chính phủ bảo trợ theo kiếu “Pravda.” Điều đó là chính xác những gì mà cơ quan tuyên truyền phứt tạp của chính phủ đặt cơ sở hằng ngày – không có gì ngoài đường lối truyên truyền bởi chính phủ của một đảng phái phứt tạp. Hãy chú ý! Quyền tự do của các bạn đang bị lâm nguy!

Ứng cử viên chính thức Rick Santorum của đảng Cộng Hòa nói với một nhóm người nhỏ trong buổi tiệc trà ở Iowa rằng “ Thưa quý ông và quý bà, Barack Obama không có khả năng. Ông biết chính xác những gì ông làm và tại sao ông làm. Ông nhìn nước Mỹ khác với cái nhìn của quý vị.”

Obama đã theo con đường của ông ta để chia rẻ xứ sở này theo đường lối mà tôi chưa từng thấy kể từ sự Xuống Dốc Đình Trệ tệ hại khi tổng thống Franklin Roosevelt đi lòng vòng để chia rẻ đấy nước này. Đó là anh hùng tính của ông ấy. Điều làm cho nước Mỹ Vĩ Đại trong trí óc của Obama là chính phủ lấy tiền của người này và đưa nó cho người khác. Không, đó là những gì làm cho nước Mỹ trở thành nước Pháp.

“Việc ông ta điều khiển cơ quan Hành Pháp và Lập Pháp của chính phủ, tình trạng được sắp xếp để hoàn toàn nắm lấy chính phủ. Hãy nghĩ tới điều đó! Từ khi năm được quyền h ành, thay vì giúp cho nền kinh tế, Obama chủ ý gia tăng khủng hoảng kinh tế bằng cách nhận chìm xứ sở vào nợ nần chưa từng thấy. Ông ta có một số chương trình được hoạch định sẽ gây ảnh hưởng trong tháng 1 năm 2013, chính lúc ông đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Kinh tế nặng nề và thuế má gia tăng trên mỗi người sẽ đủ để gây cho nền kinh tế quốc gia sụp đổ lần cuối cùng. Vừa khi việc này xảy ra, Obama sẽ tuyên bố thiết quân luật và chiếm lấy quyền thống trị độc tài quốc gia.

Cho tới nay cơ quan Lập pháp đã phá vỡ quyền liên bang để tướt đoạt một số quyền tự do. Tối cao pháp viện và nhiều toà án liên bang đã được gieo xuống những thẩm phán theo chủ nghĩa xả hội sẽ cai trị những người ủng hộ Obama hầu như về mọi sự, như thế là chấm dứt hiến pháp về việc thống trị và luật pháp.

Ông ta đã thay đổi bộ mặt quân đội Hoa Kỳ. Cho phép người đồng tính công khai phục vụ cùng với sụ thay đổi chương trình hưu trí gây cho nhiều người lãnh đạo quân đội bảo thủ từ nhiệm và rời khỏi quân đội.

Một số nhân viên Ngũ Giác Đài cũng ghi nhận về sự gia tăng danh sách tỷ số người Hồi Giáo vào trong quân đội Mỹ nơi mà họ được rèn luyện tất cả những gì cần thiết về vũ khí và hệ thống phòng vệ. Chúng ta không biết có bao nhiêu người trong quân đội hay ở vị trí nào và họ nắm.

Obama đã vận dụng quyền hành pháp trong năm vừa qua như thể ông ta đã là một nhà độc tài rồi. Khi Quốc Hội không công bố, thì ông ta đơn giản thông qua chúng và dùng lệnh hành pháp để đạt cho được bằng mọi cách. Điều này đã được dàn dựng để giải tán Quốc Hội. Ông ta không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới cướp quyền điều khiển của một quốc gia và giải tán ngành lập pháp của chính phủ.

Ông ta đã tạo ảnh hưởng trong việc dùng giới truyền thông để làm cho công chúng mất đi cảm giác về sự nguy hiểm mà ông ta đề ra. Giống như bệnh nhân đã được chuẩn bị cho ca mổ, người ta mất cảm giác trước sự thay đổi và không có manh mối gì về những gì đang xảy ra cho đến khi thức dậy và phục hồi rồi nhận thức rằng Tự Do của nước Mỹ đã bị lấy di và thay thế bằng một chế độ tương đương với thời Stalin, Lenin. Mussolini, Hitler, Chavez và Castro.

