lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

 

quốc kỳ việt nam

6 Điều Tâm Niệm Của Chiến Sĩ Việt-Nam Cộng-Hỏa

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

***

quan su viet nam, sư đoàn 3 bộ binh việt nam cộng hòa

Quân Sử Sư Đoàn 3 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Nguồn: MekongRepublic.com

Thành lập tháng 10/1971 trách nhiệm phòng thủ tỉnh Quảng Trị, tan hàng lần thứ nhất tại Quảng Trị (1/4/1972), sau khi tái bổ sung chịu trách nhiệm an ninh Tiểu khu Quảng Nam, Đà Nẵng, từ Quế Sơn, Quảng Tín đến Hải Vân, Đà Nẵng (1973), sau khi di tản khỏi Quân khu 1 tháng 3/1975 được giao trách nhiệm phòng thủ Phước Tuy, tan hàng lần hai tại Phước Tuy ngày 30 tháng 4/1975.

Nhằm trám lỗ hổng to lớn sau khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái để lại ở vùng Phi Quân Sự, vào ngày 1 tháng 10/1971, QLVNCH cho thành lập Sư đoàn 3 BB, biệt danh Sư đoàn Bến Hải, từ Trung đoàn 2 BB. Từ Bộ Tổng Tham mưu đến Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh Quân đoàn 1 bấy giờ, đều không tin là CSBV dám vi phạm Hiệp định Geneva tấn công qua vùng Phi Quân Sự. Do đó Sư đoàn 3 BB tân lập này sẽ không đụng trận lớn mà có nhiều thời gian huấn luyện chuẩn bị chiến đấu.

Ngoài Trung đoàn 2 BB, là một trong các trung đoàn bộ binh thiện chiến nhất của QLVNCH, với nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở vùng hỏa tuyến và Thiết đoàn 11 Kỵ binh được tách ra từ Sư đoàn 1 BB, Trung đoàn 56 và 57 BB tân lập của Sư đoàn 3 BB gồm có các binh sĩ Địa phương quân và Nghĩa quân tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên được đôn lên, các thành phần lính vô kỷ luật, bất mãn từ các đơn vị khác, cùng các quân phạm và đào binh được ân xá. Vũ khí và trang bị cũng thiếu hụt do phải xin từ các đơn vị bạn. Các đơn vị mới vừa hoàn tất chương trình huấn luyện cơ bản, chưa có kinh nghiệm phối hợp chiến đấu.

Bù lại đơn vị được chỉ huy bởi Chuẩn tướng Vũ Văn Giai, xuất thân từ binh chủng Nhảy dù, từng chỉ huy Trung đoàn 2 BB và là Tư lệnh phó Sư đoàn 1 BB trong chiến dịch Hạ Lào. Chuẩn tướng Giai là một trong những chỉ huy trẻ, năng động và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Biết được những yếu kém và thiếu sót của đơn vị tân lập, ông trực tiếp trông coi nỗ lực huấn luyện cũng như thường xuyên thanh sát các vị trí phòng thủ. Để khắc phục khả năng cơ động yếu kém của các đơn vị, Tướng Giai cho phân tán Sư đoàn 3 BB ra nhiều cứ điểm phòng thủ nhỏ để tránh bị tiêu diệt bởi một cuộc tấn công lớn và hoán chuyển thường xuyên để các đơn vị dưới quyền đều quen thuộc với các khu vực trách nhiệm. Tuy nhiên phần lớn những nhu cầu đòi hỏi của ông để gia tăng hiệu quả chiến đấu cho Sư đoàn 3 BB đều không được Trung tướng Hoàng Xuân Lãm đáp ứng.

Sau khi triệt thoái khỏi Quảng Trị tháng 4/1972 và tái xây dựng ở Trung tâm Huấn luyện Hòa Cầm xong, Sư đoàn 3 BB dưới quyền Tư lệnh mới của Chuẩn tướng Nguyễn Duy Hinh được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 giao cho trách nhiệm phòng giữ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là khu vực hướng tây nam qua ngã thung lũng Quế Sơn và quận Đức Dục nơi mà Sư đoàn 711 CSBV đã cố chiếm để đặt phi trường và thành phố Đà Nẵng trong tầm pháo. Bộ Tư lệnh SĐ 3 BB đặt tại căn cứ Hoà Khánh, phía nam đèo Hải Vân, gần ngã ba Huế.

