lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Mời ký tên vào Tuyên Cáo Chung lên án Việt cộng CÔNG KHAI bán nước

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tuyen-cao-chung-len-an-vc-ban-nuoc-cho-tau-cong.html

http://vietquoc.org/tuyen-cao-chung-len-an-dang-cong-san-viet-nam-cong-khai-ban-nuoc/ 

Tuyên Cáo Chung
Về việc: Lên án  đảng Cộng Sản Việt Nam công khai bán nước

Xét rằng:

1.  Để duy trì chế độ phản dân hại nước, đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã từng nhiều lần lén lút bán nước cho Trung Cộng, điển hình như Công Hàm 1958, Mật Ước Thành Đô, Bauxite Tây Nguyên, Formosa…,

2. Trước mắt, đảng CSVN công khai tiếp tục bán nước qua việc Bộ Chính Trị CSVN chính thức quyết định cho thuê 99 năm các cứ điểm trọng yếu như Vân Đồn (Bắc), Vân Phong (Trung), và Phú Quốc (Nam) của Tổ Quốc ta,

3. Gian trá, lấp liếm cho hành động bán nước này, đảng CSVN ma mãnh đem quyết định bán nước trên để hợp thức hóa qua Quốc Hội bù nhìn của chúng vào ngày 15 tháng 6 năm 2018. Thật ra đây là hình động công khai bán nước được ngụy trang dưới danh nghĩa “Đặc Khu Kinh Tế” để nhanh chóng biến Việt Nam thành một quận huyện của Tàu,

4. Bao hy sinh núi xương, sông máu của tiền nhân qua nhiều thế hệ để bảo vệ giang sơn tổ quốc nước Việt, nay chúng ta có nghĩa vụ và bổn phận dẹp bọn CSVN bán nước cầu vinh, đuổi ngoại xâm giành độc lập. Nếu không, Bắc thuộc Hán hóa Việt Nam toàn diện chỉ còn là thời gian.

Ý thức trách nhiệm về sự tồn-vong của Tổ Quốc, chúng tôi các chính đảng, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, hiệp hội, và đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước long trọng tuyên cáo:

1. Nghiêm khắc lên án và cực lực phản đối đảng Cộng Sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng qua việc cho thuê trá hình “Đặc Khu Kinh Tế”  99 năm,

2. Để ngăn chận, chấm dứt đảng CSVN bán nước, khẩn thiết kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước đồng tâm nhất trí cùng hành động bằng mọi phương cách hữu hiệu nhất: dẹp nội thù, chống ngoại xâm,

3. Kêu gọi những thành viên trong guồng máy cai trị CSVN, nếu còn lương tri của người Việt, hãy mạnh dạn chống lại hành động bán nước của lãnh đạo CSVN,

4. Vận động cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN ngưng ngay việc cho Trung cộng thuê ba “Đặc Khu Kinh Tế” 99 năm,

5. Đảng Cộng Sản ở Việt Nam không là đại diện cho quốc dân Việt Nam, những hiệp ước và thỏa thuận của chúng là bất hợp pháp và bất bình đẳng, hoàn toàn vô giá trị. Quốc dân Việt Nam hoàn toàn phủ nhận,

6. Bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự sống còn cho dân tộc là luật tối thượng! Đảng Cộng Sản ở Việt Nam là một đại họa, là tội đồ đối với quốc dân Việt Nam. Khẳng định rằng còn đảng Cộng Sản ở Việt Nam là không bao giờ quốc dân Việt Nam có được Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.

Làm tại Việt Nam và Hải Ngoại ngày 06 tháng 6 năm 2018

Đồng Ký Tên:

Các chính đảng, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể ký tên theo thứ tự:

