lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

***

Thư ngỏ của ứng cử viên Nguyễn Mạnh Chí gửi Ban Bầu Cử Cộng Đồng

http://www.truclamyentu.asia/anti-saez/thu-ngo-cua-ucv-nguyen-manh-chi_ld1-trachnhiem.html; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-ngo-cua-ucv-nguyen-manh-chi.html; http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-61_4-6734_15-2/

Kính Thưa Ban Tổ Chức (BTC) & Ban Giám Sát (BGS) Bầu Cử,

Trước hết chúng tôi cảm ơn BTC & BGS bầu cử đã triệu tập một buổi họp cùng với thụ ủy của 3 Liên Danh vào ngày 17 tháng 7. Mặc dầu phiên họp có trao đổi nhiều vấn đề khúc mắc của những ngày vừa qua, tuy nhiên vẫn có nhiều điều chúng tôi muốn nói và vẫn không được nói.

Trong công tác tổ chức bầu cử cộng đồng, sự minh bạch và công bình cần phải được thể hiện một cách rõ ràng. Chúng tôi được mời tới, nhưng không được “quyền” đóng góp ý kiến về phương thức kiểm phiếu. Quý Vị cho rằng kiểm phiếu là QUYỀN của Ban Tổ Chức, không cần phải bàn thảo nữa.

Quý vị tuyên bố rằng đây chỉ là cuộc họp ngắn gọn. Quý Vị chỉ muốn cho chúng tôi tới và “hỏi” chúng tôi là có còn dự tính rút lui nữa hay không? Gần như cho chúng tôi, liên danh 1 và liên danh 2 một cơ hội “suy nghĩ lại” (lời Ông Trưởng Ban Phan Kỳ Nhơn đã nói nhiều lần trên đài).

Kính thưa quý vị, nếu chỉ là vấn đề xác nhận có rút lui hay không thì chúng tôi, Liên Danh 1, đã có minh xác quý vị trong e-mail gửi Quý Vị ngày 25 tháng 6 rồi. Lời tuyên bố rút lui của chúng tôi, chỉ là sự phản đối mạnh mẽ nhất của chúng tôi đối với BTC và BGS vì đã ngang nhiên thay đổi điều lệ bầu cử sau ngày bầu cử với dụng ý hỗ trợ một liên danh và gạt bỏ hai liên danh kia. Nếu chúng tôi thực sự rút lui, chúng tôi chỉ tiếp tay với BTC và BGS để hợp thức hóa việc làm sai trái đó. Vì tương lai của cộng động và sự trong sáng cần thiết của tiến trình bầu cử, Liên Danh 1 tuyên bố sẽ không bao giờ rút lui như quý vị mong muốn.

Trong “Tâm Tình Đoàn Kết & Xây Dựng” như có ghi trong text mời họp của quý vị, chúng tôi đã cố gắng tìm cách giải tỏa một số vấn đề.  Rất tiếc vấn đề chính để giải quyết thỏa đáng trước khi kiểm phiếu thì chúng tôi lại không được quyền bàn tới. BTC luôn gạt bỏ và cho rằng những vấn đề then chốt đó là quyền của BTC. Vì thế chúng tôi liên danh 1 -Trách Nhiệm, xin khẳng định những điều sau đây:

1-      Chúng tôi luôn giữ hòa khí vui vẻ và cộng tác với BTC & BGS bầu cử (như đã chụp hình với Quý Vị sau phiên họp) nếu quy luật bầu cử được áp dụng như đã được BTC đề ra từ đầu, là lá phiếu phải có ID # và được thi hành nghiêm chỉnh như những thông báo của quý vị qua các cơ quan truyền thông cũng như ngay trong 2 ngày bầu cử. Ngay cả vào sáng thứ bảy & sáng chủ nhật, trước khi thùng phiếu dời địa điểm Đức Thánh Trần để đến các nơi bầu phiếu, chính Ông trưởng BTC Phan Kỳ Nhơn và ông trưởng BGS Lê Văn Sáu cũng đã nói với các thiện nguyện viên về việc phải ghi ID trong phiếu bầu. Điều này xác nhận là không có sự thay đổi hay dzu dzi về vấn đề dùng địa chỉ thay vì số ID.

