lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
CHÙA LIÊN TRÌ – VIỆT NAM 

Thơ Khẩn Thiết Kêu Cứu và Kêu Gọi Cầu Nguyện cho Tiến sĩ Luật Sư Cù Huy Hà Vũ được Tự Do

Đồng Kính Gởi

-        Quý Ủy Hội, Tổ Chức Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc,
-        Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế,
-        Quý Quốc Hội, Chính Phủ các Quốc Gia Dân Chủ Tiến Bộ trên Thế Giới,
-        Quý Đòan Thể, Tổ Chức, Cơ Quan Truyền Thông Trong và Ngòai Nước,
-        Quý Nhân sĩ Thiện Tri Thức, Thân Hữu, Ân Nhân ...

Kính thưa

Vào ngày 4/4/2011 tới đây, chế độ độc tài, tòan trị của Cộng sản Việt Nam sẽ đem nhà đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Việt Nam là Tiến sĩ Luật Sư Cù Huy Hà Vũ ra xử án sau khi đã đàn áp, khủng bố và bắt giam oan ức từ ngày 5/11/2010 đến nay.

Chúng tôi Khẩn thiết kính gởi thư này kêu cứu đến quý Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế cùng Quý Quốc Hội, Chính Phủ Dân Chủ, tiến bộ trên Thế Giới xin vì lòng nhân đạo và dựa trên các Công Ước Quốc Tế, mà chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký kết mà bênh vực, can thiệp cho Tiến sĩ Luật Sư Cù Huy Hà Vũ sớm thóat khỏi sự đàn áp, bách hại, tù đày oan ức của chế độc tài, tòan trị, vô thần, phi nhân của Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi xin cực lực lên án và kêu gọi chế độ Cộng sản Việt Nam nên sám hối những tội ác chống lại: Đồng Bào, Dân Tộc, Nhân Lọai của mình mà trả tự do và chấm dứt những hành động khủng bố, đàn áp, tù đày, quản chế, sách nhiễu, bách hại đối với những nhà đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo Việt Nam – cùng những Sinh Viên Yêu Nước – Những Dân Oan bị chiếm đọat tài sản – những Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đã bị chế độ Cộng sản kỳ thị, đàn áp, đối xử Vô Nhân Đạo.

Xin Thành Kính kêu gọi và Thành Tâm chia xẻ, Cầu Nguyện đến tất cả những Gia Đình, Đồng Bào, Nạn Nhân bị Chế Độ Cộng Sản tù đày, khủng bố, đàn áp, bách hại trong mấy chục năm qua và Cầu Nguyện cho Tiến sĩ Luật Sư Cù Huy Hà Vũ sớm thóat khỏi tai ách của chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản Việt Nam và được Tự Do.

Chùa Liên Trì Việt Nam, ngày 02 tháng 4 năm 2011.

Thành Kính Kêu Cứu 

Tỳ Kheo Thích Không Tánh

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site