lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 23 (Huỳnh-Tâm)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Những văn kiện bí mật còn nguyên bản.

Năm 1939 Trung Cộng công bố thành lập Bộ nước ngoài, Trương Linh Phủ (Lingfu) người bạn thân với Hồ Quang ăn ở cùng phòng, học cùng khóa 4 tại Học viện Quân sự Hoàng Phố đã ghi chú vào hồ sơ Hoa Nam qua lời tuyên thệ nhậm chức đặc nhiệm xử lý tình huống thế cuộc nước Việt Nam. Cho thấy trong lịch sử cận đại của Trung Cộng áp dụng cơ hội xâm lăng lân bang bằng nhiều hình thức khác nhau, bí danh Hồ Quang thi hành công tác nước ngoài, một trong những giải pháp Trung Cộng đi tìm chư hầu. Nên nhớ rằng Hồ đã được đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng Phố, trong số đó có Lâm Bưu (Lin Biao), Nghê Chí Lượng (Ni Zhiliang), Trương Linh Phủ (Zhang Lingfu) Hồng Thủy, sau khi tốt nghiệp gia nhập Hồng quân. Ngày chia tay đồng đội, Hồ lên đường đi về hướng Nam phụ trách một góc trời chiến sự, ông đã sao chép kinh nghiệm cách mạng Trung Cộng, và đã từng tham gia vào công việc liên quan đàm phán Yan Tây Sơn tại thành phố Trùng Khánh.

trương linh phủ, hồ tập chương, hồ quang,

Gián điệp Trương Linh Phủ bạn thân của Hồ Tập Chương, học cùng khóa 4 Học Viện Quân Sự Hoàng Phố. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Trần Hàn Phong (Chen Hanfeng) con trai của tướng Hồng Thủy đọc được tài liệu của Trương Linh Phủ, ghi chú cẩn thận: Hồ Quang được đảng bổ nhiệm đặc vụ tại Quảng Châu kết nghĩa một số tổ chức thanh niên Việt Nam. Ông tìm đến những cá nhân người Việt, trước nhất thu phục nhân tâm và bằng mọi cách chia rẻ lực lượng thanh niên, ông thay đổi tên gọi là Lý Thụy kết nghĩa anh em với Lý Thị. Trương Linh Phủ (Lingfu) nhớ lại tên thật của Lý Thụy thực sự gọi là Hồ Tập Chương, cuộc sống của ông đã được đổi tên nhiều lần, lần này thay đổi tên họ Hồ Quang, tiết lộ này cho thấy Hồ Tập Chương được Quân ủy Trung ương (CPC) tận tình chiếu cố, tuy nhiên không ra ngoài bàn tay Hoa Nam và phục tùng quy tắc người Cộng sản.

Hồ sơ Hoa Nam: Cùng thời điểm, Quốc tế Cộng sản giới thiệu nhà tư vấn Bào La Đình (Borodin) người Nga đến Quảng Châu gặp Tôn Trung Sơn (Sun Yat-sen) và gặp Hồng Thủy đã từng là người trợ lý của Hồ Chí Minh. Ngay sau đó Bào La Đình nhận được tin tên Lý Thụy xa lạ trong giới chính trị kết nạp những thanh niên Việt Nam tiến bộ, hy vọng được người giới thiệu vào Học viện Quân sự Hoàng Phố, lò luyện ngọn lửa cách mạng Tam Dân Chủ Nghĩa, có cương lĩnh chính trị do Tôn Dật Tiên đề xuất, với tinh thần biến Trung Quốc thành một quốc gia tự do, phồn vinh và hùng mạnh.

Tướng Nguyễn Sơn, Vũ Nguyên Bác, Hồng Tú, Hồng Thủy, trương linh phủ, hồ tập chương, hồ quang,

Những gián điệp Trung Cộng có nhiều tên Tướng Nguyễn Sơn, Vũ Nguyên Bác, Hồng Tú, Hồng Thủy. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Trương Linh Phủ: Nhân dịp Hồ đến Quảng Châu, xin vào Học viện Quân sự Hoàng Phố đang chuẩn bị khai giảng khóa 4. Hồ Quang tìm mọi cách làm quen Lý Phú Xuân (Li Fuchun) và Trường An (Cái Chang), tuy nhiên phải qua sự tìm hiểu lý lịch cá nhân, được biết Lý Thụy đã khai man trá lý lịch thay vì họ Hồ, vì cùng họ với Lý Phú Xuân cho nên Trường An (Cái Chang) chấp nhận Lý nhập khoá 4 Học viện Quân sự Hoàng Phố.