2-      Chúng tôi vẫn giữ lập trường không đồng ý đếm những lá phiếu không có ID #. Chừng khi nào quý vị có chứng cớ về sự thay đổi và có sự thông báo đến 3 liên danh. Chúng ta phải tôn trọng những người mặc dầu không muốn ghi số ID của mình trên lá phiếu, nhưng cuối cùng hoặc đã phải ghi hay đã phải từ chối ra về. Việc cho phép dùng địa chỉ thay vì ID# có thể tạo điều kiện cho bất cứ liên danh nào cũng có thể thao túng kết quả bầu cử vì họ biết rằng phương thức đó không thể nào kiểm chứng được. Vì  BTC và BGS có ý định tiếp nhận số phiếu không có ID#, các phiếu này cần phải được xác định có phải là kết quả của sự gian lận hay không.

3-      Chúng tôi phản đối việc quý vị không cho các Liên Danh hiện diện tại các thùng kiểm phiếu. Sự tranh cãi về thể lệ kiểm phiếu liên quan đến việc cho phép dùng địa chỉ mang hàm ý rằng BTC và BGS đang ngang nhiên đổi thể lệ bầu cử để hỗ trợ một liên danh và gạt hai liên danh kia ra. Nay BTC và BGS lại quy định thêm là các liên danh không được có mặt để giám sát thủ tục đếm phiếu, thì có phải chăng chúng tôi lại tiếp tay với BTC và BGS để hợp thức hóa việc làm sai trái đó?

4-      Chúng tôi yêu cầu được có mặt để quan sát khi kiểm phiếu, lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm ngày 19 tháng 7 cũng như vào ngày giờ kiểm phiếu của những ngày tới, vì trước kia ngày 25 tháng 6, quý vị đã đồng ý nay lại thay đổi. Chúng tôi thiết nghĩ đây là sự trong sáng, minh bạch nếu được thể hiện đúng cách. Cho dù BTC hay BGS có thực sự trong sáng hay không, hành động tỏ ra thực sự trong sáng để mọi người có thể kiểm chứng là một thái độ tối cần thiết trong cuộc bầu cử này.

Một lần nữa, chúng tôi xin xác định lập trường của chúng tôi, trước sau như một. Chúng tôi đã nhiều lần xin quý vị trưng ra bằng cớ thay đổi, nhưng rất tiếc tới nay Quý Vị vẫn chưa thực hiện được. Ngay cả đoạn video mà XNV Ngọc Ân có nói đến trong buổi họp giữa BTC/BGS và 3 thụy ủy liên danh ngày 19 tháng 6 mà Quý Vị nói rằng đã có trong tay nhưng chưa muốn trưng ra. Tại Sao?  Trong khi đó Biên Bản Họp của ngày hôm đó do chính Ông trưởng BGS thực hiện không nói chi điều này.   BTC & BGS cần phổ biến đoạn video này, nếu có, để bảo vệ thanh danh của BTC và BGS cũng như sự trong sáng của cuộc bầu cử này. Nếu không, chúng tôi có quyền tuyên bố rằng BTC và BGS đã ngang nhiên thay đổi thể lệ bầu cử để bảo vệ sự thiên vị và chọn lựa của mình đối với các liên danh tranh cử.

Mong Quý Vị đón nhận những khẳng định của Liên Danh 1- Trách Nhiệm như những trách nhiệm chúng tôi cần phải thi hành đối với những cử tri cho dù tín nhiệm hay không bỏ phiếu cho Liên danh chúng tôi trong cuộc cần phải thi hành đối với những cử tri cho dù tín nhiệm hay không bỏ phiếu cho Liên danh chúng tôi trong cuộc bầu cử này.. Xin đừng cho chúng tôi là “đánh phá” vì hành động của chúng tôi chỉ với một mục đích là gầy lại sự tin tưởng trong giới lãnh đạo cộng đồng và bảo vệ sự trong sáng trong cuộc bầu cử vừa qua.

Chúng tôi rất hy vọng rằng việc lên tiếng nói thẳng về thực chất của BTC và BGS trong cuộc bầu cử này không phải là một vi phạm luật bầu cử để có thể bị loại ra khỏi cuộc kiểm phiếu.

Rất trân trọng,

Charlie Nguyễn Mạnh Chí

Thụ Ủy Liên Danh Số 1- Trách Nhiệm

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site