lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

CÁC VỊ PHÓ ĐỀ ĐỐC HẢI QUÂN V.N.C.H. (1)

Quân sử hải sử việt nam cộng hòa Phó Đề Đốc Nguyễn Thanh Châu

Phó Đề Đốc Nguyễn Thanh Châu*

Ông Nguyễn Thanh Châu sinh năm 1933 tại Long An; tốt nghiệp khóa 3 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.

Đơn vị đã phục vụ:
Chỉ Huy Phó Căn Cứ Hải Quân Tiên Sa, Đà Nẵng.
Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Hải Quân Tiên Sa, Đà Nẵng.
Hạm Trưởng HQ 3.
Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 8.
Chỉ Huy Phó Bộ Chỉ Huy Hải Quân vùng IV Sông Ngòi.
Chỉ Huy Phó Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.

1.- Tất cả sĩ quan trong phần này được sắp theo thứ tự tên của mỗi vị.
*Wikipedia.

Quân sử hải sử việt nam cộng hòa Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí

Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí

Ông Nguyễn Hữu Chí sinh năm 1931, tại Nam phần; xuất thân khóa 3 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.

Trước khi được tuyển nhận vào khóa 3 sĩ quan Hải Quân, ông đã tốt nghiệp từ trường Hàng Hải Thương Thuyền với bằng Thuyền Trưởng. Ngoài binh nghiệp, ông còn là một nhà thơ – bút hiệu Hữu Phương – rất được mến mộ.

Đơn vị đã phục vụ:
Chỉ Huy Phó Hải Đoàn 21 Xung Phong.
Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 405
Trưởng phòng nhân viên.
Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Hải Tuần.
Chỉ Huy Trưởng Duyên Khu IV – về sau được cải danh là Vùng IV Duyên Hải.
Tư Lệnh Lực Lượng Duyên Phòng – danh xưng khác là Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.
Phu Tá Tư Lệnh Hải Quân Hành Quân Lưu Động Biển.

Tu nghiệp:
U.S. Naval Post Graduate School, California.
U.S. Naval War College.
Trường Cao Đẳng Quốc Phòng.

Thành tích:
Chỉ huy Hải Quân tham gia các chiến dịch bình định lãnh thổ tại Cà Mau, U Minh và Thới Bình.

Tác giả 3 tập thơ: Luống Biển, Neo Tuổi Vàng, Tâm Sự Người Đi Biển và 3 tập thơ sáng tác tại Hoa Kỳ, chưa kịp xuất bản: Kiếp Lưu Đày I, II, III.

Quân sử hải sử việt nam cộng hòa Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào

Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào *

Ông Vũ Đình Đào sinh năm 1931 tại Hải Phòng; xuất thân khóa 3 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.

Trước khi gia nhập khóa 3 sĩ quan Hải Quân, ông đã tốt nghiệp từ trường Hàng Hải Thương Thuyền với bằng Thuyền Trưởng.

Đơn vị đã phục vụ:
Hạm Trưởng HQ 331; HQ 403.
Đáo nhiệm Hạm Trưởng HQ 331; HQ 403.
Trưởng Phòng III Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 11.
Chỉ Huy Phó Bộ Chỉ Huy Hải Lực.
Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hải Lực – về sau được cải danh là Hạm Đội.
Tham Mưu Phó hành quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Tư Lệnh Vùng IV Sông Ngòi.
Tư Lệnh Vùng III Duyên Hải kiêm Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.3

Tu nghiệp:
U.S. Naval Post Graduate School.
U.S. Naval War College.

Ân Thưởng:
Bảo Quốc Huân Chương Đệ Tứ Đẳng.
01 Hải Quân Huân Chương.
01 Anh Dũng Bôi tinh Ngôi sao vàng.
01 Hải Dũng Bôi tinh Ngôi sao vàng.
01 Danh Dự Bôi tinh Hạng nhất.
01 Chỉ Đạo Bội tinh cấp Sư đoàn.
01 Tham Mưu Bôi tinh Hạng nhất.
01 Huấn Vụ Bôi tinh Hạng nhất, 01 Dân Vụ Bôi tinh Hạng nhất, 01 Quân Phong Bội tinh Hạng nhất, 01 Chiến Dịch Bôi tinh, 01 Quân Vụ Bôi tinh Hạng nhì và 01 Hải vụ Bôi tinh Hạng nhất.

Thành tích:
Chỉ huy các đơn vị Hải Quân tham dự chiến dịch Sóng Tình Thương; Chiến dịch Trần Hưng Đạo 18; Chiến dịch Trần Hưng Đạo 19; Chiến dịch Trần Hưng Đạo 20.

