lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

Trang Vĩnh Nhất Tâm 

 

NHÌN CHUNG VẬN NƯỚC

Nhìn chung quốc sự bấy lâu,
Nỗi thương vận nước lòng đau thấu lòng.
Nước ta, một nước anh hùng,
Từ thời Tự Chủ vang lừng núi sông.
Bà Trưng nối nghiệp vua Hùng,
Ngô Vương đại định non sông vẹn toàn.
***
Bao triều giữ vững giang san,
Bắc, Nam (*) ngang ngửa, lằn ranh rõ ràng.
Phế hưng dù trải bao lần...
Nam thùy đâu phải mất dần vào sâu...
Thế thời gặp phải bể dâu,
Đạo nhân (*) đã mất còn đâu sơn hà!
***
Biết bao công khó, gian lao
Tiền nhân từng lớp: máu đào thành sông.
Trải qua bao trận thư hùng,
Đuổi quân xâm lược, Hán, Mông, Thanh triều.
Giờ đây, non nước tiêu điều,
Hỏi ai tạo cảnh… cho Tàu xâm lăng?
***
Nhìn chung: non nước tan tành,
Việt gian Cộng sản tranh dành lợi riêng.
Toàn dân chịu nỗi xích xiềng,
Một trời oan nghiệt, ba miền (*) tang thương.
Ai gây nên cảnh đoạn trường,
Cho phường giặc Hán sẳn đường ra oai.
***
Ba Lăm Năm nỗi đọa đày,
Nhìn sâu mới thấy: trận bày mị dân.
Lầu cao, tòa ốc xênh xang,
Xây trên nỗi khổ toàn dân, ai ngờ?
Nhục đau, ai thấy, chúng thờ:
Cháu con Mã Viện lấn bờ cõi Nam.
***
Hởi Bạn Trẻ, hởi Toàn dân,
Nhìn chung một cõi giang san lu mờ…
Việt gian chúng đã trở cờ,
Sau ngày: Quốc Nạn, Tháng Tư Đen kìa!
Đừng ngồi vọng tưởng “cha già”,
Một tên phản quốc: già Hồ Chí Minh.
***
Thầy nào trò ấy: cung nghinh,
Xem Mao như bậc “thánh hiền” khác chi?
Rõ ràng mệnh nước suy vi,
Ai người, dân Việt đừng vì lợi riêng.
Quốc Gia là cả móng nền,
Bốn ngàn năm lẽ hồn thiêng, giống nòi.

Vĩnh Nhất Tâm 24.11.2010

(*) Bắc, Nam: Chỉ phương Bắc là Tàu.  Phương Nam là Việt.

(*) Đạo làm người Việt đã mất, do Hồ Chí Minh đã phản quốc đi rước một chủ thuyết ngoại nhân về làm đên đảo nền móng văn hóa, còn dựng cờ của giặc truyền kiếp, hàng con cháu Mã Viện để giày xéo  đất tổ.

(*) Ba Miền : Trung, Nam, Bắc.

Thư Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site