Trần Hiểu Nam: Trương Linh Phủ khai rằng tên thực sự của Lý Thụy gọi là Hồ Tập Chương, cuộc sống của ông đã được đổi tên nhiều lần, và mỗi lần đổi tên họ, tất nhiên thay đổi cả lý lịch, tiết lộ này cho thấy tham vọng của mỗi người có khác. Tuy nhiên tên Hồ Quang chưa bao giời tiết lộ ngày sinh đúng sự thật.

Trần Hàn Phong: Tên Việt Nam của Vũ Nguyên Bác do ông bà nội cho, và sau đó cha tôi đến Quảng Châu xin vào Học viện Quân sự Hoàng Phố, ông đổi tên thành Hồng Tú (David show) tên của một con sông Đông giang (Dongjiang), thời gian đó Quốc Dân Đảng đã tuyên truyền rằng "Đảng Cộng sản là một tai họa". Trước đó chính Hồng Thủy là một du kích địa phương đã làm việc trong quân đội Trung Cộng, vì vậy các đồng chí quân đội Trung Cộng không biết tên nổi tiếng Hồng Thủy. Sau năm 1930 ông đã đi đến phía tây Phúc Kiến, gặp Mao Trạch Đông, Chu Đức gia nhập vào Tứ Lộ Quân.

Hồ sơ Hoa Nam: Tháng 12 Năm 1927 có cuộc đảo chính giữa Quốc Dân Đảng và Trung ương Liên Xô CPC cả hai lấy quyết định mở ra chiến tranh vũ trang, đúng lúc Hồng Thủy từ Hà Nội đến Trung Quốc tham gia Hồng quân. Lúc này Hồ Quang đang công tác tại Bát Lộ Quân.

trương linh phủ, hồ tập chương, hồ quang, lý thụy

Thời thanh niên những tên gián điệp Trung Cộng mang tên Hồ Tập Chương, Lý Thụy, Hồ Quang (Lý Duệ) cùng thực hiện chung một vở kịch giả danh Nguyễn Ái Quốc. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Hồ sơ Hoa Nam: Tại thời điểm đó trong khu vực của Trung-Liên Xô đã lan truyền loan tên Hồ Quang bởi ông là kẻ sát nhân nhiều nhất trong cách mạng, ngay cả những con người bình thường cũng ​​muốn tránh ông ta. Bản thân ông sôi động, đam mê quyền lực, ông không khác dòng sắt chảy thích hợp của cách mạng Trung Quốc. Hồ Quang tuyên thệ nhậm chức, chỉ huy người nước ngoài thành lập "hội anh em bạn".

Trương Linh Phủ: Vào thời điểm đó, các trung tâm tạm thời chuyển từ Thượng Hải đến khu vực Xô Viết Trung ương, sau khi di chuyển đến khu vực có một số điều sinh hoạt tập thể kém sinh động, do đó khu vực miền Trung của Chu Đức điều động các quân nhân trên dòng tư tưởng, có một số khác biệt, Mao từ chối di chuyển quân vào tuyến đường kiểm soát của Liên Xô. Một lần nữa Mao Chủ tịch kiên quyết không sử dụng tuyến đường này. Vì vậy, giám đốc nghi Hồ Quang làm gián điệp cho Liên Xô. Việc này như một cái cớ để đình chỉ công tác của Hồ Quang.

Hồ sơ Hoa Nam: Chu Ân Lai, Lưu  Thừa (Liu Po-cheng), bảo vệ Hồ Quang khi bị đình chỉ, tội danh gián điệp có thể trục xuất khỏi đảng, không phải chịu hình phạt nặng, ngay sau đó đã cho bố trí một công việc nhẹ. Năm 1934, với sự thất bại chồng chất của Hồ Quang, không bao lâu Hồ Quang được tái phục hồi, ông bắt tay vào cuộc hành quân đường dài cách mạng. Chỉ định Hồ Quang quản lý Hồng Thủy, từ đó họ có dịp biết nhau.

Trương Linh Phủ: Kế hoạnh hành quân dài ngày, lần này Chu Đức và Lưu  Thừa giao quân tại Hồng quân Trung ương để chọn một vài người có khả năng gián điệp cho bộ nước ngoài, trong số đó có Hồ Quang trúng tuyển đặc nhiệm tình báo. Lần này cũng vậy, bởi vì Hồ dám đối mặt dù công tác mâu thuẫn với trung tâm chiến lược, Hồ nhấn mạnh: "Con đường cách mạng phải tin tưởng nơi Mao Chủ tịch, và Chu Đức".

