lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

 

Thơ Họa Ngàn Năm Thăng Long

trống đồng đông sơn

Xướng :

Canh Dần, mừng lễ hội rồng bay,
Nghìn  tuổi Thăng Long đã tới đây.
Nhớ bấy Hoa Lư nền móng cũ,
Thương sao Hà Nội phố phường nay.
Tung gươm giử nước Trần Lê Nguyễn ( 1 ),
Động thổ xây nhà Nam, Bắc ,Tây (2 ).
“Tấc đất tiền nhân không đễ mất “(3 ),
Công, Nông, Doanh, Trí thảy vui vầy.

Ngũ Hà Miên Nguyễn Văn Hàm .

(1 ) Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ
(2 ) Chỉ còn hướng đông phải giữ là Hoàng Sa, Trường Sa.
(3 ) Nguyên văn di chúc của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Hoạ :

Hoạ 1 :

Đại Việt cờ Nam lộng gió bay,
Nghìn Năm Thăng Long kỷ niệm đây.
Nhớ ơn giử biên tiền nhân đã (1 ),
Buồn giận mất đất tổ quốc nay.!
“ Tấc đất tiền nhân không đễ mất” (2 ),
Biển Đông con cháu noi gương Tây (3 ).
Chính trường như gió thoảng trôn lốc,
Dân tộc ngàn năm vẫn sum vầy.

Quảng Thuận Đinh Xuân Dũng.

(1 ) Biên : biên cương.
(2 ) Nguyên văn di chúc cuả Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
(3 ) Tây : Tây Sơn Nguyễn Huệ.

Họa 2 :

Ngàn năm gợi nhớ tích Rồng Bay,
Tích cũ nhắc ta chuyện mới đây.
Giữ nước toàn dân là thuở trước,
Lo nhà một đảng ấy thời nay.
Biên cương lấn đất sao thân Bắc?
Dân chủ dân đòi lại sợ Tây (1 ).
Thuở ấy rồng thăng nay tái hiện,
Thời cơ xoá cảnh nghịch như vầy (2 ).

Phan Thiệp

(1 ) Sợ diễn tiến hoà bình của Tây Phương.
(2 ) Vầy là tiếng địa phương nghĩ là thế này, như vầy.

Thư Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site