Vì lợi ích của con cháu chúng ta, tôi tha thiết cầu xin để chúng ta thoát được những gì được xem như là một tương lai nhất định và Obama sẽ bị đánh bại mà không chống cự được trong năm 2012. Hoặc là trời sẽ giúp chúng ta.

XIN CHUYỂN ĐẾN MỌI ĐỊA CHỈ EMAIL

Nếu bạn không đồng ý thì vui lòng xóa đi!

OBAMA PHẢI BỊ ĐÁNH BẠI TRONG NĂM 2012

_

English

Fwd:

Is this the last year 2012 presidential election?

Is this the 2012 presidential election last year?

Author Michael Savage

I put this question to several people and most are answered as if I was a man. It is said to me that this is America, the land of freedom, and always will be. I told them that we are no longer in the land of freedom, and if Obama gets re-elected in 2012 then this may be the last time the United States has the election.

In the past year, the Obama administration has very carefully this national scam to the authorities under his Marxist regime, and this is not just my personal opinion.

Michael Savage was the talk of the famous radio broadcast of the Savage Nation on the Network is the son of a Russian refugee, is very familiar with the Soviet and European history. Savage has warned listeners as saying, "I've told you that if the Lord allows him the next President of the United States, we are going to live the way that they say is European style. I do not believe that it is the same as the European Grace-I think it would almost be the dictatorship of Chavez in South America.

"This is a corruption, inadequate competence, a dangerous dictatorial Government in u.s. history. Not the usual style of politics. It is not the antagonist between Democrats and Republicans. Obama has a long history and, oddly for the values of the American people and with the United States in particular and the core of the moral principles of this country. They don't want their own opinions of Government sponsorship. They just want government-sponsored by "Pravda." that is exactly what the  propaganda organs of the Government most daily basis-nothing beyond the traditional media by the Government of a party . Please pay attention! The freedom of being in jeopardy!

Official candidate Rick Santorum of Republican told a small group of people in the tea party in Iowa that "Dear Mr. and Mrs, Barack Obama cannot afford to. He knew exactly what he was doing and why he was doing. He looked at the United States different from your perspective. "

Obama made his way to divide this country along the way that I haven't seen since the Disruption worse when President Franklin Roosevelt came to the ring to divide this country. It was his hero. What makes the great American in Obama's mind is the Government taking this money and give it to someone else. No, that is what makes the us become France.

"He controlled the Executive and legislative bodies of the Government, the State arranged to fully embrace the Government. Please think of that! Since the year is right, instead of helping the economy, Obama intended to increase the economic crisis by engulfing the country into unprecedented debt. He has a number of programs are planned that will effect in January 2013, the time he was elected to a second term. Heavy taxation and economic growth per person will be enough to cause the collapse of the national economy for the last time. Just when this happened, Obama will declare martial law and seized dictatorial powers.

To date the legislature broke Federal rights to won some freedom. The Supreme Court and the federal courts have been sowed down to the discharge by the judge will rule the Obama supporters are almost about everything, like the ending of the Constitution and the law.

He has changed the face of the u.s. military. Allowing homosexuals to openly serve, along with the first pension program changes cause many conservative military leaders resigned and left the army.

Some Pentagon employees were also noted on the list of the ratio of Muslims into the army where they are working out all the stuff needed on weapons and defense systems. We don't know how many people in the military or in any position, and they took over.

Obama has to wield executive power in recent years as if he was a dictator. When Congress has not declared, then he simply passed them and used the Executive order to achieve anyway. This has to be put to dissolve Parliament. He is not the leader of the world's first hijack control of a nation and dissolved the legislative branches of Government.

He was influential in the use of the media to make the public lose sense of the danger which he propounded. Like the patient was prepared for surgery, one loss before the change and no clues about what is going on until they wake up and then realize that America's Freedoms have been retrieved and replaced with an equivalent to the Stalin era, Lenin. Mussolini, Hitler, Chavez and Castro.

For the sake of our descendants, I earnestly beg for us to escape what is seen as a definite future and Obama will be defeated without a fight in 2012. Or is it going to help us.

PLEASE GO TO ANY EMAIL ADDRESS

If you do not agree then please delete away!

OBAMA is DEFEATED in 2012

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters