lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Lên án Phạm Hoàng Bắc chối bỏ Cờ Vàng cao quý trong thương xá tại Little Saigon

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/len-an-pham-hoang-bac-choi-bo-co-vang-trong-thuong-xa-little-saigon.html

4,140 views (13-05-2018) 

Ngo Ky

Published on May 6, 2018

Chuyện Khó nói: Ngô Kỷ lên án Phạm Hoàng Bắc chối bỏ Cờ Vàng cao quý trong thương xá Little Saigon. Không thể chấp nhận sự phản phúc, phản bội của một tên đại gia làm giàu bằng cộng đồng tỵ nạn cộng sản, mà bây giờ chối bỏ lá Cờ Vàng .

Vấn đề này liên hệ đến Thị trưởng Tạ Đức Trí và Hội Đồng Thị Xã Westminster phải cứu xét cẩn thận trước khi bỏ phiếu chấp nhận cho Phạm Hoàng Bắc xây cất thương xá .

Không thể chấp nhận Phạm Hoàng Bắc khinh thường lý tưởng và nguyện vọng của tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản khi hắn chối bỏ, khinh rẻ lá Cờ Vàng.

Thị trưởng Tạ Đức Trí và cá nghị viên trong thành phố Westminster đắc cử nhờ lá phiếu người tỵ nạn với Cờ Vàng, nên các vị phải tôn trọng lá Cờ Vàng khi quyết định bất cứ vấn đề gì tại thành phố.

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site