lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

***

Biểu tình chống Việt cộng làm "3 Đặc Khu-99 Năm" TNS. Janet Nguyễn "gặp riêng " Tổng Lãnh Sự Cộng sảnViệt Nam; Ủng hộ "Cách Mạng Hoa Sen"- Nghe Luật sư Nguyễn Văn Đài phát biểu

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/bieu-tinh-chong-vc-lam3-dac-khu-99-nam.html

Published on Jun 11, 2018

 

10/6/18 Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali tổ chức bểu tình tại Bolsa Little Saigon để chống Việt cộng làm "3 Đặc Khu Kinh Tế -99 Năm" giao cho Tàu cộng. Có sự tham dự của Thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị trưởng Tyler Diệp, Luật sư Dina Nguyễn, cựu Nghị viên, cựu Phó Thị trưởng Garden Grove, hiện là Giám Độc Sở Thủy Cục Orange County, kiêm Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, ông Nguyễn Mạnh Chí. Giám đốc Sở Vệ Sinh Midway City, và các lãnh tụ tôn giáo, đoàn thể, đồng hương. Ngô Kỷ Livestream buổi biểu tình, phỏng vấn các người tham dự, và cổ súy cuộc "Cách Mạng Hoa sen" do sinh viên, học sinh trong nước chủ xướng.

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site