lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Thông Cáo của Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thong-cao-lien-hoi-nguoi-viet-ty-nan-tai-duc.html

Berlin , ngày 15.12. 2018

Kính thưa quý Hội Đoàn Thành Viên Liên Hội

Ngày 22.01.2019 là ngày Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát( UPR = Universal Periodic Review) về tình hình Nhân Quyền và Dân Quyền tại Việt Nam của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Trước tình trạng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ngày càng gia tăng đàn áp và chà đạp công khai lên quyền tự do thông tin và diễn đạt tư tưởng trong ôn hòa , quyền tự do tín ngưỡng và hành đạo ...của dân chúng trong nước , người Việt hải ngoại không thể ngồi yên giao phó vận mệnh dân tộc và đất nước cho kẻ độc tài.

Do đó Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức quyết định  tham gia đứng tên trong Ban Tổ Chức  biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc cùng  với các Hội Đoàn chủ nhà tại Thụy Sĩ  và các Tổ Chức Tôn Giáo , Đoàn Thể và Đảng Phái tại Âu Châu và trên toàn Thế Giới .

Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị tham gia đông đảo vào cuộc biểu tình vì Nhân Quyền cho Việt Nam này .

Địa điểm : Place des Nations , avenue de la Paix 14 ,1202 Genève- Thụy Sĩ

Thời gian : Thứ ba ngày 22.01.2019 , từ 13:30 giờ đến 16:30 giờ

Để chuẩn bị cho buổi  sinh hoạt đấu tranh được chu đáo hơn , Ban Tổ Chức  đã đặt chỗ nghỉ tối thứ hai  21.01.2019 cho quý vị không muốn ở khách sạn . Vì số phòng ốc chỉ có hạn chúng tôi xin quý vị hãy ghi tên sớm theo đoàn thể của mình . Riêng các Thành Viên trong Liên Hội NVTN tại CHLB Đức xin hãy ghi danh với những người chịu trách nhiệm sau đây:

-Ở Bắc Đức : Ông Nguyễn Văn Rị
-Ở Trung Đức : Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh
-Ở Nam Đức : Ông Bùi Văn Tân, Hội Người Việt Tỵ Nạn  tại Nürnberg

Ban Chấp Hành Liên Hội sẽ tổng kết danh sách những người cần chỗ nghỉ đêm để giữ chỗ sớm cho các Thành Viên của mình.

Kính thư

Hoàng Thị Mỹ Lâm
CT Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site