lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

CXN_Thị Trường Chứng Khoán Sụp Đổ

1, 2

wall street

Crowd gathering on Wall Street after the 1929 crash.

The economy had been growing robustly for most of the so-called Roaring Twenties. It was a technological golden age as innovations such as radio, automobiles, aviation, telephone and the power grid were deployed and adopted. Companies that had pioneered these advances, like Radio Corporation of America (RCA) and General Motors, saw their stocks soar. Financial corporations also did well as Wall Street bankers floated mutual fund companies (then known as investment trusts) like the Goldman Sachs Trading Corporation. Investors were infatuated with the returns available in the stock market especially with the use of leverage through margin debt.

On August 24, 1921, the Dow Jones Industrial Average stood at a value of 63.9. By September 3, 1929, it had risen more than sixfold, touching 381.2. It would not regain this level for another twenty-five years. By the summer of 1929, it was clear that the economy was contracting and the stock market went through a series of unsettling price declines. These declines fed investor anxiety and events soon came to a head on October 24 (known as Black Thursday) and October 29 (known as Black Tuesday).

On Black Tuesday, the Dow Jones Industrial Average fell 38 points to 260, a drop of 12.8%. The deluge of selling overwhelmed the ticker tape system that normally gave investors the current prices of their shares. Telephone lines and telegraphs were clogged and were unable to cope. This information vacuum only led to more fear and panic. The technology of the New Era, much celebrated by investors previously, now served to deepen their suffering.

Black Tuesday was a day of chaos. Forced to liquidate their stocks because of margin calls, overextended investors flooded the exchange with sell orders. The glamour stocks of the age saw their values plummet. Across the two days, the Dow Jones Industrial Average fell 23%.

By the end of the weekend of November 11, the index stood at 228, a cumulative drop of 40 percent from the September high. The markets rallied in succeeding months but it would be a false recovery that led unsuspecting investors into the worst economic crisis of modern times. The Dow Jones Industrial Average would lose 89% of its value before finally bottoming out in July 1932.

Wall Street (Phố Wall) sụp đổ năm 1929  

Đám đông tụ tập ở phố Wall sau khi TTCK sụp đổ.Bắt đầu từ 1929 nền kinh tế đã được phát triển mạnh mẽ cho hầu hết nhửng năm một ngàn chín trăm 20 và hai mươi mấy, người ta gọi là những năm bùng phát của 1920′s. Đó là một thời hoàng kim của công kỹ nghệ, với những đổi mới như radio, xe ô tô, hàng không, điện thoại, hệ thống lưới điện đã được triển khai và thông qua. Các công ty đã đi tiên phong trong các tiến bộ, giống như Radio Corporation of America (RCA) và General Motors, nhìn thấy cổ phiếu của họ tăng cao. Tổng công ty tài chính cũng đã làm cũng như Wall Street ngân hàng lưu hành các công ty quỹ tương hỗ (sau đó được gọi là ủy thác đầu tư) như Goldman Sachs Tổng công ty thương mại. Nhà đầu tư đã say mê với lợi nhuận có sẵn trong các thị trường chứng khoán đặc biệt là với việc sử dụng đòn bẩy thông qua các khoản nợ ký quỹ.

Ngày 24 Tháng tám 1921, chỉ số Dow Jones trung bình công nghiệp đứng ở giá trị là 63,9. Đến 03 tháng 9 1929, nó đã tăng hơn gấp sáu lần, chạm 381,2. Thị trường không lấy lại được mức này 25 năm sau đó. Vào mùa hè năm 1929, rõ ràng rằng nền kinh tế đang co cụm lại và thị trường chứng khoán đã đi qua một loạt giảm giá đáng lo ngại. Những lo lắng gậm nhấm lòng tin của những nhà đầu tư và sự kiện sắp đến đã đến vào ngày 24 tháng 10 (được gọi là thứ năm đen) và 29 tháng 10.1929 (được gọi là thứ ba đen).

Ngày Thứ ba đen, các chỉ số Dow Jones giảm 38 điểm đến 260, giảm 12,8%. Lệnh bán tràn ngập các hệ thống băng ticker thường cho nhà đầu tư giá hiện tại của cổ phiếu của họ. đường dây điện thoại và điện báo đã bị tắc và không thể để đối phó. Sự thiếu thông tin này đã dẫn đến sự sợ hãi và hoảng loạn nhiều hơn. Các công nghệ của thời đại mới, từng là niềm hãnh diện của những nhà đầu tư như radio, telephone, bây giờ lại phục vụ để đào sâu vào đau khổ của họ.

1, 2

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site