*Tài liệu từ ông Nguyễn Bá Nghiệp OAM. Hình chụp lúc phó đề đốc Đào mang cấp bậc H.Q.trung tá.

Quân sử hải sử việt nam cộng hòa Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng

Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng

Ông Đinh Mạnh Hùng sinh năm 1932 tại Hà Nội; tốt nghiệp thủ khoa khóa 2 sĩ quan Hải Quân Nha Trang.

Đơn vị đã phục vụ:
Sĩ quan đệ tam Trục Lôi Hạm Geranium.
Hạm Phó HQ 330.
Hạm Trưởng HQ 225.
Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 115.
Hạm Trưởng HQ 405.
Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 25 Xung Phong.
Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Quyền Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hải Lực.
Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang
Tư Lệnh Lực Lượng Thủy Bộ.
Phụ Tá Tư Lệnh Hải Quân Hành Quân Sông kiêm Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hành Quân Lưu Động Sông.

Tu nghiệp:
U.S. Naval Postgraduate school.
U.S. Naval War College.
Trường Cao Đẳng Quốc Phòng.
Khóa Quản Trị Quốc Phòng, Hoa Kỳ.

Ân Thưởng:
Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
01 Hải Quân Huân Chương
05 Anh Dũng Bội Tinh.
01 Hải Vụ Bội Tinh.

Thành tích:
Chỉ huy các đơn vị Hải Quân tham dự chiến dịch Đinh Tiên Hoàng; Chiến dịch Hoàng Diệu; Chiến dịch Sóng Tình Thương, bình định Năm Căn, Cà Mau.
Hành quân bình định Miền Tây.
Các cuộc hành quân Trần Hưng Đạo trong sông.

Quân sử hải sử việt nam cộng hòa Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh

Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh

Ông Hoàng Cơ Minh sinh năm 1935 tại Hà Nội; tốt nghiệp khóa 5 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.

Đơn vị đã phục vụ:
Hạm trưởng HQ 116.
Chỉ Huy Trưởng Phân Ðội IV Trục Lôi Hạm.
Chỉ Huy Trưởng Hải Ðội I.
Chỉ Huy Phó Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
Tùy Viên Quân Sự Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Nam Hàn.
Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Chỉ Huy Trưởng Trường Tham Mưu Cao Cấp, Ðà Lạt.
Tư Lệnh Lực Lượng Thủy Bộ – Lực Lượng Đặc Nhiệm 211.
Tư Lệnh Hải Quân Vùng II Duyên Hải kiêm Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.2.
Tối 31 tháng 3-1975, Tướng Phạm Văn Phú – Tư Lệnh Quân Đoàn II – chỉ định Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh kiêm chức vụ Tư Lệnh mặt trận tiền phương Quân Đoàn II, thay thế Tướng Phan Đình Niệm ở chúc vụ Tư Lệnh chiến trường Bình Định. (1)
Tối 1 tháng 4-1975, lúc 11:00, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ký nghị định chỉ định Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh kiêm Tổng Trấn Qui Nhơn trong nhiệm vụ phối trí các lực lượng V.N.C.H. để tái chiếm Qui Nhơn. (2)

Tu nhiệp:
U.S. Naval Post Graduate School, Caliafornia.
Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp – Dalat.

Ân thưởng:
Huy chương cao quý nhất do Quốc Hội và Tổng Thống Đại Hàn ban tặng. (3)

Hoạt động sau tháng 04-1975:
Thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhật Giải Phóng Viện Nam. Mặt Trận Q.G.T.N.G.P. Việt Nam ra đời ngày 30 tháng 4-1980. Mặt Trận Q.G.T.N.G.P. Việt Nam thực hiện được hai cuộc hành quân: Đông Tiến I và Đông Tiến II.
Trong cuộc hành quân Đông Tiến II, phục quốc quân của Mặt Trận – do chính ông chỉ huy – đụng độ nặng với Việt Cộng và Lào Cộng. Phục quốc quân bị thiệt hại nặng! Một số kháng chiến quân tự sát. Cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cũng tự sát để được chết cạnh những kháng chiến quân của ông, tại Saranavan! (4)

1 và 2.- Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 của Điệp Mỹ Linh.
3 và 4.- Website Việt Tân

Quân sử hải sử việt nam cộng hòa Phó Đề Đốc Nghiêm Văn Phú

Phó Đề Đốc Nghiêm Văn Phú*

Ông Nghiêm Văn Phú sinh năm 1928 tại Hà Đông, Bắc Việt; xuất thân khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.

Trước khi được tuyển nhận vào khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang, ông đã tốt nghiệp trường Hàng Hải Thương Thuyền với bằng Thuyền Trưởng.