Hồ sơ Hoa Nam: Những lần trước Hồ Quang bị kỷ luật nay đã giải quyết tốt đẹp, có lần dự định khai trừ ra khỏi Đảng, có nguy cơ biến mất sự nghiệp cách mạng của Hồ, người ta xấu miệng nói rằng đó là mục đích giết Hồ nhanh chóng, tuy Hồ là người kỳ cựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng được Chu Đức và Lưu  Thừa bảo vệ cho ông ta. Nhờ vậy Hồ Quang mỗi ngày thăng quan và được đảng chú ý giới thiệu vợ cho.

trương linh phủ, hồ tập chương, hồ quang

Tướng Từ Đặc Lập (Xu Teli) Cấp chỉ huy của Hồ Quang tại những mặt trận tình báo Chính trị và Quốc sự. Nguồn MSS: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Trương Linh Phủ: Quân ủy Trung ương Đảng đến Diên An thực hiện quân vụ bổ sung Bát Lộ Quân, bắt đầu chia thành hai phần quân, cánh quân một dưới sự chỉ huy của Trương Quốc Đảo (Chang Kuo-tao), đi về phía nam Quận Lô Châu Tứ Xuyên, chánh quân còn lại dưới sự lãnh đạo của Từ Hướng Tiền (XuXiangQian) và Lý Tiên Niệm (Li Hsien-niên) di chuyển quân thẳng hướng Tân Cương trong cuộc hành quân này có Hồ Quang,

Hồ sơ Hoa Nam: Hồ Quang nhận được lệnh của Bát Lộ Quân đi công tác về hướng Bắc, nhưng bị quân đội Quốc Dân Đảng bao vây, cuối cùng phá vỡ được cản trở, lên đường, quyết tâm đến Diên An, trên tay không còn "trường chinh đồ" và phương tiện, khó đến nơi trước ngày dự định, trình báo cáo lên Quân ủy Trung ương CPC.

Trương Linh Phủ: Trong quá hành trình Hồ Quang cải trang một người Tây Tạng, đi hành khất, lần hồi theo đoàn buôn chuyên chở bằng lạc đà, trên đường đến Diên An Hồ Quang chấp nhận làm tập dịch cho đoàn buôn. Nhờ vậy, ông đã đến được Diên An, có rất nhiều người không nhận ra Hồ Quang, thân thể đã mỏng, hốc hác bởi đi đường xa nhiều ngày thiếu ăn. Lý Kiện (Li Jian), một nữ Hồng quân nổi tiếng nói "người này là ai ?", Hồng Thủy lập tức đáp "Đây là Hồ Quang", ông cho biết đến Diên An có những trở ngại trên đường đi khó lắm mới tránh được quân đội Quốc Dân Đảng và Nhật Bản. Có người nghi vấn hỏi: Ngoài trời tối đen, Hồ Quang đến đây trong đêm để làm gì? chúng tôi không tin điều đó.

Hồ sơ Hoa Nam: Chu Đức xúc động, còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người cùng biết về trường hợp Hồ Quang, sau đó Hồ Quang đến trường Đảng tiếp tục học hỏi đường hướng cách mạng, nhưng lần này tình hình Trung Quốc, trải qua những thay đổi to lớn, chiến tranh nổ ra, với Hồ Quang cũng thay đổi băng cầu trên vai Trung đội trưởng, bây giờ ông là một trong những sĩ quan của Bát Lộ Quân.

Trương Linh Phủ: Hồ Quang đứng đầu Trung đoàn trụ sở chính thuộc Bát Lộ Quân, trách nhiệm mở cơ sở chống Nhật ở phía đông bắc Sơn Tây. Trong thời gian làm việc Hồ nổi tiếng biệt danh "máu lạnh" ông huy động quần chúng công khai đấu tranh, nhấn mạnh tuyên truyền chống Nhật Bản, Hồ Quang nói rằng "sự thật cha tôi đã công khai chống lại Nhật Bản", ông nói điều này để thúc đẩy đường lối chính sách của đảng, làm cho nó phổ biến, để mọi người có thể chấp nhận, đặc biệt mọi lời nói của Hồ biến giả thành chơn. Tại đông bắc Sơn Tây, Hồ đưa ra một làn sóng tuyên truyền, nhưng ngay sau đó, tình huống bất ngờ không thuận tiện cho ông vì bên cạnh có Hồng Thủy.