– Việt Nam Quốc Dân Đảng: Lê Thành Nhân – Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ, 
– Đại Việt Quốc dân Đảng: Trần Trọng Đạt – Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, 
– Việt Nam Dân Dân Chủ Xã Hội Đảng (Dân Xã Đảng): Huỳnh Kim Thanh – Tổng Bí Thư Dân Xã Đảng, 
– Tập Hợp  Quốc Dân Việt:  Linh Mục Nguyễn Văn Lý -Đại diện,
– Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: Hòa Thượng Thích Không Tánh và TT Thích Từ Giáo – Đại diện,
– Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí – Chủ tịch
– Cộng Đồng Việt Nam Bắc California: Nguyễn Ngọc Tiên – Chủ tịch Ban Chấp Hành,
– Hội Bảo Tồn Văn Hoá – Lịch Sử VN tại Canada: Trần Quốc Tuý-Hội Trưởng,
– Đài truyền hình Ovm4tv & Truyền thanh Việt Nam Hải Ngoại: Mai Quốc Việt – Phụ Trách “Tiếng nói từ Quốc Nội”
– Tiếng nói Người Mỹ Gốc Việt (Voice of Vietnam Americans): Nguyễn Thị Ngọc Giao-Virginia
– Tổ Đình Việt Nam: Bùi Đức Ly – Thủ Từ Tổ Đình Việt Nam
– Khối Tự Do Dân Chủ khối 8406: Vũ Hoàng Hải – Đại diện,
– Diễn đàn Nước Việt: Trần Nam Bình – Đại diện,
– Trung tâm Điều Hợp Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH, châu Âu: Nguyễn Thành Ngọc – Trung Tâm Trưởng
– Radio Việt Nam Hải Ngoại châu Âu : Đinh Kim Tân – Đâi diện,
Hội Ái Hữu Đồng Hương Saigon-Gia Định / Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận: Châu Huyết Hùng: Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ,
– Hội sử-học Việt-Nam: Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc -Tổng Thư Ký
– Nhóm Anh Em  Thiện Chí San Jose: Trần Long – Đại diện
– Ủy Ban Hỗ Trợ THQDV / Bắc California: Hoàng Lan – Đại diện
– Ủy Ban Hỗ Trợ THQDV / Nam California: Mai Nhan: Đại diện
– Cụ Tuệ Minh Hoàng Văn Huệ: Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế giới, Tiểu Bang Texas (The World Buddhism Association),
– Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới:
Hòa Thượng Thích Giác Lượng – Pháp Chủ Giáo Hội,
– Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại (GHPGHHHN): Ông Nguyễn Văn Tạo – Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương GHPGHHHN,
–  Linh Mục Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh: Giáo Xứ Đức tại Frankfurt, Đức Quốc
Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm, Sài-gòn, Việt Nam.
– Linh Mục. Augustinô Phạm Sơn Hà OSB: St. Ottilien, Đức Quốc (Germany)
Mục Sư Lương Hà: Tổng Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Seventh-day Adventist Church
– Linh Mục Pedrô Nguyễn: Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả, Waalwijk Hòa Lan
– Ủy Ban Nhân Quyền Helsinki-Vietnam: Ông Trần Tử Thanh Cựu tù nhân lương tâm – Chủ Tịch
– Tuổi Trẻ Yêu Nước Canada: Cô Nguyễn Mỹ Linh – Đại diện,
– Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại: Cô Nam Yến – Đại diện,
– Đoàn Thanh Niên Truyền Thống Việt: Ông Quốc Liêm – Trưởng Đoàn,
– Đoàn Thanh Niên Dân Tộc Việt: Ks Nguyễn Tuấn Việt – Chủ Tịch,
– Khuôn Hội Phật Giáo Yên Tử, Calgary, Canada: Thanh Phúc Nguyễn Hữu Phước
– Phong trào thanh niên  Bảo Vệ Biển Đông (Quốc Nội): Anh Trần Huy Phong, Đại diện-
– Đoàn Thanh Niên Yêu Tự Do: Đại Diện:
        Hà Nội: Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Quốc Hiền,
Sài gòn: Hoàng Huy Cường, Phạm Tuấn,
– Nhóm Khoa Học Kỹ Thuật Nghiên Cứu High Tech: Đại Diện Paul V. Dương Phd.
– Ủy Ban Helsinki Viet Nam: Ls Tạ Quang Trung, Cố vấn
– Tuổi Trẻ Quyết Tâm Bảo Vệ Lãnh Thổ & Lãnh Hải:  Nguyễn thế Tuấn, Việt Nam – Đại diện
– Nhóm Thanh Niên Sinh viên yêu tinh thần Nguyễn Thái Học Hà Nội, Yên Bái: Nguyễn Phan Thanh, Trần Thị Minh Huyền, Phan Thị Thu Phương, Vũ Hùng, Phó Đức Tùng.
– Thanh Niên Cờ Vàng: Nguyễn Phục – Đại Diện
Thanh Sinh Phó Đức Chính: Nguyển Văn Bảo – Đại diện
Viện Việt Nam Dân Chủ: Bác Sĩ Trần Quốc Hưng – Đại diện
………………………………………………..
……………………………………………….

