lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

***

Trúc Hồ phải công khai xin lỗi cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại và trả tự do cho Việt Khang

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/truc-ho-phai-xin-loi-cong-dong_tra-tu-do-cho-viet-khang.html

Năm 2012, Trúc Hồ (TH) đã công khai nói rằng, lật đổ cộng sản là sai...phải tôn trọng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì những lời phát biểu này, TH đã bị cộng đồng người Việt tỵ nạn ở khắp nơi chống đối mạnh mẻ. Vì đây là biểu hiện lập trường thân cộng, xúc phạm cũng như mạo nhận danh nghĩa (khi xử dụng hai chữ chúng ta trong phần phát biểu) cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/truc-ho-lat-do-cs-la-sai-phai-ton-trong-chxhcnvc.html

Năm 2018, TH lại nói cách khác, đập tan cộng sản, chứ không chủ trương lật đổ cộng sản...như vậy vẫn chưa đủ. http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstar-media-truc-ho-dap-tan-cong-san.html

Cách đây khoảng 5 tháng khi nhạc sĩ Việt Khang (VK) vừa mới sang Hoa Kỳ, được TH tiếp đón cẩn thận, ngay cả cộng đồng không có ai hiện diện. Từ đó, đến nay, tháng 06-2018, đi bất cứ nơi nào chỉ thấy TH kèm sát VK chẳng khác nào VK đã và đang bị tiếp tục cầm tù, bắt làm con tin bởi TH. Điều này làm trong cộng đồng ngày càng bất mãn.

Để hóa giải những điều trên, TH cần phải sửa sai, chúng tôi đề nghị 4 điểm như sau:

1/ Phải công khai xin lỗi cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, bằng cách rút lại những lời phát biểu năm 2012 ...lật đổ cộng sản là sai...phải tôn trọng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -ngưng trích-. Đồng thời ủng hộ Tuyên cáo chung lên án Việt cộng CÔNG KHAI bán nước do Việt Nam Quốc Dân đảng chủ xướng http://vietquoc.org/tuyen-cao-chung-len-an-dang-cong-san-viet-nam-cong-khai-ban-nuoc/; TH còn phải hô lớn 3 lần đả đảo cộng sản Việt Nam phản quốc bán nước cho giặc Tàu...;

2/ Trả tự do tức khắc cho nhạc sĩ VK, để cho VK đi đâu thì đâu gặp bất cứ ai mà không bị TH theo dõi, bám sát cũng như ngăn chận;

3/ Điều chỉnh cách làm việc trong tinh thần trong sáng, vô vụ lợi. Tổ chức văn nghệ đấu tranh chống cộng là văn nghệ đấu tranh chống cộng chứ không phải núp sau danh nghĩa là văn nghệ mùa xuân, mùa hè như việc làm khuất tất, lường gạt cộng đồng người Việt ở Hạ Uy Di trong tháng 05-2018. http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ca-sy-hoang-truc-len-tieng-ve-viet-khang-truc-ho.html

4/ Hiến cúng tài chánh thu được trước đây (qua những cuộc lạc quyên) vào công cuộc đấu tranh lật đổ bạo quyền Việt cộng cũng như để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Cụ thể ủng hộ phương tiện, tài chánh đến các cuộc biểu tình chống cộng sản Việt Nam ở trong nước cũng như tiếp tay cho chiến sĩ Nguyễn thị Ngọc Hạnh, Hoà thượng Thích Thông Lai, Linh mục Nguyễn Văn Lý và những chiến sĩ đã và đang đấu tranh mặt đối mặt với bạo quyền Việt cộng ở khắp nơi. http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ntnhanh_vi-sao-toi-chong-viet-khang-truc-ho.html

Trúc Hồ chưa phải người làm chính trị đúng nghĩa, càng không phải là người nhạc sĩ có tâm hồn nhạc sĩ, cho nên những sai xót nêu ở đoạn trên, chúng tôi có thể thông cảm được nếu TH có thiện chí chấp nhận thực hiện sửa sai, và cộng đồng, dư luận kiểm chứng được.

Trúc Hồ sống trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, cần phải có sự tôn trọng cộng đồng này. Và chúng tôi viết những điều trên với tư cách là thành viên của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại.

Lưu ý: chúng tôi chấp nhận ý kiến khác biệt trên tinh thần tôn trọng, tìm hiểu sự thật, học hỏi lẫn nhau, có ý thức văn hóa. Những ý kiến đi ngược lại những điều vừa nêu sẽ tự động gởi lại cho người viết, người gởi.

Thân chào trong tinh thần xây dựng cộng đồng vững mạnh, đoàn kết chống Tàu cộng, Việt cộng và tay sai. 

Tháng 06 ngày 11, năm 2018
Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site