lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Nhật ký biển Đông Việt Nam: Lật Tẩy Chiến Dịch Nịnh Việt Nam Cộng Hòa - Chào Chờ tiền!

Theo thống kê " kiều hối ", mỗi năm hải ngoại gởi về " chi viện " trên 10 tỉ đô.

Năm ngoái, bỗng dưng tuột xuống chỉ còn trên 5 tỉ!

Đó là do hậu quả nỗ lực hải ngoại kêu gọi bà con tị nạn việt cọng bớt gởi tiền về cho hoặc giúp đở bà con trong nước vốn làm ăn để bị bọn ăn cướp việt cọng cưởng đoạt.

Để cứu gở, hán ngụy mở chiến dịch dụ khị, xu mị, nâng bi Việt Nam Cộng Hòa kể cả lễ lạy anh hồn tử sĩ VNCH kiếm tí tiền.

Hay hơn nữa là dụ khị huề hợp, hòa khí, câu mấy đứa chánh trị hoạt đầu hám danh.

Nâng bi VNCH theo kiểu xỏ lá vẹm

Bên trong nước, Phó giáo sư, tiến sĩ vi xi Cường gáy:

Báo Người Lao Động việt cọng:

THAY ĐỔI TRONG CÁCH VIẾT SỬ CỦA VN.

(NLĐO)- Chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam, không gọi chính quyền Việt Nam Cộng hòa là ngụy quân, ngụy quyền như trước... Đó là những điểm mới của bộ Lịch sử Việt Nam vừa được tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung, do Viện Sử học Việt Nam biên soạn

.... Ông Cường cũng cho hay thời gian trước, nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hoà, nhiều người vẫn quen gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền.Nhưng trong bộ sách gọi là "quân đội Sài Gòn, chính quyền Sài Gòn".Theo ông Cường, lịch sử cần phải khách quan, viết thế nào để cho mọi người chấp nhận.Theo ông Cường, chính quyền Việt Nam Cộng hoà là một thực thể ở miền Nam Việt Nam. Nó tồn tại trong gần 21 năm. Năm 1954 còn có một thể chế nữa gọi là Quốc gia Việt Nam. Sau đó đến năm 1955 thì Ngô Đình Diệm mới phế Bảo Đại để làm quốc trưởng, sau đó trưng cầu dân ý, bầu Tổng thống.

Thằng Đực làng Bưng Cầu đọc thấy, đặt vè chọc quê chơi:

... thằng cha viết sử ziệt cọng.

Tại sao tui chữi tục?

Bởi zì hổng nhịn được!

Chỉ trong một đoạn văn ngắn

mà câu sau chữi cha câu trước

Rằng thì là Việt Nam Cộng Hòa

LÀ MỘT THỰC THỂ

Là một Quốc Gia theo công pháp quốc tế

Thế mà câu trước lại nói

Nay không còn gọi là

" Ngụy quân, ngụy quyền " như ngày trước

Trong bộ phịa sử của nó gọi là:

" quân đội Sài Gòn, chính quyền Sài Gòn "

Ra cái điều đảng ta hạ cố

không còn nặng lời với bọn ngụy nữa!?

... thằng vi xi viết sử xỏ lá:

Việt Nam Cộng Hòa là một Quốc Gia

Đặt trên nền tảng DÂN CHỦ - PHÁP TRỊ

DÂN TỘC - NHÂN BẢN

Không phải thứ cu li DU CÔN ĂN CƯỚP

kêu là VN dân chủ cộng hòa

mà THỰC CHẤT là

ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ

đặt trên nền tảng

VÔ SẢN CHUYÊN CHÍNH Mác xít

Hiện nay kêu là

cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN

Phải gọi Quân lực - Chính phủ Miền Nam là:

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA

Biết chưa thằng vc viết sử lưu manh?

Đáng lý ra chỉ chữi thề rồi bỏ

Sở dĩ viết mấy câu để cho bọn phịa sử vc biết rằng:

Người Việt Quốc gia hiền lành tử tế

nhưng có học thức, sáng suốt

không để bọn cu li vc trịch thượng, lừa phỉnh

Cở mấy đứa vc nằm vùng

kêu là Mặt trận giải phóng miền nam

có học thức mà còn bị lật tẩy dài dài

bọn cọng sản bắc kỳ lưu manh sá gì!

Phen nầy hết mong dụ khị

Õn ẽn kiếm tí tiền hết linh

Fini linh tinh!

Cù lũ phụ họa cù cưa

Ở hải ngoại, cù công tử đỏ đang chầu rìa " đế quốc Mỹ " cũng nõ giọng cù cưa, đạo đức giả bà tú để đồng ca:

" Thông qua công bố các sách sử mới biên soạn, chính quyền cộng sản Việt Nam đã chính thức chấp nhận yêu cầu của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về công nhận chính thể Việt Nam Cộng hòa, chấm dứt chấm dứt mạt sát chính thể Việt Nam Cộng hòa là “ngụy quân”, “ngụy quyền”.

'Cần công nhận VNCH và Liệt sĩ ở Hoàng Sa'

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/01/160119_cu_huy_ha_vu_on_spratly_paracels_s

Đực Bưng Cầu tức mình chữi:

Hề cù lũ có muốn đóng tuồng khóc mướn thì cứ việc

Tử sĩ VNCH Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà và 74 đồng đội

Vì bảo vệ Tổ quốc chống tàu xâm lăng mà vong thân

Anh linh vinh dự lừng lững đi vào thanh sử Việt

Bọn hán ngụy bán nước và cù con cháu già hồ xê ra

cọng sản vong bản làm sao mà công nhận được

Chánh nghĩa Dân tộc - Việt Nam Cộng Hòa

Và tử sĩ Hoàng Sa?!

Đồ quỉ đỏ xê ra!

Đực Bưng Cầu, xứ Thủ

Nguyễn Nhơn

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site