Hồ sơ Hoa Nam: Sự việc của Hồ lắng xuống, nhưng theo ký ức của Trương Linh Phủ, lần này Hồ Quang phạm kỷ luật có thể trục xuất quân ngũ, trên thực tế đã không thực hiện. Hồ được chuyển sang một công tác khác để tiếp tục làm việc, chiến tranh Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam, Hồ Quang gửi một điện thư hy vọng Hồng Thủy tháp tùng theo Hồ tham gia vào cuộc đấu tranh chống Nhật, sau khi cấp trên chỉ thị cho Bộ nước ngoài chấp thuận cho Hồ dẫn một đạo quân tiến vào Việt Nam, chỉ thị Hồ Tập Chương lập chiến khu cùng với người anh kết nghĩa Trương Linh Phủ.

Trương Linh Phủ: Hồ Quang chuẩn bị hoàn tất lý lịch, sẵn sàng đến Việt Nam, lần đi này Chủ tịch Mao, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh trao thẩm quyền hoạt động, xem như tướng ngoài mặt trận. Mao Trạch Đông nói: "Hiện đã có hang động để sinh hoạt, những nhu cầu hổ trợ do khu tư trị Choong phụ trách, người cùng đi Trương Linh Phủ và Hồng Thủy, hy vọng cuộc chiến tranh này chiến thắng trong thời gian khó khăn, nhất định sẽ thành công, với hy vọng nó là Diên An thứ hai, đến Việt Nam hãy chú ý để nâng cao tinh thần đoàn kết với họ, một phần Việt Nam xa Diên An, vì vậy tốt hơn bạn chú ý để đoàn kết tất cả mọi người, mọi khía cạnh có thể không biết chính xác, Ngoài lý thuyết, kiến thức của mình, thực hành không giống nhau, bạn vẫn phải chú ý để nâng cao tình đoàn kết với tất cả cùng giúp nhau, nay bạn là Hồ Chí Minh, đẩy lui cuộc chiến cuối cùng chống Nhật".[1]

Sau khi Nhật đầu hàng, tên Hồ Chí Minh xuất hiện dưới sự công nhận của Trung Cộng, Hồ tận dụng thời gian tham gia vào một cuộc cách mạng tháng Tám, sau cách mạng tháng Tám Trung Cộng thành lập "Cộng hòa Dân chủ Việt Nam" về việc chọn tên quốc gia thực sự Hồ Chí Minh không biết điều này. Bởi tại thời điểm đó chính Hồ Quang cũng không biết Hồ Chí Minh có thực hay không ? Đồng thời báo Quảng Châu loan tải Lý Duệ (Li Rui) cướp được chính quyền Việt Nam, Hồng Thủy mới biết thì ra ông ta đã có cái tên mới gọi là Hồ Chí Minh, vậy làm thế nào để biết Hồ Chí Minh, trước đó có tên Lý Duệ (Li Rui). Hồ Chí Minh cũng kỳ lạ không thể tự nói ra điều này, vì phục vụ cho đảng. [2]

Hồ sơ Hoa Nam: Đầu năm 1945 có một số Hoa Nam tổ chức cướp nước Việt Nam vận dụng mọi điều kiện để biến thành một cao trào yêu nước, tiếp theo Trung Cộng kiểm soát các khu vực giải phóng dần dần mở rộng. Trong Chiến tranh thế giới chống phát xít cũng có tình trạng này, ngày 12 tháng 8 năm 1945 Hoa Nam công khai huy động quần chúng xuống đường đấu tranh, cuộc nổi dậy thôi thúc Hồ Chí Minh đáp ứng thời cuộc, sau đó được gọi là Cách mạng tháng Tám, nhưng trước khi Pháp chấm dứt chiến tranh thế giới II, có ý cố thủ không sẵn sàng rút, tiếp tục duy trì chủ nghĩa thuộc địa, từ đó cuộc chiến tranh Đông Dương lần đầu nổ ra giữa Pháp và Việt Minh.

Trương Linh Phủ: Thời điểm quan trọng này, chỉ cần Hồng Thủy quay trở lại Việt Nam tình hình sẽ khác, vì vậy Trung Cộng bổ nhiệm Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng và đứng đầu bộ chiến tranh Việt Nam cùng lúc thành lập "Ủy ban miền Nam Việt Nam", do đó, Hồng Thủy bị biệt phái, ngay lập tức quay trở lại Việt Nam nhận chức chủ tịch "Ủy ban miền Nam Việt Nam" ông âm thầm phát động một cuộc tấn công Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Lần này, Hồ Chí Minh đã chủ động lên khu Việt Bắc. 

