lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Blog Quan Làm Báo 

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2012) - Chuyên-mục Quan Làm Báo được thành lập nhằm mục tiêu phổ-biến những thông-tin liên-quan đến nội-bộ đảng Cộng-sản Việt-Nam. Những bài viết trong mục này thể hiện quan-điểm riêng của ban biên-tập Quan làm báo; Trúc-Lâm Yên-Tử phổ-biến để rộng đường dư-luận. 

Lưu ý: Sau phần nguồn là Quan làm báo chúng tôi có ghi thêm (Trúc-Lâm Yên-Tử) xin được hiểu là bài viết của Quan làm báo đăng trên trang TLYT. 

***

quan làm báo

***

Quan lam bao: Thủ Tướng Hèn Mạt Nhất Của Mọi Thời Đại

nguyễn tấn dũng

Theo tin đồn của Người Hà Nội, trong đợt cuối tháng 7 vừa qua Bộ Chính Trị Việt Nam đã có 04 buổi họp kiểm điểm các Tứ Trụ của Việt Nam. Riêng ngài Thủ Tướng 'yêu quái' đã được ưu ái dành cho 02 ngày để kiểm điểm, trong khi các ngài khác thì 'kém thành tích hơn' nên chỉ được dành cho tối đa một ngày!

Trong 02 ngày, ngài Thủ Tướng đã tả xung, hữu đột, uốn ba tấc lưỡi xảo trá để tự bào chữa và cố chứng minh "đã làm được nhiều việc...", "đã triển khai đúng Nghi quyết Trung Ương...", "còn khủng khoảng kinh tế là cả thế giới chứ có phải Việt Nam đâu mà 'đổ tội' cho ngài?!

Nghe nói, cuối cùng giới chóp bu Hà Nội cũng đã đi đến được thống nhất mấy điểm quan trọng - Chưa được kiểm chứng - (Mong độc giả tự suy nghĩ và xem thực hư thế nào nhé!):

1. Ông Tướng tai tiếng Nguyễn Văn Hưởng sẽ phải ra về, không được 'khoác áo cố vấn Thủ Tướng' bình phong mà thực chất là để làm Quỷ dữ cầm đao búa cho nhóm thâu tóm đi vơ vét và làm 'thần chết' để 'trấn' đám quần thần (bao gồm 180 ông Ủy viên TƯ và 500 đại biểu Nghị gật)  không được phản bội ngài 'Tổng Thống tương lai' Nguyễn Tấn Dũng!

2.  Hội nghị Trung Ương vào tháng 10 năm nay sẽ được phép bỏ phiếu tín nhiệm các ngài Tứ trụ! (Hy vọng Ngài Thủ Tướng tiếp tục đạt đỉnh cao 14/180 phiếu như kỳ bầu cái Ban chống tham nhũng ...)

3. Thủ Tướng và bộ hạ sẽ phải ra trước 'Vành móng ngựa' của Quốc Hội bù nhìn và 'đồng đảng' Nguyễn Sinh Hùng bỏ phiếu vào kỳ họp thứ 4 trong tháng 11/2012.

Như vậy  ít nhất cũng cho Dân Việt Nam le lói chút hy vọng! Một diễn biến ngoạn mục: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lập 'kỳ tích' hy sinh cả con gái RƯỢU của mình bằng câu tuyên ngôn nổi tiếng rằng "Con cái lớn thì tự làm tự chịu trách nhiệm theo pháp luật... Không lẽ bắt tui phải chịu thay....?!!!!" Đây là câu nói được nhân dân Việt Nam - Một dân tộc cha mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì tương lai của con cái mình - đã phải thống nhất bầu là 'Câu nói HÈN MẠT NHẤT TRONG MỌI ĐỜI THỦ TƯỚNG VIỆT NAM!'.

Ông Thủ Tướng như vậy liệu dân tộc ta sẽ trông mong gì hơn????!!!!

Dân vỉa hè Hà Nội xin báo đến quý bà con!

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site