lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

***

Sao các người dám nhân danh tổ quốc?

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/dhv_sao-cac-nguoi-dam-nhan-danh-to-quoc.html

Sao các người dám nhân danh Tổ Quốc?
Đàn áp dân biểu tình quyết tử giữ non sông
Xưa các người từng xua dân biểu tình chống Mỹ
Nay biểu tình chống Tàu, có gì khác nhau không?

Khi Mỹ ném bom B52, dân biểu tình chống Mỹ
Bởi Mỹ đã gây đau thương cho hàng vạn đồng bào
Nay Tàu cưỡng chiếm Hoàng Sa bốn tư năm có lẻ
Rồi lấn dần Biển Đông, dân không đớn đau sao?

Tàu đã tàn sát hàng vạn đồng bào tháng Hai năm 79
Rồi ra lệnh Ích Tắc xóa nghĩa trang, mà đã xóa hết đâu
Ai đã cho cộng Tàu thuê đất rừng 50 năm ven biên giới?
Lẽ nào các người định lừa dân dâng đất Việt cho Tàu?

Ai đã nỡ cho Tàu thuê Sơn Dương-Formosa Hà Tĩnh?
Một thời hạn kéo dài 70 năm gây thảm hoạ môi trường
Đẩy hàng chục vạn ngư dân phải nằm bờ thất nghiệp
Còn vu cáo dân chống Tàu là “gây rối quê hương!”

Ai đã dâng Bô Xít Tây Nguyên cho giặcTàu cộng sản?
Để Tàu đưa người sang lập ấp nhằm xâm chiếm lâu dài
Ai đã cho giặc Tàu tràn vào thâu tóm đất đai Đà Nẵng?
Dù các người biết rõ ràng, mà trách nhiệm chẳng về ai!

Nay bọn thân Tàu lại vẽ ra Đề Án “3 Đặc Khu Kinh Tế”
Từ Vân Đồn, Bắc Vân Phong đến Phú Quốc Kiên Giang
Nằm sát “đường lưỡi bò” để Tàu chiếm Biển Đông cho dễ
Vậy mà Quốc Hội đòi thông qua, xin hỏi có nên chăng?

Dân Việt đã trả lời bằng hàng chục cuộc biểu tình phản đối
Từ Hà Nội qua các tỉnh Miền Trung, rồi Sài Gòn đến Cà Mâu…
Hàng trăm vạn người đã xuống đường đấu tranh bất bạo động
Dẫu bị đàn áp bởi hàng ngàn an ninh, dù sứt trán bươu đầu!

Bởi biết dân luôn nhớ, giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp
Và kẻ chấp bút Đề Án này chắc đã quá hiểu rõ dân tình
Nên Đề Án không có một từ “Tàu” nào để lừa người mù tịt
Cứ bấm nút thông qua, là bị mắc mưu lũ đầy tớ Bắc Kinh!

Các người nhân danh ai mà đàn áp dân biểu tình bất bạo động?
Đang xiết chặt tay nhau xuống đường chống Tàu cộng xâm lăng
Các người không xót xa ư khi Biển Đông đang bị cộng Tàu xâm lấn?
Hay vì công hàm Ích Tắc đã trao mà phải dâng giặc Trường-Hoàng?

Nếu Đề Án này được thông qua thì 90 triệu dân Việt Nam quyết tử
“Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm hoàng đế nước người!”
Như Danh Tướng Trần Bình Trọng thời Trần đã ngửng cao đầu tiết liệt
Hỡi đồng bào! Hãy nghe lời Danh Tướng xuống đường thôi!

Hà Nội, 19/6/2018
Ts Đặng Huy Văn

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site