lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Trần Nhật Phong - GIẢI MÃ KỲ 42: SCG của Trung cộngs mở "đặc khu" ở Garden Grove?

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tnp_scg-trung-cong-mo-dac-khu-o-garden-grove-namcali.html

https://www.youtube.com/watch?v=Q194E1KD2wg 

 

***

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và các Đoàn Thể Chống Cộng đâu rồi, quí vị lên tiếng đi chứ?

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/cong-dong-nguoi-viet-quoc-gia-houston-doan-the-chong-cong-dau-roi.html

***

Bệnh dị ứng Trump

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vl_binh-di-ung-trump.html

Saturday, December 15, 2018 

Vũ Linh

https://diendantraichieu.blogspot.com/2018/12/benh-di-ung-trump.html#more

***

Trục xuất dân tỵ nạn Việt_Fake news!!!

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vl_truc-xuat-ty-nan-viet_fake-news.html

https://diendantraichieu.blogspot.com/p/tr.html

***

GIẢI MÃ ĐÁM "THỔ TẢ" KỲ 31: Nguyễn Phương Hùng ! Kẻ "ăn cháo đá bát"

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tnp_giai-ma-nguyen-phuong-hung.html

 

Trần Nhật Phong - GIẢI MÃ ĐÁM "THỔ TẢ" GỐC VIỆT KỲ 18: TRÚC HỒ: Ăn mày ...thành triệu phú 

Dân chủ "thổ tả" gốc Việt, muốn Việt cộng tồn tại để ........xin tiền gây quỹ mỗi năm.

 

Trần Nhật Phong_Giải mã kỳ thứ 40: Sắp có chiến dịch truất phế (Recall) Phát Bùi

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/recall-truat-phe-bui-phat.html

Ủng hộ Tuyên cáo của Hội đồng nhân sĩ loại trừ tên Bùi Phát ra khỏi Cộng Đồng

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ung-ho-tuyen-cao-hoi-dong-nhan-si-loai-tru-bui-phat.html

***

Bất tín nhiệm Bùi Phát (Bùi thế Phát) kẻ mị dân không bao giờ tôn trọng cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/bat-tin-nhiem-bui-phat-khong-ton-trong-co-vang-vnch.html

GIẢI MÃ ĐÁM "THỔ TẢ" KỲ 28: Luật sư Nguyễn Quốc Lân nói vụ Đàm Vỉnh Hưng 

Trần Nhật Phong 24/10/2018 | GIẢI MÃ ĐÁM "THỔ TẢ" KỲ 28: Janet tranh cử "dơ bẩn" 

 

Tuyên cáo chống đối Bùi Phát, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Đỗ Phủ mượn cớ biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng để lấy phiếu

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tuyen-cao-chong-bui-phat-pknhon-do-phu.html

***

Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/gia-pha-nguyen-khoa-dieu-quyen_vo-chanh-cua-trucho.html

FB Ky Ngo

Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN) có chú là Nguyễn Khoa Điềm cộng sản gộc,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) móc nối cho SBTN vào Việt Nam cộng tác với cộng sản.

Các bạn thân mến,

Sau khi Việt gian Trúc Hồ bị cộng đồng khinh rẻ, lên án, tẩy chay, thì tập đoàn SBTN bèn tìm ra một kế hoạch "giải vây" bằng cách "bơm" vợ của Trúc Hồ là nữ xướng ngôn viên Nguyễn Khoa Diệu Quyên thật "kêu" nhằm cứu vãn tình thế nguy ngập của tập đoàn SBTN. Bám víu vào "hào quang" Nguyễn Khoa Diệu Quyên là "cháu" của Tướng Nguyễn Khoa Nam đã tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, nên tập đoàn SBTN ngay cả Nguyễn Khoa Diệu Quyên luôn nắm mọi cơ hội khoe khoang về cái sự liên hệ "gia phả" đó nhằm chứng minh lập trường Quốc Gia. Bằng chứng là trong các dịp lễ giỗ Tướng Nguyễn Khoa Nam hay ra mắt sách về cuộc đời Tướng Nguyễn Khoa Nam thì Nguyễn Khoa Diệu Quyên và thân phụ là Nguyễn Khoa Khương luôn đứng ra cộng tác tổ chức cũng như đóng vai MC và đại diện gia tộc "Nguyễn Khoa" để đọc diễn văn, diễn từ, cảm tạ v.v...

Tôi không muốn đi sâu vào cái việc nội bộ của gia tộc "Nguyễn Khoa," và tôi cũng muốn minh xác cho rõ ràng tôi chẳng có ý xúc phạm hay "kéo" Tướng Nguyễn Khoa Nam vào bài viết của tôi, vì với tư cách là người con dân nước Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), tôi luôn kính trọng và biết ơn tất cả sự hy sinh của các chiến sĩ Quân Lực VNCH, và tôi kính phục những chiến sĩ VNCH đã vị quốc vong thân trong đó có 5 vị tướng lãnh VNCH đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà Tướng Nguyễn Khoa Nam cũng là người đã anh hùng tuẫn tiết vì không chấp nhận đầu hàng giặc cộng. Lý do mà tôi nêu ra vấn đề trên là vì tôi rất bất mãn và phẫn-nộ khi nhìn thấy vợ chồng Trúc Hồ-Diệu Quyên và tập đoàn SBTN luôn lợi dụng danh nghĩa và uy tín của Tướng Nguyễn Khoa Nam để làm "bùa hộ mạng" và làm "lá chắn" nhằm bảo vệ, che chở cho hành vi thân cộng của vợ chồng Trúc Hồ-Diệu Quyên và tập đoàn SBTN.

