lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

 

Hận NAM QUAN
[Bài 1]

VÕ THẠNH VĂN

“Có những hận lớn trên đời
Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(1) Hạo khí cha ông ngạo nghễ
Hoành đao. Vung kích. Nghiêng trời
Dựng nước từ nghìn dâu bể
Hận! Giờ rách nát tả tơi

(2) Tiết tháo cha ông lồng lộng
Giặc thù còn kinh khiếp oai
Dáo mác gươm đao tủa nhọn
Hận! Giờ chiều nắng xiên khoai

(3) Hào sảng cha ông chất ngất
Thổi tiêu múa bút biên phòng
Oai hùm phương Nam lệch đất
Hận! Bầy cuồng khấu tranh phong

(4) Cung kiếm cha ông một thuở
Nghìn thu sử sách còn thơm
Chí lớn muôn đời rạng rỡ
Hận! Giờ tan loãng khói rơm

(5) Voi ngựa cha ông sung mãn
Đuổi giặc vượt rung núi đồi
Uống rượu làm thơ kiêu lãng
Hận! Giờ da thịt phân đôi

(6) Máu xương cha ông bừng nở
Hằng đêm trích huyết mài gươm
Cắn răng thề treo giặc cỏ
Hận! giờ sông núi rách bươm

VÕ THẠNH VĂN
phuhudatsi@yahoo.com

Hận NAM QUAN
[Bài 2]

VÕ THẠNH VĂN

“Có những hận lớn trên đời
Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(7) Ánh mắt cha ông ngời sóng
Vểnh râu. Tuốt kiếm. Đồ vương
Còn đâu một thời vang bong
Hận! Giờ quan ải thê lương

(8) Máu sôi cha ông sung sục
Tưới xanh luống mạ vồng rau
Khinh thù thường tài lục lục
Hận! Còn nhục mãi nghìn sau

(9) Đường gươm cha ông vẽ máu
Nghiến răng sát phạt Bắc Triều
Nghìn năm còn loang đao báu
Hận! Giờ thành quách hoang liêu

(10) Xe pháo cha ông bách chiến
Bao phen phá vỡ Nguyên, Mông
Muôn sau còn vang dội tiếng
Hận! Giờ non nước rỗng không

(11) Cung nỏ cha ông xuyên thủng
Giữ yên bờ cõi núi đồi
Chấn oai một thời kinh khủng
Hận! Giờ khí thế phai phôi

(12) Chiến công cha ông oanh liệt
Ruộng đồng phơi xác giặc Thanh
Hùng sử lưu phương thế phiệt
Hận! Giờ cương giới vắng tanh

VÕ THẠNH VĂN

Hận NAM QUAN
[Bài 3]

VÕ THẠNH VĂN

“Có những hận lớn trên đời
Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

 (13) Dòng máu cha ông kiêu hãnh
Đời đời ngào ngạt trầm hương
Hào, lũy, thành, trì… cương mãnh
Hận! Giờ non nước tang thương

(14) Gan óc cha ông lầy đất
Mòn gươm. Cùn kiếm. Bạt trời
Gót chân kiêu hung thảo phạt
Hận! Giờ sông biển đầy vơi

(15) Nghìn đời cha ông yêu nước
Tình lai láng chảy thiên thu
Tài hoa bàng bạc sơn cước
Hận! Tiếc gươm xưa chém thù

(16) Anh linh cha ông ưu uất
Ngày đêm cát cứ rừng xanh
Nhung y, chiến bào phới phất
Hận! Giờ sâu mọt khoét quanh

(17) Lồng lộng trời cao chí cả
Khí hùng cuồn cuộn máu sôi
Bao phen giặc thù nghiêng ngả
Hận! Giờ con cháu thịt xôi

(18) Lửa cháy cửa Nam oan nghiệt
Hồn thiêng sĩ tử quặn đau
Thành, quách, đền, đài… lẫm liệt
Hận! Giờ cầm thế về đâu

VÕ THẠNH VĂN

Hận NAM QUAN
[Bài 4]

VÕ THẠNH VĂN

“Có những hận lớn trên đời
Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(19) Tóc râu cha ông dựng ngược
Thương đao lởm chởm nhọn trời
Bao phen thư hùng mưu lược
Hận! Giờ quan ải mù khơi

(20) Bàn tay cha ông bươn chải
Những toan vá biển, lấp hồ
Dựng nước oai hùng muôn thuở
Hận! Giờ thử bối tham ô