Cá nhân ký tên:

– Nguyễn Viết Đĩnh: Luật gia
– Cụ Đổ Trung: Lão niên 90 tuổi ở Cali
– Vi Đức Hồi: Cựu tù nhân lương tâm ở Lạng Sơn, VN
– Triệu Sang: thương phế binh VNCH tiểu đòan 7 sư đoàn Nhảy Dù, Việt Nam
– Phạm Anh Tuấn: Kỹ sư, thành viên 8406 ở Úc
– Ngô Quốc Sĩ: Cựu giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, San Jose California
– Lý Trung Tín: Cựu Chủ Nhiệm Tạo Chi Dân Văn
– Hòe Nguyễn, Nguyễn Thanh Vân, Jullie Trung Nguyễn, Mười Nguyễn, Allen Trần: California
– Lê H. Hải PhD: Information System (IT), Austin Texas
– Linda A Le PhD: Austin, Texas
– Julie H Le: Austin, Texas
– Ngọc Giao: Virginia, USA
– Nguyển Thành Hưng: Nhà giáo, Huế Việt Nam
– Phạm Thành Chung: Buôn bán, Quảng Điền VN
– Tiến Sĩ Trần v Cang: Viện nghiên cứu sinh học, VN
– Nguyễn-Tiến-Đán: Công dân Việt Nam
– Hana Nguyễn: Cali
– Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ
– Hand in Hand Eldo Co. Houston, TX : Giám đốc Đỗ Minh Đức
– Nguyễn Việt Hưng: San Jose, CA
– Trần Vicky: San Jose, CA
– Trần Calvin: San Jose, CA
– Trần văn Huy: Fremont, CA
– Cao Minh Nhật: San Jose, CA
– Cao Minh Hoàng : San Jose, CA
– Nguyễn Văn Thùy: Fremont, CA
– Bùi Thị Mai: Fremont, CA
– Trần Phong Lưu: San Jose, CA
– Trần Kathy: San Jose, CA
– Nguyễn Như Ngọc: San Jose, CA
– Đỗ thế Kỷ: California
– Vũ Mạnh Hùng: Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội
– Vũ Hạ: Nhà văn Pháp
– Ellen Nguyễn (Hồn Nhiên): Thành Viên Mạng Lưới Nhân Quyền
– Nguyễn Tùng Châu: Randolph, MA
– Roberto Wissai: Houston, Texas
– Nguyễn Văn Thơ: Houston Texas
– Trần Văn Quang Langley, BC  Canada
– Nguyễn Thị Tiếm Langley, BC  Canada
– Đỗ Thị Thuấn California
– Nguyễn Văn Ngộ: Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Việt Nam
– Trần Vũ Thoa: Sĩ quan bộ đội Nhân Dân Việt Nam
– Phạm Đức Nhã: đảng viên Cộng Sản từ bỏ đảng
– Nguyễn Đức Luyện: cựu sĩ quan Quan Lực VNCH, Nha Trang
– Phạm Đình Tuấn: Đảng viên VNQDĐ tại Việt Nam
– Phan Đắc Long: Quảng Ngãi, Việt Nam
– Bà Lê thị Mai, Colorado, USA
– Bà Nguyễn thị Kháng, Colorado, USA
– Ông Huỳnh Quốc Trọng – Nông dân tỉnh Thừa Thiên Việt Nam
– Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Sẳng: Arizona, Hoa kỳ
– Bác Sĩ Trần Mộng Lâm, Motréal Canada
– Ông Trần Hửu An: Đốc Sự, Lousiana , Hoa Kỳ
– Bà Vũ Thị Nhung, NewYork Hoa Kỳ
– Giáo sư Trần Đình Huệ: Sài Gòn, Việt Nam
– Giáo Viên Nguyễn Quốc Thỏa: Việt Nam
– Cư Sĩ Phúc Trường Trần Tấn Chỉnh, Việt Nam
– Ks Nguyễn Thanh Hùng: Việt Nam, Bloger
– Cô Hélène Nguyễn: Họa Sĩ,  Bruxelles, Bỉ (Belgique)
– Giáo Sư: Nguyễn Hồng Lê, Nha Trang Việt Nam
– Lê Quang Tam: Sinh viên đại học Sai Gòn
– Trần quý Bình: Giáo viên Thừ Thiên Huế
– Ls Robert Trần, Tennessee Hoa Kỳ
– Ks Nguyễn Thế Dũng, Úc Châu
