lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Sự quả báo

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/su-qua-bao.html

Xin qúy vị hãy lên tiếng loan truyền tin này đến người thân,gia đình và cộng đồng để cảnh giác sự QUẢ  BÁO đau thương dưới không tiếp diễn. Và không xẩy ra cận kề chúng ta.

Đây là kế hoạch của Tầu cộng đã áp dụng hồi thập niên 1950 gọi là Hồng Vệ Binh Cách Mạng Văn Hóa; đang tái diễn ở Úc Châu, Âu Châu và mới đây là Mỹ Châu.Nay cs lấy dân khủng bố dân! Đã lộ rõ nhà cầm quyền là Tầu cộng;khi có 2,3 người VN đứng chống Tầu cộng,sẽ bị bắt bỏ tù!Việt Nam qua nhiều thời kỳ bảo hộ như Pháp,Nhật… không hề có cảnh vô văn hóa,vô giáo dục như  hành động của Hội Cờ Đỏ thời csVN.

Hàng chục ngàn ngư dân VN thương vong và đói rách bại sản,do Tầu cộng sát hại!!Sao không thấy Hội Cờ Đỏ HồngVệ Binh kéo nhau đến Sứ quán Tầu cộng phản đối bênh vực? Vì cờ đỏ là cờ của tỉnh Phúc kiến Tầu tràn sang diệt vong dân Việt Nam.

Liên Nguyễn

Quả báo nhãn tiền, mẹ Maria

Kẻ cầm đầu hội cờ đỏ nhận quả báo khủng khiếp vì phá tượng Đức Mẹ 

 

Gặp tai nạn khi đến phá tương Đức Mẹ của giáo xứ Đông Yên, Hà tĩnh

 

Đông Yên, 2 năm sau thảm họa Formosa 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site