lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

 

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

Đức Vua Trần Nhân Tông

-Tinh anh và tổng lực của tộc Việt-

| Lịch Sử Việt Nam | Vua Trần Nhân Tông

Mục Lục:

Duyên khởi

Chương Một - Hành trạng

Chương Hai - Đức Trần Nhân Tông và cuộc kháng Nguyên lần thứ nhất 1285

Chương Ba - Chiến lược phòng thủ diện địa

Chương Bốn - Kế sách rút lui và phòng thủ chiến lược

Chương Năm - Trì Hoãn Chiến

Chương Sáu - Tổng phản công giải phóng quê hương

Chương Bảy - Củng cố nội trị sau cuộc chiến

Chương Tám - Cuộc chiến vệ quốc lần thứ ba 1288

Chương Chín - Chiến thắng sông Bạch Đằng, chiến tích lẫy lừng thiên niên kỷ

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc Biên khảo

(Quốc Lịch 4882, Phật Lịch 2546, ngày 16 tháng tư năm Quý Mùi tức 16/05/2003 dương lịch) 

Duyên khởi

Non sông Ðại Việt được hình thành cách đây 4882 năm lịch sử. Ðể bảo vệ giống nòi, tổ tiên của chúng ta đã không ngừng chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lăng phương Bắc.

Trong suốt chiều dài đấu tranh dựng nước và giữ nước, đất nước đã sản sinh không biết bao nhiêu bậc anh hùng hào kiệt cũng như liệt nữ anh thư làm sáng danh giòng giống Lạc Hồng bên bờ Thái Bình xanh biếc màu hy vọng và thái hòa. Những bậc anh hùng, anh thư của chúng ta vào thời xưa như Trưng Nữ Vương, Triệu Trinh Nương, Mai Hắc Ðế, Ðinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Ðạo, Lê Lợi, Nguyễn Trải, Nguyễn Huệ, Thủ Khoa Huân, Ðinh Công Tráng v.v...và ngày nay là các vị Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn và còn rất nhiều những bậc anh hùng liệt nữ đã đóng góp xương máu cho sự tồn tại của giống nòi mà danh tánh cũng như sự nghiệp khó lòng trình bày được đầy đủ trong một hoặc hai bài viết.

Do đó trong phạm vi giới hạn của quyển sách này, chúng tôi mạn phép trình bày hành trạng (tiểu sử) cũng như tư tưởng của một bậc anh hùng dân tộc đã hai lần lãnh đạo quân dân Ðại Việt đánh bại quân Mông-cổ xâm lược vào các năm 1285 và 1288, vị đó không ai khác hơn là Đức Vua Trần Nhân Tông.

Mục Lục:

Duyên khởi

Chương Một - Hành trạng

Chương Hai - Đức Trần Nhân Tông và cuộc kháng Nguyên lần thứ nhất 1285

Chương Ba - Chiến lược phòng thủ diện địa

Chương Bốn - Kế sách rút lui và phòng thủ chiến lược

Chương Năm - Trì Hoãn Chiến

Chương Sáu - Tổng phản công giải phóng quê hương

Chương Bảy - Củng cố nội trị sau cuộc chiến

Chương Tám - Cuộc chiến vệ quốc lần thứ ba 1288

Chương Chín - Chiến thắng sông Bạch Đằng, chiến tích lẫy lừng thiên niên kỷ

pay per click advertising

Weblinks :

Live Traffic Feed

free counters