Không cần trình bày dông dài, chắc hẳn quý vị từng đọc nhiều bài viết của các "Fans" Trúc Hồ, SBTN cho rằng tôi cho Việt gian Trúc Hồ thân cộng là sai vì Trúc Hồ là "cháu rễ" của Tướng Nguyễn Khoa Nam, là chồng của MC Nguyễn Khoa Diệu Quyên thì không thể nào theo Việt cộng được.

Tôi cho đó là một sự lý luận và ngụy biện vô ý thức và thiếu chính xác, vì Tướng Nguyễn Khoa Nam có riêng lập trường Quốc gia và vị thế chống cộng triệt để của ông ta, không ai có thể "nhập nhằng" sự liên hệ gia tộc để kéo Tướng Nguyễn Khoa Nam vào sự tranh chấp chính trị trong cộng đồng tỵ nạn hiện tại.

Sự thân cộng và nối giáo cho giặc của vợ chồng Việt gian Trúc Hồ-Diệu Quyên và tập đoàn SBTN thì chính bọn chúng phải chịu trách nhiệm trước dân tộc, cộng đồng chứ không dính dáng gì đến Tướng Nguyễn Khoa Nam cả. Tướng Nguyễn Khoa Nam hoàn toàn "vô tội."

Điều chính yếu mà tôi muốn nêu ra đây là lâu nay vợ chồng Việt gian Trúc Hồ-Diệu Quyên và tập đoàn SBTN chỉ đề cập và lợi dụng tên tuổi của Tướng Nguyễn Khoa Nam là người trong gia tộc "Nguyễn Khoa," nhưng bọn chúng không hề nhắc tới chuyện Nguyễn Khoa Diệu Quyên cũng lại có một người chú trong gia tộc "Nguyễn Khoa" là Nguyễn Khoa Điềm, một tên cộng sản cao cấp, từng giữ các chức vụ cao cấp cộng sản Việt Nam có tiểu sử vắn tắt như sau:

https://vi.wikipedia.org/…/Nguy%E1%BB%85n_Khoa_%C4%90i%E1%B…

Nguyễn Khoa Điềm (tên khác là Nguyễn Hải Dương; sinh 15 tháng 4 năm 1943) là một nhà thơ, nhà chính trị Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ông là cựu sinh viên của trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Khoa Điềm sinh tại thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thân sinh của ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương (tỉnh Hải Dương cũ nay là Hải Phòng). Quê quán: làng An Cựu, xã Thủy An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lúc nhỏ Nguyễn Khoa Điềm học ở quê. Năm 1955 ông ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân.

Sau đó, ông vào miền Nam hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên Huế; tham gia quân đội, xây dựng cơ sở của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, viết báo, làm thơ... cho đến năm 1975. Nguyễn Khoa Điềm từng bị giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục trở lại hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm mới bắt đầu làm thơ.

Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1975. Sau 1975, ông tham gia công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản; Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế. Ông có mặt trong Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III. Năm 1994 Nguyễn Khoa Điềm ra Hà Nội, làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. Năm 1995, ông được bầu làm Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa V.

Năm 1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, Nguyễn Khoa Điềm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Ông là Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X và từ tháng 11 năm 1996 là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.Năm 2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX, Nguyễn Khoa Điềm trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2001-2006).

Hiện nay, ông hưu trí và sống tại Thành phố Huế.

Theo tôi cái việc Việt gian Trúc Hồ chỉ là một nhạc sĩ trình độ bình thường, vô danh tiểu tốt mà được cất nhắc lên chức tổng giám đốc cao cấp của tập đoàn SBTN không phải là một sự ngẫu nhiên, mà trái lại là do sự dàn xếp và chỉ đạo của Việt cộng, vì một lý do đơn giản là vì cả hai vợ chồng Việt gian Trúc Hồ-Diệu Quyên có dây mơ rễ má với cán bộ cao cấp Việt cộng, được hai cái "dù" cộng sản to tổ bố che chở, bảo kê. Phía Trúc Hồ tức Trương Anh Hùng thì có Ca Lê Thuần, còn bên Nguyễn Khoa Diệu Quyên thì có Nguyễn Khoa Điềm, chính nhờ vậy mà Trúc Hồ mới được nắm vị thế cao cấp như vậy. Mời quý vị coi cái gia phả của vợ chồng Trúc Hồ-Diệu Quyên đính kèm trong trang hình dưới. Trong những bài viết kế tiếp tôi sẽ trình bày chi tiết rõ ràng về việc bọn chúng thông đồng và cấu kết ra sao trong việc dùng hệ thống truyền thông SBTN để làm cái loa tuyên truyền cho cộng sản tại hải ngoại.

Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Khương, cha của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Khương, cha của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Diệu Thảo và Nguyễn Khoa Diệu Quyên, cháu của Nguyễn Khoa Điềm, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Diệu Thảo và Nguyễn Khoa Diệu Quyên, cháu của Nguyễn Khoa Điềm.

Nguyễn Khoa Khương, cha của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Khương, cha của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Làng Ưu Điền, Tiểu sử Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Tiểu sử Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Đại hội đại biểu toàn quốc văn nghệ dân gian Việt Nam, Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Nguyễn Khoa Điềm, chú của Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Tướng Nguyễn Khoa Nam đã phóng thích ông Nguyễn Khoa Điềm ra khỏi tù, lexuanquang blog, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Việt Báo.vn, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Vietland : Nguyễn Khoa Điềm tên đao phủ giấu mặt trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968, Gia phả Nguyễn Khoa Diệu Khuyên (vợ lớn của Trúc Hồ SBTN)

Vietland : Nguyễn Khoa Điềm tên đao phủ giấu mặt trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site