lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

LUẬT VI HIẾN, NGƯỜI VÔ TỘI

1, 2, 3, 4

Việt Hùng-Thông tín viên RFA

ông Nguyễn bắc Truyển


Luật Sư, Nhà Bất Đồng Chính Kiến NGUYỄN BẮC TRUYỂN Photo: RFA

Bày tỏ quan điểm chính trị trong một đất nước mà đảng Cộng Sản được hiến pháp xác lập độc quyền lãnh đạo là việc khiến dễ rơi vào vòng lao lý, bởi điều 88 Bộ luật Hình sự.

Điều 88 vi hiến?

Sự bày tỏ tư tưởng của các nhà dân chủ, hay cụ thể tới đây, phiên toà kết tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vào điều 88 "tội tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam" có thể được hiểu như thế nào? Mời quý vị theo dõi cuộc Hội luận chính trị về điều 88 do Việt Hùng điều hợp với sự tham dự của luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội và cử nhân luật Nguyễn Bắc Truyển từ Sài Gòn.

Việt Hùng: Tham dự Hội luận chính trị liên quan tới Điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam với Đài Á Châu Tự Do liệu có phải là tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Thưa luật sư Nguyễn Văn Đài và ông Nguyễn Bắc Truyển. Trước tiên để mời luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội.

Ls Nguyễn Văn Đài: Theo quan điểm của tôi trong Hiến pháp Việt Nam đã quy định quyền của công dân Việt Nam là được tự do ngôn luận, tự do báo chí. Điều 19 (Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền) về quyền công ước quốc tế, về quyền chính trị dân sự cũng đã quy định công dân của tất cả các nước đã ký và công ước này thì đều được tự do tìm kiếm thông tin và bày tỏ quan điểm của mình trên các phương tiện truyền .thông trong nước hay nước ngoài.

luật sư Lê thị Công Nhân

LS Nguyễn Văn Đài và LS Lê Thị Công Nhân trong phiên phúc thẩm 2007

Bản thân điều luật này đã hình sự hóa những quyền cơ bản của con người đã được minh định trong Hiến pháp

1, 2, 3, 4

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site