Hồ sơ Hoa Nam: Hồ Chí Minh khai thác hận thù với Hồng Thủy, năm 1948 ban tặng cho Hồng Thủy quân hàm thiếu tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mao Trạch Đông nói "trò đùa của sức mạnh, chức Đô đốc cũng không phải nhờ vào sức mạnh, bởi thế, Hồ phân cấp thay cho một chuồng cọp, tại Việt Nam không thể có hai Chủ tịch Nam và Bắc.

Trương Linh Phủ: Sau khi Hồng Thủy nhận được quân hàm Thiếu tướng trong quân đội Việt Nam vào thời điểm đó, nó không phải là đáng giá, càng không cho rằng vì kích thước của khả năng có bao nhiêu chiến thắng. Vì vậy, những đối thủ của Hồng Thủy là những vị tướng chưa bao giời trải qua Học viện Quân sự, vẫn được quân hàm tướng (Võ Nguyên Giáp) v.v... đó là nguyên tắc có đi có lại của Đảng, tuy nhiên ở phía Nam vào lúc này Hồng Thủy chiến đấu với đối thủ quân Pháp, mỗi lần hai bên đụng độ thường so sánh binh hùng tướng mạnh bên Việt Minh có Tướng Hồng Thủy chỉ huy, so găng với Trung úy Pháp Nguyễn Căn Hộ, nếu tướng Giáp tại thời điểm đó rất tương xứng với Hộ, Giáp là một vị tướng bất tài cho đến bây giờ, bạn sẽ nhận xét thế nào về Tướng Giáp do Trung Cộng dựng lên.

trương linh phủ, hồ tập chương, hồ quang, đường xuyên

Tài liệu "tộc ác" của Hồ Chí Minh và Đường Xuyên. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Hồ sơ Hoa Nam: Tháng 10 năm 1949 Trung Quốc thành lập nhà nước Việt Cộng. Tháng 8 năm 1950 phía Trung Quốc gửi Nhóm Tư vấn đến Việt Nam, tướng Vi Quốc Thanh (Wei Guoqing) dẫn đầu đoàn hỗ trợ cho Hồ Chí Minh, một lần nữa Trung Quốc cho phép Hồng Thủy làm trợ lý bên cạnh Hồ Chí Minh. Đến tháng 9 năm 1950, Hồng và Hồ không thể ở chung một rừng, cả hai nhận được một trận chiến khốc liệt cuối cùng Hồng Thủy chuyển giao quyền bính trở lại cho Trung Quốc.

Trương Linh Phủ: Thời gian ưu đãi, Hồ Quang tốt nghiệp khóa bốn Học Viên Quân Sự Hoàng Phố, nhưng cũng từ quân đội bắt đầu khởi nghĩa tại Quảng Châu, vì vậy từ trình độ của mình, từ công tác trong quân đội Trung Quốc trưởng thành, trường hợp này Hồ nghĩ rằng sẽ được cấp trên ưu ái hơn, Hồ làm đơn xin miễn ngoại lệ sau khi ra trường thăng cấp Trung úy, cho thấy quan điểm của Hồ Quang trọng quyền lực hơn trọng tinh thần khả năng, nhà trường sẵn sàng chấp nhận cho ông cấp bậc Trung úy, và sau đó xem xét lại hồ sơ của Hồ Quang. Trung Cộng cho biết Việt Nam cần người, điểm chính đưa Hồ Quang đến một ngõ rẽ khác, trong thời gian ngắn nhất Quân ủy Trung ương Trung Cộng cho thiết lập kế hoạch chiến tranh Việt Nam, Trung Quốc lấy quyết định cướp Việt Nam đặt vào đó một chế độ Cộng sản thân Trung Cộng, tốt nhất phải làm như thế nào mang lại kết quả, tất nhiên có một số vấn đề trong khả năng không thực hiện được.

