lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÀNH LẬP NHÓM XUỐNG ĐƯỜNG TRÊN MẠNG (XĐTM) VÀ TRUYỀN ĐƠN TẨY CHAY BẦU CỬ QUỐC HỘI 22-5

Xuống Đường Trên Mạng

Website: Nhóm FB Xuống Đuờng Trên Mạng

http://www.xuongduongtrenmang.tk/

Email: xuongduongtrenmang@gmail.com

Thông Cáo Báo Chí

Thành lập Nhóm Xuống Đường Trên Mạng (XĐTM)

Truyền Đơn Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội 22-5

Xét thấy đã nhiều năm qua kể từ ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm chính quyền, cứ 5 năm một lần, họ lại tổ chức bầu cử Quốc Hội Đại Biểu Các Cấp bằng hình thức “đảng cử dân bầu”, một hình thức bầu cử dân chủ dối trá, mà kết quả đã được định sẵn, hòng đánh lừa toàn dân để hợp thức hóa bộ máy cai trị độc tài của Đảng .

Chúng tôi, nhóm Xuống Đường Trên Mạng (XĐTM) đã quyết định hành động để góp phần với toàn dân chống lại hình thức dân chủ giả dối này. Chúng tôi kêu gọi mọi thành phần trong xã hội hãy đồng lòng tẩy chay, không đi bỏ phiếu vào ngày 22 tháng 5 năm 2011 sắp tới đây.

Với tấm lòng tha thiết đó, chúng tôi xin chia sẻ cùng các bạn bè có tâm huyết với Tổ Quốc Việt Nam, các quý vị yêu nước khắp mọi nơi, rằng các thành viên của nhóm XĐTM đã tiến hành rải truyền đơn trong tuần lễ 3/5 đến 9/5 năm 2011, kêu gọi người dân tẩy chay bầu cử Quốc Hội ngày 22/5/2011. Hơn 1000 truyền đơn đã được rải và dán đầy trên các đường phố ở Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh và Sài gòn.

Thông qua hành động cụ thể trên, chúng tôi trân trọng tuyên bố nhóm XĐTM chính thức thành lập. Để vinh danh những hành động can đảm, thực hiện nhiệm vụ rải truyền đơn của các bạn trong nhóm, chúng tôi chọn ngày 3/5/2011 là ngày chính thức ra đời của nhóm XĐTM.

Nhóm XĐTM tổ chức các sinh hoạt tập dượt xuống đường bắt đầu từ hình thức bày tỏ chính kiến trên mạng, các hành động cụ thể yểm trợ cho các tù nhân lương tâm, các phong trào dân oan, phong trào biểu tình xuống đường của công nhân, sinh viên…

Nhóm XĐTM ra đời trong hoàn cảnh đất nước hiện nay cần thiết phải có một cuộc cách mạng bất bạo động để chấm dứt chính quyền độc tài độc đảng. Hưởng ứng “ Lời kêu gọi toàn dân xuống đường cứu nước” của Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế ngày 24/2/2011, nhóm XĐTM nguyện sẽ cống hiến hết sức mình bằng hành động để châm mồi lửa cho một cuộc xuống đường thật sự, hầu khởi dựng lại một quốc gia Việt Nam Dân Chủ, Tự Do, không độc tài, không hận thù. Nhóm XĐTM sẽ không đảng phái hóa. Khi sứ mạng đã hoàn thành, nhóm XĐTM sẽ giải tán, các thành viên của nhóm không đòi hỏi một quyền lợi riêng tư nào.

Chúng tôi kêu gọi các con dân nước Việt, những ai tâm huyết với hai chữ Xuống Đường, hãy tham gia Nhóm XĐTM. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức, tập họp, tập dượt, trao dồi, phân công, bố trí, chuẩn bị sẳn sàng để hành động đóng góp cho ngày hội lớn, khi toàn dân Việt Nam đồng lòng xuống đường để mang lại một tương lai tươi sáng cho Tổ Quốc Việt Nam.

Việt Nam, ngày 10 tháng 5 năm 2011

Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng xin liên lạc email: xuongduongtrenmang@gmail.com

Có thể tham khảo thêm hình truyền đơn ở đây: http://taychaybaucu.tk/ 

http://ngaybloggervietnam.multiply.com/journal/item/311/311

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site