(21) Tất lòng cha ông son đỏ
Cương thường đạo lý đắp tô
Xiển dương đạo mầu Tiên Tổ
Hận! Giờ con cháu lô nhô

(22) Chiến công cha ông lẫm liệt
Bình Chiêm. Phạt Tống. Trừng Nguyên
Trí thánh, mưu thần… kỳ tuyệt
Hận! Giờ thành quách ngã nghiêng

(23) Mồ hôi cha ông lịm ngọt
Tưới xanh cây lá Trường Sơn
Bao đêm vắt tim, nặn óc
Hận! Giờ mồ mã vắng trơn

(24) Bàn tay cha ông chuyển núi
Đôi chân chinh phạt rung đồi
Uống rượu múa gươm túy lúy
Hận! Giờ chí lớn buông trôi

Hận NAM QUAN
[Bài 5]

VÕ THẠNH VĂN

“Có những hận lớn trên đời
Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(25) Kiếm kích cha ông lởm chởm
Kinh oai khiếp vía giặc thù
Bao phen lạc hồn tán đởm
Hận! Giờ thành quách hoang vu

(26) Thương giáo cha ông tua tủa
Bao phen giặc bắc kinh hồn
Xây dựng cơ đồ muôn thuở
Hận! Giờ tan tác núi sông

(27) Bàn tay cha ông mài miệt
Đào sông. Lấp biển. Khai băng
Xây bao đền đài trác tuyệt
Hận! Giờ lăng tẫm nhện giăng

(28) Đường gươm cha ông vũ lộng
Bao phen chém tướng chưa sờn
Kiếm ảnh, đao quang kinh động
Hận! Giờ hồn thép lạnh rơn

(29) Chí khí cha ông kiên liệt
Nghìn đời rạng ngát sử thơm
Dòng dõi  vương tôn thế phiệt
Hận! Giờ lý thuyết rách bươm

(30) Nhuệ khí cha ông muôn hướng
Vễnh râu. Dựng tóc. Hươi gươm
Điều quân. Đoạt thành. Khiển tướng
Hận! Giờ mật rác, gan rơm

VÕ THẠNH VĂN

Hận NAM QUAN
[Bài 6]

VÕ THẠNH VĂN

“Có những hận lớn trên đời
Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(31) Thịt da cha ông phủ núi
Tóc râu che biển, lợp rừng
Xương cốt ngọc thiêng, trầm quý
Hận! Giờ giặc chiếm biền bưng

(32) Máu xương cha ông thơm ngát
Bón thơm đá sỏi núi rừng
Vun dày bờ đê luống đất
Hận! Giờ non nước rưng rưng

(33) Máu huyết cha ông sùng sục
Nung sôi ý hệ tử tôn
Phá tan xích xiềng ô nhục
Hận! Giờ con cháu chen bon

(34) Tim óc cha ông trung liệt
Truyền trao hậu duệ tương lai
Mong bầy cháu con dũng liệt
Hận! Giờ ý hệ nhạt phai

(35) Tôi thần cha ông lương đống
Bao đời tận tụy cúc cung
Diệt Ngô. Bình Chiêm. Phạt Tống
Hận! Giờ nghĩa khí cáo chung

(36) Huân công cha ông rực rỡ
Điểm tô thắm đỏ sơn hà
Nghĩa khí. Quật cường. Chớn chở
Hận! Giờ non nước tha ma

VÕ THẠNH VĂN

Hận NAM QUAN
[Bài 7]

VÕ THẠNH VĂN

“Có những hận lớn trên đời
Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(37) Ánh thép cha ông rờn rợn
Đường gươm lân múa hạc xoay
Tiết tháo nghìn năm không bợn
Hận! Giờ tủi nhục chua cay

(38) Đôi chân cha ông thác lở
Đạp đèo. Dẵm suối. Bươn truôn
Quan ải kiên cường, rạng rỡ
Hận! Giờ con cháu đành buông

(39) Cha ông tài hoa cự phách
Mềm môi mỹ tửu nghiêng thành
Ngậm rượu phun gươm mài thạch
Hận! Giờ thành chếch tàn trăng

(40) Cha ông một phương cát cứ
Hẹn nhau hòa sáo biên phòng
Gảy trượng phu cầm. Tài tứ
Hận! Giờ non nước long đong

