lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Thông cáo đặc biệt mời tham gia buổi hội luận với đề tài: Chiến tranh Việt Nam qua bộ Phim “ Vietnam War”

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/chientranhvietnam_tho-moi-hoi-luan-chien-tranh-viet-nam-15-10-17.html

Orange County, California USA. Ngày 10/10/2017

Thưa Đồng bào quốc nội, Đồng bào hải ngoại.

Quý chiến hữu QLVNCH và CSQG/VNCH.

Quý giới chức Lập Pháp, Tư Pháp, Hành Pháp Đệ I và Đệ II VNCH.

Thưa quý vị,

Đài Truyền hình SBTN sẽ tổ chức một buổi hội luận với đề tài:

Chiến tranh Việt Nam qua bộ Phim “ Vietnam War” của hai nhà đạo diễn Mỹ Ken Burns và Lyn Novick’s. Bộ Phim gồm 10 tập và dài 18 tiếng.

Ngày giờ hội luận: Chúa Nhật ngày 15/10/2017 vào 1:30 PM

Thời gian hội luận từ 1:30 PM đến 4:30PM

Kính mời quý vị dự thính.

Xin vào YOUTUBE: www.SBTN.com

Trân Trọng

Liên Thành
Trung Tâm Trưởng
Trung Tâm Điều Hợp UBTTTADCSVN

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site