lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY   
BA MƯƠI THÁNG TƯ (30-4):

“NGÀY QUỐC HẬN”

1, 2, 3

...

c-Để tiến hành công thức nói trên được chặt chẻ liên tục, một hệ thống giao lưu 2 chiều cần được thiết lập:

-Những tin tức không cần bảo mật thì có thể loan báo công khai theo tin tức thông thường.

-Những tin tức cần bảo mật thì thông tin bí mật. Sẽ tổ chức một hệ thống thông tin bí mật.

d-Đến một thời điểm nhất định, Ban điều hành cuộc biểu tình cần ra một thông cáo công khai xác định cuộc biểu tình là ngày “N” thì toàn thể những toán “nhứt ngũ vạn chi” đồng một loạt xuống đường từ thành thị đến thôn quê đều có người biểu tình  thì dù đảng CSVN có đến 5 triệu CA, Bộ đội cũng không làm sao “đóng chốt” ngăn chận được, vì nơi nào cũng có người biểu tình  xuất hiện.

e-Các toán biểu tình sau khi xuất hiện thì dễ liên lạc với nhau vì nơi nào cũng có người biểu tình, rồi từ đó tập họp nhiều toán nhỏ thành toán lớn và trở thành một cuộc biểu tình vĩ đại khắp nước từ Bắc chí Nam.

f-Thời gian chuẩn bị công thức  biểu tình này là 3 tháng, bắt đầu từ 30-4-2011.

Thế là từ cuộc biểu tình này đã mở màn một cuộc cách mạng gây tiếng vang rộng lớn, đánh động được lòng nhân đạo của thế giới tự do ủng hộ cuộc cách mạng đi đến thành công.
                                                        *
                                                   *         *
Nói đến ngày 30-4 . . . nói đến việc giải thể đảng CSVN . . . không thể không nói đến cái thực chất và thực tại của đảng CSVN.

Phải nhìn nhận một cách khách quan và vô tư rằng : Trên 2 triệu đảng viên CS cũng còn có rất nhiều nhân vật chân chính có tấm lòng yêu dân mến nước, biết nghĩa biết nhân, nhưng ở đời con người thường bị chi phối bởi hoàn cảnh: “gặp thời thế thế thời phải thế ! ! !” 

Cho nên trung thực mà nhận xét trong chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN suốt 36 năm ở Miền Nam, trên 60 năm ở Miền Bắc là do một thiểu số lập bè gây cánh, núp bóng Tàu cộng, mãi quốc cầu vinh, xây đắp vinh hoa , phú quí trên máu xương của đồng bào, trên sự ô nhục của Tổ quốc chớ không phải toàn bộ đảng CSVN. “Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi” . . . Không nên quơ đủa cả nắm.

Cho nên đã đến lúc, chúng ta là những người yêu nước thương nòi, phải đâu lưng xây cật, không phân biệt vị thế, không phân biệt xu hướng, không phân biệt quá khứ, v.v. . . tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất: Quyền lợi Tổ Quốc và Dân Tộc là trên tất cả , VÌ TỔ QUỐC VINH QUANG THÌ CÔNG DÂN ĐƯỢC TỰ HÀO, HÃNH DIỆN, TỔ QUỐC BỊ TRỊ THÌ CÔNG DÂN TRỞ THÀNH NÔ LỆ, ĐỌA ĐÀY.

Theo dòng lịch sử ngàn năm Bắc thuộc, 86 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp . . . Chúng ta đã thấy những gì ? Dưới thời Đinh, Lê, Lý , Trần, Lê dân tộc đã được hưởng những gì?

Tấm gương lịch sử đó còn làu làu trước mắt, chúng ta mang dòng máu con Hồng cháu Lạc, chúng ta tự cảm thấy bổn phận của mình đối với Tổ Quốc và Dân tộc là như thề nào ?

Hiện nay trước mắt chúng ta Tổ quốc đang lâm nguy trước họa độc tài toàn trị, trước nguy cơ Tàu cộng đang chực hờ cơ hội nuốt chửng VN.

Là công dân “Quốc gia nguy vong, thất phu hữu trách”

Xưa nước đã bao lần khuynh đảo,
Được cứu nguy nhờ máu anh hùng.

Vậy chúng ta, những người yêu nước thương nòi phải nổ lực bằng mọi cách kiến tạo một thành trì “Đoàn kết Dân Tộc’ trăm người như một , triệu người như một để xóa bỏ ngày 30-4 ô nhục, thê thảm, giải thể đảng CSVN mãi quốc cầu vinh, tay sai của Tàu cộng, xây dựng một NƯỚC VIỆT NAM MỚI: ĐỘC LẬP, TỰ DO DÂN CHỦ, HÒA BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG.

VIỆT NAM ĐỘC LẬP, TỰ DO, DÂN CHỦ MUÔN NĂM.

VN, ngày 27-4-2011

LÊ QUANG LIÊM

PS: Nhận được tư liệu này xin vui lòng phổ biến thật rộng rãi. Càng rộng rãi càng tốt để đến tận tay các tầng lớp đồng bào từ thành thị đến thôn quê, hang cùng ngõ hẽm.

1, 2, 3

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site