lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

***

Anh Hùng Nguyễn-Thanh-Quan

Quân Sử Việt Nam | Không quân việt nam, lichsuvietnam anh hùng Nguyễn Thanh Quan

Cuối hè năm 1974, khi chiến truờng trở nên sôi động trở lại, các mặt trận diễn biến theo một chiều hướng mới, nhưng không ai biết được đây là một chiều hướng bất lợi cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời điểm này, một số hoa tiêu quan sát vừa mãn khóa được bổ sung về Phi Ðoàn 110, Sư Ðoàn 1 Không Quân – Ðà nẵng. Ðây là những hoa tiêu trẻ, hăng say, đầy nhiệt huyết, thầm ước mơ thực hiện hoài bảo của mình bằng những chiến công hiển hách trong công cuộc bảo vệ miền Nam thân yêu trước họa xâm lăng của Cộng Sản. Thiếu úy Nguyễn Thanh Quan là một trong số các hoa tiêu trẻ đó. Thiếu úy Nguyễn Thanh Quan sinh năm 1953, gia nhập Không Quân khóa 72, tốt nghiệp khóa Hoa Tiêu Quan Sát tại TrungTâm Huấn Luyện Không Quân – Nha trang. Sau khi miền Trung lọt vào tay Cộng sản, Thiếu úy Nguyễn Thanh Quan theo đơn vị di tản vào Sài Gòn và tiếp tục chiến đấu .

Ngày 30-4-75, Tổng Thống Dương văn Minh Tổng Tư Lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh buông súng. Quá uất ức trước sự kiện bi thảm này, cảm thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ đất nước của người trai trong thời chiến và nhất là không muốn lọt vào tay Cộng sản với những bộ mặt sát máu và man rợ khi tiến vào Thủ đô Sài Gòn Thiếu úy Nguyễn Thanh Quan, với khẫu súng P 38 của mình Anh đã tự sát tại nhà với một phát đạn ngay tim vào lúc 3giờ 15 cùng ngày.

Một đám tang được cử hành lặng lẻ trong một gia đình đơn chiếc. Mãi về sau các bạn cùng khóa đã tìm về và góp sức xây dựng cho Anh một ngôi mộ tươm tất. Hiện nay gia đình Anh Quan chẳng còn ai ngoài một người chị đang tu xuất.

Một Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân trong số hàng trăm ngàn Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, góp phần tô điểm cho lịch sử vẻ vang của dân tộc vốn có từ ngàn xưa.

Khi không giữ được thành, các Vị tướng lãnh, các Sĩ quan và cả binh sĩ đã tự sát theo thành. Ðây là một hành động hào hùng, một sự kiện trọng đại và hiếm hoi trong lịch sử Việt nam và cả Thế giới.

Sau ngày 30-4-75, đơn vị tan tác, kẻ ra nước ngoài người bị vào trại tù cải tạo, ngậm ngùi cho số phận đất nuớc, khóc thương cho bạn bè đồng đội. Phải hơn 30 năm sau mới biết trong đơn vị có người đã tự sát để giữ tròn tiết tháo. Ðau thương thay, cảm phục thay và cũng xót xa thay, vị anh hùng vị quốc vong thân này lại là đứa em út của đơn vị.

Chúng ta hãy kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân Nguyễn Thanh Quan. Chúng ta tự hào vì các Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã góp phần tô điểm tinh thần hào hùng, bất khuất và vẻ vang cho chiều dày trang sử của dân Việt.

Chúng ta đừng quên rằng, chính những Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân đã vinh danh cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà những người còn sống đang thừa hưởng.

Chúng ta tự hào nhưng không quên căm phẩn về những hành động phá hoại dân tộc, hành vi bán nước trước sau như một của Ðảng Cộng sản Việt nam hiện nay. Nhân ngày quốc hận 30-4, một phút mặc niệm cho Anh hùng Vị Quốc Vong Thân Nguyễn Thanh Quan, đồng thời tưởng nhớ đến các Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã Vị Quốc Vong Thân, tưởng nhớ đến các bằng hữu và đồng bào đã bỏ mình trong trại cải tạo và trên đường tìm tự do.

Mùa Quốc Hận 30-4-09

KQ Dương bình Phê

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters
un compteur pour votre site