Từ hậu cứ của Quân khu 5 CSBV ở Hiệp Đức thuộc địa phận tỉnh Quảng Tín, Sư đoàn 711 Cộng quân thường dàn quân trên các sườn núi hai bên thung lũng để chờ cơ hội tiến ra khu vực đồng bằng duyên hải nên cuối năm 1972, Sư đoàn 3 BB đã cho mở cuộc hành quân tấn công vào căn cứ địa này. Ngày 3 tháng 1/1973, Trung tướng Ngô Quang Trưởng tăng cường TRĐ 51 BB của SĐ 1 BB cho Tướng Hinh để tấn công vào khu vực căn cứ West, đồi 1460 phía đông Hiệp Đức, trong khi Trung đoàn 2 BB kiểm soát tỉnh lộ 534 dẫn vào Hiệp Đức. Cuối tháng 1/1973, SĐ 3 BB phải hủy bỏ cuộc hành quân này để rút về yểm trợ cho các đơn vị Địa phương quân-Nghĩa quân giải tỏa các cuộc hành quân “Dành dân Lấn đất” của CSBV trước ngày ngưng bắn trong các khu vực phía tây và tây nam Đà Nẵng trong các quận Hiếu Đức, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đức Dục và Quế Sơn.

Trong năm 1973, Bộ Tư lệnh SĐ 3 BB đã cho Trung đoàn 2, được tăng cường thêm Trung đoàn 6 của SD 2 BB, tái chiếm lại Tiên Phước, tỉnh Quảng Tín. Sư đoàn 3 BB cũng tiến dần vào giải tỏa khu vực Hiệp Đức với căn cứ Ross là vị trí tiền đồn sâu nhất trong thung lũng Quế Sơn. Do thành quả này, Chuẩn tướng Hinh được thăng cấp Thiếu tướng và Sư đoàn 3 BB được Bộ Tổng Tham mưu đánh giá là một trong những Sư đoàn khá nhất của QLVNCH trong năm.

Tháng 3/1975, khi QD 1 phải triệt thoái, SĐ 3 BB được lệnh rút về phòng tuyến sông Thu Bồn làm nút chận cho quân bạn rút lui. Trong buổi họp tối ngày 28 tháng 3/1975 tại Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải trong căn cứ HQ Tiên Sa, sau khi Trung tướng Ngô Quang Trưởng thông báo quyết định bỏ Ðà Nẵng của Tổng thống Thiệu, ông chỉ thị Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh đưa SĐ 3 BB ra bãi bắc Hội An để tàu Hải quân đón. Tướng Hinh xin 24 giờ để có thể điều động xong các đơn vị trực thuộc nhưng không được chấp thuận. Sau cùng, chỉ có 1/3 quân số của SD 3 BB rút về được đến Nam Ô. Về phần Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, Tư lệnh SĐ 3 BB, và Bộ Chỉ huy Hành quân QĐ 1 tại phía nam Sơn Trà cùng một số sĩ quan Không quân được chiến hạm HQ 802 đưa tàu nhỏ vào cứu sau khi gửi tín hiệu khẩn cấp. Sau khi QĐ 1 tan rã, thành phần còn lại của Sư đoàn về tỉnh Phước Tuy tái bổ sung gộp chung với các đơn vị còn lại của SĐ 1 BB. Sư đoàn được giao trách nhiệm phòng thủ khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu và quốc lộ 15 với lực lượng tăng cường gồm Chi đoàn 2 của Thiết đoàn 15 KB và Lữ đoàn 1 ND. Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, Tư lệnh SĐ 3 BB, được bổ nhiệm Tư lệnh Mặt trận Bà Rịa-Vũng Tàu để tổ chức phòng thủ và đánh đuổi Cộng quân ra khỏi trung tâm thị xã.

Sáng ngày 30 tháng 4/1975 sau khi tân Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố yêu cầu các đơn vị ở yên tại chỗ chờ bàn giao, thành phố Vũng Tàu mất vào tay CSBV, Sư đoàn coi như tan hàng tại đây.

Thông thường, một sư đoàn bộ binh có 3 trung đoàn. Riêng Sư đoàn 1 BB trước tháng 10/1971 có 4 trung đoàn. Một ngoại lệ nữa là TRD 2 BB lại có 5 tiểu đoàn thay vì 3, và mỗi tiểu đoàn có 4 đại đội, nên trung đoàn này có 20 đại đội. Do đó, BTTM chỉ cần bổ sung thêm 7 đại đội để thành lập sư đoàn mới.

Tiểu sử Đơn vị trưởng
Chuẩn tướng Vũ Văn Giai
Thiếu tá Trưởng phòng 2 SD 1 BB (1964), thăng Trung tá Trung đoàn trưởng TRD 2 BB kiêm Biệt khu trưởng Biệt khu Giới tuyến (6/1966), sau Tổng công kích Tết Mậu Thân thăng Đại tá (1/1969), giữ chức vụ Tư lệnh phó SD 1 BB (9/1969), Tư lệnh ...
Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh
Thiếu tá Thiết giáp (1960), Chuẩn tướng Tư lệnh phó QD 4-QK 4 (1971), đặc trách Bình định Phát triển, theo Trung tướng Ngô Quang Trưởng ra Huế giữ chức vụ Tham mưu trưởng QD 1-QK 1 kiêm Tư lệnh Biệt khu Quảng Đà (2/5/1972), sau đó giữ chức vụ ..
.

http://www.mekongrepublic.com/vietnam/...3%20bb

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

 

pay per click advertising

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site