(41) Cha ông song toàn văn vũ
Uống rượu. Luận kiếm. Bình thơ
Định kế, bày mưu thác lũ
Hận! Giờ con cháu ngu ngơ

(42) Chiến công cha ông hãn mã
Vào sinh. Ra tử. Điều binh
Tuổi tên nghìn sau khắc đá
Hận! Giờ con cháu tham sinh

VÕ THẠNH VĂN

Hận NAM QUAN
[Bài 8]

VÕ THẠNH VĂN

“Có những hận lớn trên đời
Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(43) Dòng máu cha ông bất khuất
Ngày đêm nung nấu sục sôi
Một chiều tôi thần biếm truất
Hận! Giờ khí phách buông trôi

(44) Tất lòng cha ông son sắt
Thiết thạch nghìn năm chưa phai
Ánh thép lạnh rờn, rợn ngắt
Hận! Giờ rụng nắng tàn phai

(45) Cha ông gan chì dạ sắt
Trèo non. Vượt suối. Đạp ngàn
Xây bao đền đài vững chắc
Hận! Giờ thành rã, quách tan

(46) Xa mã cha ông bách chiến
Vết hằn còn lưu ải xưa
Kế mưu trăm đường lui tiến
Hận! Giờ quan ải rây mưa

(47) Voi ngựa cha ông dũng mãnh
Bao đời hùng cứ rừng xanh
Hoàng thành. Đúc chuông. Tạc đảnh
Hận! Giờ xa mã vắng tanh

(48) Dòng dõi cha ông thế phiệt
Miệt mài nấu sử sôi kinh
Trau dồi thi thư. Trác tuyệt
Hận! Giờ bút mực thôi linh

VÕ THẠNH VĂN

Hận NAM QUAN
[Bài 9]

VÕ THẠNH VĂN

“Có những hận lớn trên đời
Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(49) Chủy thủ cha ông nhọn hoét
Từng đêm vạch đất thề trời
Quyết diệt trừ loài đục khoét
Hận! Giờ lý tưởng buông lơi

(50) Cha ông quý từng hơi thở
Sưỡi ấm Trường Sơn gió bay
Hằng đêm ngậm ngùi, trăn trở
Hận! Giờ con cháu tỉnh say

(51) Cha ông gom từng viên sỏi
Xây nên hào lũy cửa Nam
Mồ hôi thấm từ nguồn cội
Hận! Giờ gạch ngói lạnh căm

(52) Cha ông máu thù sôi sục
Xả thân rửa hận giống nòi
Đã biết bao phen cắn nhục
Hận! Giờ sử sách trăng soi

(53) Nghĩa khí cha ông lai láng
Chảy tràn biển mặn, rừng sâu
Trung liệt nghìn năm gương sáng
Hận! Giờ một nấm cổ khâu

(54) Tướng sĩ cha ông trung liệt
Chung lòng phá giặc xâm lăng
Sĩ phu. Lương thần. Hào kiệt
Hận! Giờ hương hỏa lạnh băng

VÕ THẠNH VĂN

Hận NAM QUAN
[Bài 10]

VÕ THẠNH VĂN

“Có những hận lớn trên đời
Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(55) Cha ông mài gươm rợn tóc
Ma hờn. Quỷ khóc. Giặc than
Từng đêm rèn tâm, đúc óc
Hận! Giờ hậu duệ non gan

(56) Cha ông liếc dao sởn gáy
Tóc dựng. Da rờn. Đất băng
Quyết rửa thù nhà nợ máu
Hận! Giờ con cháu lãng quên

(57) Cha ông dựng mày dủa dáo
Ngẩng mặt. Nhếch môi. Nghiêng bầu
Mắt trừng biên phòng thao láo
Hận! Giờ non nước biển dâu

(58) Gươm báu cha ông rợn thép
Kiếm kích bén nhọn vờn mây
Sử sách nghìn sau ghi chép
Hận! Giờ lót đó, luồn đây

(59) Cha ông mài gươm khuyết đá
Liếc kiếm đêm khuya gợn rừng
Nhuốn lửa Trường Sơn đêm giá
Hận! Giờ con cháu mật lưng

(60) Phương trượng cha ông uy lẫm
Đền lân, trướng hổ kiêu cường
Hồn thiêng sáng ngời lăng tẫm
Hận! Giờ sông núi thê lương

VÕ THẠNH VĂN


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site