lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
P.O. Box: 3143, San Jose, CA 95156-3143


LỜI KÊU GỌI

Tham dự Biểu tình trước tòa Tổng Lãnh Sự VC tại San Francisco 1700 California Street, San Francisco, CA 94109-0429

Kính thưa quý đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản Miền Bắc California,

Kính thưa quý vị, đảng cộng sản Việt Nam đã cướp chính quyền từ năm 1945 tại Miền Bắc và đã xâm lăng cưỡng chiếm toàn cõi Việt Nam từ 30 tháng Tư năm 1975. Đảng cộng sản Việt Nam đã dùng mọi thủ đoạn và phương tiện để cướp đoạt tất cả những quyền làm người căn bản của dân tộc Việt Nam từ tinh thần đến vật chất, ngoài ra bạo quyền cộng sản còn áp đặt chính sách cai trị hà khắc hơn cả những thời kỳ đất nước bị kẻ thù phương bắc hay thực dân Pháp cai trị.

Đã 10 lần Đàng cộng sản tổ chức Đại Hội để đưa ra những nghị quyết nhằm duy trì và củng cố quyền lực để áp đặt chế độ độc tài toàn trị lên dân tộc một cách hà khắc tinh vi hơn.

Thứ Ba, ngày 11 tháng 1 năm 2011 tại Bắc California cũng là ngày 12 tháng 1 năm 2011 tại Việt Nam, Đảng cộng sản sẽ khai mạc đại hội lần thứ XI tại Hà Nội. Ban Đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California sẽ tổ chức cuộc biểu tình trước tòa Tổng Lãnh Sự cộng sản Việt Nam tại San Francisco đòi đảng cộng sản chấm dứt chế độ độc tài toàn trị, trả quyền dân tộc tự quyết cho toàn dân Việt Nam.

Cuộc biểu tình cũng nói lên sự ủng hộ các nhà dân chủ trong nước và nhất là ủng hộ lời kêu gọi Tiến Hành Giải Thể Chế Độ Cộng Sản để Thiết Lập Chế Độ Đa Nguyên Đa Đảng để có Tự Do Dân Chủ thực sự tại Việt Nam của Linh Mục Nguyễn Văn Lý.

Vì là ngày trong tuần, chúng tôi kêu gọi quý vị muốn tham dự tập trung tại Khu Hội Cựu Tù Nhân CT/BCL: 775 North 10th Street, Suite # 116, CA 95112 trước 10:00 giờ sáng Thứ Ba 11 tháng 1 năm 2011. Xin những vị có xe Van hoặc xe cá nhân còn dư chỗ đến địa điểm tập trung để các vị không có phương tiện có thể quá giang.

Quý vị cũng có thể đến thẳng địa điểm:

1700 California Street, San Francisco, CA 94109
Lúc 11:00 giờ sáng cùng ngày.

San Jose ngày 4 tháng 1 năm 2011
TM. Ban Tổ chức

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site