Đơn vị đã phục vụ:
Phục vụ tại nhiều Hải Đoàn Xung Phong.
Chỉ Huy Trưởng Chiến Dịch Sóng Tình Thương – giai đoạn II.
Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hải Lực.
Tư Lệnh hành quân Trần Hưng Đạo 18.
Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Hải Tuần.
Tư Lệnh Lực Lượng Tuần Thám – Lực Lượng Đặc Nhiệm 212.

*Wikipedia. Hình từ vietnamvanhien.net

Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng

Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng * 

Ông Đặng Cao Thăng sinh năm 1929 tại Nam Định, Bắc Việt; tốt nghiệp khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Pháp, tại Brest.

Trước khi được tuyển nhận vào trường sĩ quan Hải Quân Brest, ông bị động viên vào trường sĩ quan trừ bị Nam Định. Sau đó ông được chuyển vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, học về Pháo Binh, Công Binh và Truyền Tin. Ông ra trường với cấp bậc chuẩn úy.

Đơn vị đã phục vụ:
Sĩ quan đệ tam HQ 113.
Hạm Trưởng HQ 112; HQ 327; HQ 05.
Giám Đốc Quân Huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
Chỉ Huy Phó Bộ Chỉ Huy Hải Lực.
Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Giám Đốc Hải Quân Công Xưởng.
Tư Lệnh Phó Hải Quân.
Tùy Viên quân sự Tòa Sại Sứ V.N.C.H. tại Nam Hàn.
Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Duyên Hải.
Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.
Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Sông Ngòi kiêm Tư Lệnh Hạm Đội Đặc Nhiệm 21.

*Wikipedia.

Quân sử hải sử việt nam cộng hòa Phó Đề Đốc  Hồ Văn Kỳ Thoại

Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại

Ông Hồ Văn Kỳ Thoại sinh năm 1933 tại Cần Thơ; xuất thân khóa 4 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.

Đơn vị đã phục vụ:
Hộ Tống Hạm Glaive và Hộ Tống Hạm Mousquet của Hải Quân Pháp.
Hạm trưởng HQ 04.
Thực tập trên Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ.
Hải Đội Trưởng Hải Đội Hộ Tống Hạm.
Trưởng Phòng Truyền Tin Hải Quân.
Sĩ quan Tùy Viên cho Tổng Thống V.N.C.H. Ngô Đình Diệm.
Trưởng phòng nhân viên và hành chánh Hải Quân
Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Bổ Túc Saigon
Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Hải Quân Nha Trang và Duyên Khu II.
Chỉ Huy Trưởng Vùng II Duyên Hải
Chỉ Huy Trưởng Sở Phòng Vệ Duyên Hải
Tư Lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải kiêm Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.1. Sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam Lực Lượng Đặc Nhiệm 213 trở thành Lực Lượng Đặc Nhiệm 231.

Tu nghiệp:
U.S. Naval Postgraduate School, California.
Khóa cao cấp Quản Trị Nhân Viên tại Pentagon, U.S.A.

Ân thưởng:
Đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
01 Hải Quân Huân Chương đệ nhất đẳng.
01 Biệt Công Bội Tinh.
08 Anh Dũng Bội Tinh: 05 với nhành dương liễu, 01 ngôi sao vàng, 01 ngôi sao bạc, 01 với ngôi sao đồng.
01 Hải Dũng Bội Tinh với mỏ neo vàng.
02 Bronze Star with combat V của Hải Quân Hoa Kỳ.
Thành tích:
Những công tác trên vỹ tuyến 17 của Sở Phòng Vệ Duyên Hải.
Chỉ huy cuộc hành quân tấn công, phá hủy mật khu Vũng Rô.
Trực tiếp chỉ thị Hải Quân đại tá Hà Văn Ngạc – sĩ quan chỉ huy chiến thuật (O.T.C.) – ra lệnh cho các chiến hạm của Hải Quân V.N.C.H. tại Hoàng Sa khai hỏa, tấn công chiến hạm của Hải Quân Trung Cộng, ngày 19 tháng 01, năm 1974.
Tác giả Hồi Ký Can Trường Trong Chiến Bại.

Quân sử hải sử việt nam cộng hòa Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy

Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy *

Ông Diệp Quang Thủy sinh năm 1932; xuất thân khóa 3 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.

Trước khi được tuyển nhận vào trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang, ông đã tốt nghiệp trường Võ Bị Quốc Gia Dalat, cấp bậc thiếu úy.

Đơn vị đã phục vụ:
Hạm Trưởng HQ 7.
Tùy viên cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Hải Tuần.
Chỉ Huy Trưởng Vùng III Sông Ngòi kiêm Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát.
Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân.

*Wikipedia

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site