Hồ sơ Hoa Nam: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quân đội Giải phóng nhân dân, cấp phát khen thưởng chiến công cách mạng bằng những huy chương thành tích và thi hành mệnh lệnh tốt, chính nó đã trở thành những xảo thuật kích động người dân Trung Quốc nhập cuộc lên đường đến Việt Nam, và năm 1955 lần đầu tiên nhà nước Trung Cộng (PLA) ban tặng tước vị cho Hồ Quang, anh hùng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

đổng tất vũ, trương linh phủ, hồ tập chương, hồ quang

Hai tên gián điệp Đổng Tất Vũ và Hồ Tập Chương đã thực hiện chung một vở kịch Hồ Chí Minh. Về già "tình đồng chí, tình anh em vong niên" gặp lại nhau tại Bắc Kinh, đắc chí ngạo nghễ thế sự Việt Nam đã bị vò nát trong đôi tay của tên ảo Hồ Chí Minh. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Trương Linh Phủ: Vào năm 1955 Hồ Chí Minh đã được nhà nước trao cấp bậc Thiếu tướng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Việt Nam, năm 1955 Hồ Quang là một trong mười một (11) tướng lãnh công thần của Mao Trạch Đông, được giới thiệu trước thiên hạ tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Chủ tịch Mao hỏi Hồ Chí Minh: "Cấp quân hành cho một bộ phận tích cực là Thiếu tướng thấy có ổn không và tình hình tại Việt Nam như thế nào ?", Hồ đáp: "Thưa tất cả do Chủ tịch sinh ra tất nhiên phải ổn". Sau đó Mao nói với những người xung quanh Hồ, rằng "điều này là không thích hợp, dù sao cũng đã khoá bốn Hoàng Phố (Whampoa). Sau đó, Tổng cục Chính trị vinh thăng Hồ Chí Minh lên quân hàng Trung tướng theo tổng số cấp độ quân sự danh dự của Quân đội Nhân dân Trung Cộng tại Việt Nam.

Huỳnh Tâm

Chú thích.

[1] Mao Trạch Đông nói: "有洞穴生活,由自治区分管忠, 谁陪同张庭富和香港翠灵支持的需求, 希望能赢得这场战争在困难的时候, 肯定会成功, 希望这是延安第二个越南注重提高声援他们的精神, 越偏远的延安, 所以你可要注意每个人都团结起来人, 各方面可能不知道到底, 除了理论, 他们的知识, 实践不一样的, 你还是要注意加强团结与互相帮助, 现在你是在胡志明市明, 把抗日战争终于" (hữu đỗng huyệt sanh hoạt, do tự trị khu phân quản trung, thùy bồi đồng trương đình phú hòa hương cảng thúy linh chi trì đích nhu cầu, hi vọng năng doanh đắc giá tràng chiến;tranh tại khốn nan đích thì hậu, khẳng định hội thành công, hi vọng giá thị diên an đệ nhị cá việt nam chú trọng đề cao thanh viên tha môn đích tinh thần, việt thiên viễn đích diên an, sở dĩ nhĩ khả yếu chú ý mỗi cá nhân đô đoàn kết khởi lai nhân, các phương diện khả năng bất tri đạo đáo để, trừ liễu lí luận, tha môn đích tri thức, thật tiễn bất nhất dạng đích, nhĩ hoàn thị yếu chú ý gia cường đoàn kết dữ hỗ tương bang trợ, hiện tại nhĩ thị tại hồ chí minh thị minh, bả kháng nhật chiến tranh chung vu).

[2] "日本投降后, 这个名字胡志明出现中共承认刚刚服用参加八月革命的时候, 八月革命将形成越南的 "民主共和国" 关于建立胡志明还不清楚. 因为当时未知的阮文黎翠胡志明市是, 同时按负载李锐广州贷款 (李锐) 剥夺越南政府, 洪水当时就知道他有一个叫新名字胡志明, 所以怎么知道胡志明, 这是李锐 (李锐) 之前. HCM奇怪也不能说出来,或者是因为党的服务". (nhật bổn đầu hàng hậu,giá cá danh tự hồ chí minh xuất hiện trung cộng thừa nhận cương cương phục dụng tham gia bát nguyệt cách mệnh đích thì hậu,bát nguyệt cách mệnh tương hình thành việt nam đích“ dân chủ cộng hòa quốc“ quan vu kiến lập hồ chí minh hoàn bất thanh sở.nhân vi đương thì vị tri đích nguyễn văn lê thúy hồ chí minh thị thị, đồng thì án phụ tái lí duệ nghiễm châu thải khoản(lí duệ)bác đoạt việt nam chánh phủ, hồng thủy đương thì tựu tri đạo tha hữu nhất cá khiếu tân danh tự hồ chí minh,sở dĩ chẩm yêu tri đạo hồ chí minh, giá thị lí duệ (lí duệ) chi tiền.HCM kì quái dã bất năng thuyết xuất lai, hoặc giả thị nhân vi đảng đích phục vụ")

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site