– Đại Tá Lê Bá Khiếu: Cựu tỉnh trưởng Quảng Ngãi
– Trung Tá Vũ Trọng Mục: Orange County, Califorrnia
– Luật Sư Steven Phan: Texas
– Giáo Sư Phien Trần, Austin Texas
– Nguyễn Thu Ba: Công nhân thành phố Đà Nẵng Việt Nam
– Trần Tấn Tuyên: Công nhân thành phố Đà Nẵng quyết đuổi bọn Tàu
– Nguyễn Xuân Thu Hồng: Thành phố Huế, học ra kỷ sư 3 năm không việc làm vì có tư tưởng chống Tàu Cộng.
– Hà Huy Chương: mạng lưới facebook, Việt Nam
– Đại tá Hoàng Tích Thông: Nguyên Lữ đoàn trưỡng Thủy Quân Lục Chiến, nguyên tư lệnh phó Sư Đoàn II VNCH, Ortange County, 
– Dân Biểu Nguyễn Hữu Thời: Cựu dân biểu VNCH, Orange County California.
– Nguyễn Thị Thanh Bình và gia đình Nam California
– Phạm Thanh Tâm, diễn đàn điện tử Gmail.
– Luật Sư Scott D. Nguyễn – Houston Texas
– Luật Sư Richard D. Nguyễn – Houston Texas
– Bác Sĩ Nguyễn Văn Huy, Ohio USA
– Bác Sĩ Trần Hữu Dược, Việt Nam
– Hồ Thành Trí, Việt Nam: Giáo viên
– Hoàng Trọng Nhân, Cao Huy Huân, Nguyễn Thiêm – Công nh6an Biên Hoà – Sài Gòn
– Nguyễn Tố: giáo viên hồi hưu Đà Nẵng
– Nguyễn Phương: thành phố Huế
– Bùi Huy Chương: Ban Mê Thuột Việt Nam
– Tăng Quốc Hùng: Đà Lạt Việt Nam, giáo chức
– Trương Bình, Võ Thị Thoả, Trương Bằng: gia đình tại Cần Thơ
– Hoàng quốc lịch: Ks nhà máy tỉnh Bình Dương
– Bác sĩ Trần Huy Quang: tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ
– Ks Nguyễn Thiện Bằng: Dallas, Texas
– Ks Nguyễn Văn Phước: Kansas, Oklahoma
– Dược Sĩ Nguyễn M. Phương: tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ
– Nguyễn Thị Như Mai: Austin, Texas
– Nguyễn Bảo Ngọc: Houston, Texas
– Nguyễn Chinh: San Francisco, California
– Bùi Trần Tuyến: Los Angeles, California
– Nguyễn Huy Huân – Facbooker – Việt Nam
– Trần Hữu Quang – Facebooker – Việt Nam
– Công dân Làng Lăng Cô, Tỉnh Thừa Thiên Việt Nam
– Hoàng thị Thu Trâm: Dược sĩ tại Sài Gòn Việt Nam
– Phan Trần Quang: con cháu đảng viên VNQDĐ tại Yên Bái
– Michael Mai: California
– Nguyễn Thị Sen: Việt Nam
– Susan Nguyen: California
– Jacqueline Dang: California
– Howard Nguyen: California
– BẢO TRÂM: California (có kèm theo bài viết)
– Hà trung Liêm, Nabraska, Hoa Kỳ
– Phạm Đăng Cường: Việt Nam
– Nguyễn Thanh Song Cầm: Việt Nam
– Trần Viết Huấn: Germany
– Nguyễn Thị Ngọc Minh: Germany
– Trần Hoàng Chuyên: Thương gia, Hà nội
– Phạm Tấn Long: Đảng viên Cộng Sản rời bỏ Đảng phản đối bọn lãnh đạo CSVN bán nước
– Thuyền Thuyên: Cư dân Sài Gòn
– Nguyển An Tố cùng gia đình vợ con, gòng họ: Đà lạt, Việt Nam
– Trần văn Ba: cán bộ hưu trí tại Sài Gòn, Việt Nam
– Nguyễn hùng Anh, sinh viên Sài Gòn
– Phạm Thế Thứ cùng các bạn cùng lớp: Học sinh trường Quốc Học Huế
– Hoàng Nguyễn: San Jose, Cali
– Pamela Phan: San Jose, CA
– Nhu Phuc: Houston, TX

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site